adobestock_134658587_red-forretningsomraader

Nye forretningsområder

Apotekets opgaver rækker ofte ud over distribution af lægemidler og i takt med at apotekets position som en lettilgængelig sundhedsressource bliver mere synlig, får flere og flere øje på de muligheder, som apoteket kan bidrage til

Kommunerne er i større udstrækning opmærksomme på, at de kan udnytte apotekernes kompetencer. Det er derfor ikke usandsynligt, at du bliver kontaktet af kommunen, som bestiller 100 medicingennemgange eller hjælp til at forberede sig på risikobaseret tilsyn på botilbud.

Det kan også være, at du vil udvide med et nyt forretningsområde. Flere private virksomheder ønsker at tilbyde sundhedstjek eller rygestopaktiviteter til deres medarbejdere, og den lokale patientforening eller ældreklub beder om et oplæg om medicin.

Vi står klar, til at hjælpe dig ...

Du kan også have fokus på at øge antallet af medicinsamtaler og compliancesamtaler, som du oplever der er et langt større potentiale for, end du faktisk ser eksekveret.

Uanset om du bliver kontaktet, selv er aktivt opsøgende, eller har en konkret udfordring, kan vi hjælpe dig i gang. Det indledende arbejde med at lande aftaler med eksterne kunder hjælper kredskonsulenterne i Danmarks Apotekerforening med. Vi kan hjælpe dig videre.

Pharmakon kan bidrage med

 • At lægge en plan, der holder
 • At give de medarbejdere, der skal løse opgaverne, de rigtige kompetencer, fx gennem sidemandsoplæring
 • At udarbejde materialer til de nye opgaver
 • At evaluere indsats og foreslå forbedringer.
adobestock_200008928_support-til-nye-opgaver
Eksempler
 • Et botilbud ønsker jeres hjælp ...

  Et botilbud ønsker jeres hjælp til at blive klar til at modtage det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. I har ikke prøvet at bistå ved denne slags opgaver før. I vil gerne, men er usikre på, om opgaven kan løses. I kontakter derfor Pharmakon og inddrager os i samarbejde med botilbuddet.

  I forbereder jer til opgaven sammen med Pharmakon, som giver en plan for og materialer til forberedelsen. Sammen taler vi om de praktiske detaljer, og hvordan opgaven udføres. I får også sparring til at skrive den afsluttende rapport. På den måde løser I opgaven for kunden og får samtidig kompetencer til at løse den samme type opgave for andre mulige kunder.

 • I bliver kontaktet af kommunen ...

  I bliver kontaktet af kommunen, som gerne vil have undervist samtlige social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i sikker håndtering af medicin. I vil gerne varetage undervisningen, men har brug for hjælp til undervisningsmaterialet og kontakter derfor Pharmakon. Med udgangspunkt i jeres ønsker til undervisningsmateriale fastlægger vi opgavens omfang og pris.
  Vi udarbejder/sammensætter materialet til jer og retter det til efter jeres ønsker. Herefter er det apotekets materiale, som kan bruge efter behov.

 • I ønsker mere gennemslagskraft ...

  I ønsker mere gennemslagskraft i forhold til at levere medicinsamtaler og compliancesamtaler og kontakter derfor Pharmakon. Vi aftaler at lære jer at bruge forbedringsmodellen, som er en metode til at skabe varige forbedringer i sundhedsvæsenet, og hvis effekt er dokumenteret.

  Vi underviser 2-3 nøglemedarbejdere på apoteket, som er tovholdere for aktiviteten. Undervisningen varer en dag.

  Vi hjælper jer med at sætte et mål, og pege på forandringer, der skal føre til målet. Vi hjælper med at planlægge, hvad der skal måles på og hvordan. Metoden er datadrevet, så I hele tiden kan følge med i fremdriften. Herefter arbejder I selv med at afprøve forandringer. Vi støtter jer undervejs dels ved virtuelle møder, dels ved besøg efter jeres behov.

Kontakt os, uanset om I har en stor eller en mindre opgave, I vil have løst.
laerke_poulsen
Lærke Poulsen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 62 91