adobestock_104278014_konsulentydelser-life-science-faglig-raadgivning

Eksperthjælp med fokus på kvaliteten

Kontakt os, så finder vi sammen ud af, hvad der er den bedste løsning

Få uvildig kompetent sparring på jeres kvalitetssystem

  • Har du et særligt fokusområde, hvor du er usikker på, om kvaliteten er god nok?
  • Har du brug for råd og sparring på myndighedskrav til et bestemt emne?

Vi rådgiver dig om konkrete arbejdsområder, hvor du oplever problemer. Rådgivningen sker på baggrund af din hverdag og konsulentens viden om gældende myndighedskrav og erfaring fra andre virksomheder. Du får rådgivning og sparring om GMP og GDP i forhold til lige netop det behov, du har. Herunder er beskrevet nogle eksempler.

Se eksempler på, hvad vi hjælper med herunder.

Få feedback på adfærd i produktionen

Oplever du gentagne afvigelser, som skyldes menneskelige fejl, eller at det er en udfordring at finde og implementere den helt rigtige adfærd?

Det er svært at se sine egne fejl, og det kan være en hjælp med en uvildig persons syn på sagen. Vi giver feedback på en god og konstruktiv måde, så medarbejderne får hjælp til mere hensigtsmæssige løsninger og arbejdsgange. Ofte benytter vi filmoptagelser til at analysere adfærden, så den enkelte medarbejder får en målrettet feedback på det, som allerede gøres optimalt og på det, som kan forbedres.

_mg_2868_konsulentydelse-life-science-faglig-raadgivning

Få hjælp til uddannelse og træning indenfor GMP og GDP

Svarer virksomhedens kompetenceniveau til myndighedernes forventning?

Vi har mange års erfaring med at planlægge og organisere uddannelse og træning indenfor GMP og GDP. Indholdet i træningen tager udgangspunkt i dine medarbejdere og din virksomhed, så træningen bliver relevant og nærværende. Vi kan varetage hele virksomhedens årlige GMP/GDP-træning som et tilpasset virksomhedskursus. På den måde sikrer du en systematisk og ensartet træning af alle medarbejdere med udgangspunkt i de sidste nye myndighedskrav.

pha_9205_kurser_for_hele_apoteket

Selvinspektion - audit

Mangler du ressourcer eller kompetencer til at udføre en selvinspektion eller audit af en kontraktager, kan vi hjælpe dig.

Vi sikrer en uvildig vurdering af dit kvalitetssystem og processer baseret på gældende GMP/GDP-krav. 

Vi udarbejder en rapport med observationer og afvigelser. Herefter kan I selv udarbejde korrigerede handlinger og implementere dem.

adobestock_189326044_tilfredshedsundersoegelser
Kontakt Marianne
marianne_foss_hansen
Marianne Foss Hansen
Uddannelsesleder, Akademiingeniør
+45 48 20 62 65