pha_1472_red_raadgivning

Faglig vurdering

Faglig vurdering er din mulighed for at optimere apotekets skrankearbejde

 Giv kunden den bedst mulige rådgivning

 

  • Dokumenter, at apoteket opfylder krav til Den Danske Kvalitets Model, DDKM
  • Sikre, at den enkelte medarbejder udvikler sin kommunikation i skranken, så den bliver mere effektiv
  • Få et samlet overblik over, hvordan I kan optimere apotekets ekspeditioner.

Dialogen med kunden er apotekets nerve

Dialogen med kunden er apotekets nerve, og der hvor apoteket kan skille sig ud som lokalsamfundets ekspert i lægemidler og sundhed. En dygtig skrankemedarbejder tiltrækker kunder og laver fagligt mersalg uden problemer. Faglig vurdering med Pharmakon giver medarbejderne stor tilfredshed og fif til endnu bedre ekspeditioner. Derudover får medarbejderne konkrete forslag til ændringer, der straks kan testes i skranken.

Kontakt Kirsten for mere information
Afdelingsleder Kirsten Holme
Kirsten Holme Christensen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 62 75

Fordelen ved at benytte Pharmakons konsulenter er bl.a., at vi

  • vurderer objektivt og ser styrker og forbedringsområder, som I måske ikke selv ser
  • ikke er en del af organisationen og ikke har relationer eller forudfattede meninger om medarbejderen
  • kan spare tid og ressourcer ved, at medarbejdernes tid med kunden udnyttes bedre gennem en mere effektiv rådgivning
  • har kompetencer indenfor anerkendende kommunikation og coaching. Vi giver en effektiv og konstruktiv feedback, hvor medarbejderens egne styrker bringes i spil
  • kender apotekets faglighed og kvalitetskrav.
adobestock_144288583_faglig-vurdering

Sådan foregår faglig vurdering

På forhånd aftaler vi med jer, hvad der skal særlig fokus på fx ”Sektorkrav til rådgivning” eller apotekets egne krav for rådgivning, diskretion eller muligheder for mersalg. Har I særlige behov og ønsker i forhold til den faglige vurdering, tilpasser vi det.

Vi observerer medarbejderens ekspeditioner i skranken. Efter observationen giver vi feedback til medarbejderen og taler om, hvordan medarbejderens skrankerådgivning udvikles. I den individuelle feedback fokuserer vi på styrker og forbedringsområder.

Ønsker I en samlet rapport over apotekets status for skrankekommunikation med begrundede forbedringsforslag, aftaler vi det. Rapporten kan suppleres med mundtlig tilbagemelding.

Hvad skal I selv gøre?

Når I bestiller faglig vurdering, aftaler vi rammerne, dvs tid, sted (hvis apoteket har flere lokationer) og særlige fokusområder.

I informerer medarbejderne om, at der kommer faglig vurdering og laver en plan. Planen viser, hvem og hvornår på dagen, medarbejderen skal faglig vurderes. Medarbejdere, der på dagen for den faglige vurdering, arbejder med andre opgaver som fx bogholderi eller dosispakning, skal tildeles skrankearbejde, for at den faglige vurdering kan finde sted. Nogle apoteker vælger på forhånd at informere medarbejderne om, hvornår der er faglig vurdering, andre vælger ikke at informere om det for ikke at skabe unødige spekulationer hos den enkelte medarbejder. Det er fuldstændig op til jeres vurdering.

img_2690_ok

En dag på apoteket med faglig vurdering

På et morgenmøde præsenterer vi indhold og program for dagens faglige vurdering. Hvad er målet med den faglige vurdering? Hvordan laves observationer? Samtidig afklarer vi eventuelle spørgsmål blandt medarbejderne.

Der observeres ca. 6 ekspeditioner direkte i skranken for hver medarbejder. Efterfølgende giver vi anerkendende feedback til den enkelte medarbejder. Når medarbejderen får feedback, er han/hun væk fra skranken, og derfor tilpasser vi observation og feedback efter apotekets pauser og andre opgaver.

adobestock_143549930_faglig-vurdering-observation

Priser

6 observationer i tidsrummet 9-16 koster 9.065 kr. ekskl. moms, transport og opholdsudgifter.

Skriftlig rapport koster 5.000 kr. ekskl. moms.

Kontakt os for mere information. Vi sender gerne et uforpligtende tilbud tilpasset dine behov.