adobestock_189326044_tilfredshedsundersoegelser

Få målt tilfredsheden

Kan dine kunders tilfredshed mærkes på jeres bundlinje? Kan dine medarbejderes? Ja, selvfølgelig og derfor skal du arbejde med tilfredsheden, så du i tide kan justere og fjerne, det der giver mislyd. Vi ved, du har travlt og tilbyder derfor at stå for undersøgelserne. Vi leverer effektive løsninger baseret på indgående kendskab til apotekets forhold og kvalitetskrav.

Vi kan hjælpe med kundetilfredshedsundersøgelse, hvis

 • I skal snart akkrediteres og har ikke en opdateret kundetilfredshedsrapport.
  • For at efterleve kravene i DDKM, skal I en gang årligt evaluere kundetilfredsheden.
 • I har ikke tid til at uddele, indsamle og sende papirskemaer.
  • Det er ressourcekrævende selv at stå for kundetilfredshedsundersøgelsen, og tiden går fra apotekets andre vigtige opgaver.
 • I vil gerne slippe for at skulle klæde en ekstern konsulent på i forhold til kendskab til sektoren og jeres kunder.
  • Da vi primært samarbejder med apoteker, kender vi derfor de krav, I skal leve op til, vi kender jeres hverdag og jeres kunder indgående. Du behøver ikke at bruge tid på at sætte os ind i jeres hverdag, før vi kan komme i gang. Vi kan gøre det fuldt elektronisk. Vi kender og laver også kundetilfredshedsundersøgelser for landets øvrige apoteker og kan derfor give jer et benchmark.

Vi hjælper dig med at finde den bedste løsning.

Vælg den løsning, der passer bedst

Vi tilbyder fire forskellige modeller af kundetilfredshedsundersøgelser, så du kan vælge netop den løsning, der passer bedst til dit apotek.

Klik og se de fire modeller

adobestock_46042872_fordele-it-loesninger

Vælger du model A-C, får du

 • Nemt og effektivt målt dine kunders tilfredshed
 • Sikkerhed for, at din undersøgelse er valideret i forhold til kravene i sektoren og til DDKM
 • Sammenligning med resten af branchen
 • En let overskuelig rapport, du kan bruge til at optimere dine kunders oplevelse af dit apotek.
adobestock_121456883_forskningsresultater
Vælg model
 • Model A: Elektronisk undersøgelse

  Du modtager et link, vi holder øje med antal besvarelser og giver en status på det efter aftale. Vi analyserer og rapporterer data til dig, så du ikke behøver at bruge unødig tid og kapacitet på det. Du kan få flere links, hvis du ønsker separate undersøgelser for dine forsendelseskunder og skrankekunder, eller hvis du har flere enheder, hvor du ønsker resultaterne særskilt. Hver link koster 550 kr. ekskl. moms, og hver rapport koster 3100 kr. ekskl. moms.

 • Model B: Undersøgelse i papirform

  Du modtager spørgeskemaer i papirform, returnerer dem til os, og vi analyserer og rapporterer data til dig. Her koster hver rapport over skrankekunders tilfredshed 4.700 kr. ekskl. moms, og hver rapport over forsendelseskunders tilfredshed koster 3.100 kr. ekskl. moms.

 • Model C: Individualiseret undersøgelse

  Individualiseret undersøgelse. Både model A og B kan tilpasses, så du får tilføjet eller fjernet spørgsmål alt efter, hvad du synes, er helt optimalt for dit apotek. Selvfølgelig med vores blik for, hvad der kræves for at blive akkrediteret. Det kan også være, at I blot ønsker at kende kundernes tilfredshed med apotekets rådgivning. Prisen aftales individuelt.

 • Model D: I står selv for undersøgelsen

  I printer selv skemaerne og står selv for undersøgelsen – denne model er gratis.

  Skema til skrankekundetilfredshed

  Skema til forsendelseskundetilfredshed

Hvordan gør vi i praksis?

Apoteket modtager et link til den elektroniske undersøgelse, som du sætter på jeres hjemmeside, på en tablet eller på jeres intranet i måleperioden. Alle medarbejdere hjælper til med at samle data ind ved at gøre kunderne opmærksom på undersøgelsen.
Vi anbefaler en 14 dages måleperiode, hvor I enten har en ansat til at stå i kundeområdet og hjælpe kunderne med at besvare undersøgelsen, eller at I lægger linket ud på jeres hjemmeside og indhenter svar den vej. Du har adgang til teknisk support i hele måleperioden.

Vi følger med i antallet af besvarelser og kan løbende give dig en status på, hvor langt I er i indsamlingsprocessen. Vi oprenser og analyserer data. Resultaterne samles i en overskuelig rapport, som vi sender elektronisk til dig. I skal dermed kun sørge for selve dataindsamlingen – resten sørger vi for.
Sammen med dig laver vi en målrettet tidsplan, så du får rapporten i tide til evt. akkreditering eller personalemøde. Undersøgelsen og rapporten lever selvfølgelig op til DDKM og gældende sektorkrav.

Hvor tilfredse er dine medarbejdere?

Der er i høj grad sammenhæng mellem apotekets samlede økonomi og medarbejdertilfredsheden. Det giver derfor god mening at måle medarbejdernes tilfredshed og identificere mulige forbedringspunkter. Vi tilbyder en løsning, der hjælper dig i følgende situationer

 • Apoteket skal snart akkrediteres, og I har ikke en opdateret medarbejdertilfredshedsrapport
 • Du vil gerne slippe for at skulle uddele, indsamle og sende papirskemaer
 • Du vil gerne have sikkerhed for, at de udfyldte skemaer behandles anonymt og fortroligt
 • Du vil gerne undgå først at skulle klæde en ekstern konsulent på til at kende branchen og jeres kunder.

Vi leverer:
En samlet effektiv løsning på baggrund af indgående kendskab til jeres hverdag.

Formalia og pris

Du får målt dine medarbejderes tilfredshed via en elektronisk løsning.
Vi analyserer og rapporterer data til dig, så du ikke behøver at bruge unødig tid og kapacitet på det. Du får tilpasset indholdet i undersøgelsen netop til dit apotek og er sikker på, at den lever op til de gældende krav.

 • En resultatopgørelse 3000 kr. ekskl. moms pr. enhed
 • Få vores eksperters kommentarer til resultaterne i en kommenteret rapport for 5000 kr. ekskl. moms pr. enhed
 • Tilpasning af standardskemaet koster 750 kr. ekskl. moms pr. enhed.
adobestock_62142647_medarbejdertilfredshed

Hvad får du

 • Du får nemt og effektivt målt dine medarbejderes tilfredshed
 • Du får sikkerhed for at din undersøgelse er valideret i forhold til kravene i sektoren og til DDKM
 • Du får et sammenligningsgrundlag i forhold til resten af branchen
 • Du får en let overskuelig rapport du kan bruge til at optimere dine medarbejderes tilfredshed.
adobestock_118091545_medarbejdertilfredshed-maaling

Hvordan gør vi i praksis

Du sender en liste med medarbejdernes mailadresser til os.
Vi sender en mail til alle medarbejdere, hvori der er et link til den elektroniske undersøgelse.
I samme mail er også oplyst, hvornår deadline til besvarelse er, og hvordan vi sikrer bedst mulig besvarelse af spørgsmålene.
Vi anbefaler en 14 dages måleperiode, hvor alle svarer på undersøgelsen.
Du har adgang til teknisk support i hele måleperioden.

Vi følger med i antallet af besvarelser og kan løbende give en status på, hvor mange svar vi har modtaget. Vi oprenser og analyserer data. Resultaterne samles i en overskuelig rapport, som vi sender elektronisk til dig. Du skal dermed kun sende listen med mailadresser og resten sørger vi for.
Vi sørger for sammen med dig at lave en målrettet tidsplan, så du får din rapport i tide til evt. akkreditering eller personalemøde. Undersøgelsen og rapporten lever selvfølgelig op til DDKM og gældende sektorkrav.

Hvorfor vælge os frem for andre?

Vi er en del af branchen, og vi kender derfor de krav, I skal leve op til, vi kender også jeres hverdag og jeres kunder indgående. Du behøver ikke at bruge tid på at sætte os ind i jeres hverdag, før vi kan komme i gang. Vi kan gøre det fuldt elektronisk. Vi kender og betjener også landets øvrige apoteker og kan derfor give jer et indgående benchmark.