adobestock_104278014_konsulentydelser-life-science-faglig-raadgivning

Faglig rådgivning

Få uvildig kompetent sparring på jeres kvalitet

Har du et særligt fokusområde, hvor du er usikker på, om I gør det godt nok?
Har du brug for råd og sparring på myndighedskrav til en bestemt arbejdsgang?


Vi rådgiver dig om konkrete arbejdsområder, hvor du oplever problemer. Rådgivningen sker på baggrund af din hverdag og konsulentens viden om gældende myndighedskrav og erfaring fra andre virksomheder. Du får rådgivning og sparring om GMP og GDP i forhold til lige netop det behov, du har. Herunder er beskrevet nogle eksempler.

Få feedback på adfærd i produktionen

Oplever du

  • gentagne afvigelser som skyldes menneskelige fejl?
  • at der er svært ved at finde den helt rigtige adfærd eller måske at implementere det?

Det er svært at se sine egne fejl, derfor er det en hjælp med en uvildig persons syn på sagen. Vi giver feedback på en god og konstruktiv måde, så medarbejderne ser, hvordan niveauet kan løftes, og får hjælp til mere hensigtsmæssige løsninger og arbejdsgange. Ofte benytter vi filmoptagelser til at analysere adfærden, så den enkelte medarbejder får en målrettet feedback på det, som allerede gøres optimalt, og på det som kan forbedres.

_mg_2868_konsulentydelse-life-science-faglig-raadgivning

Få hjælp til uddannelse og træning indenfor GMP og GDP

Er du usikker på, om virksomhedens kompetenceniveau indenfor GMP og GDP svarer til myndighedernes forventning? Vi har mange års erfaring med at planlægge og organisere uddannelse og træning indenfor GMP og GDP, og kan rådgive jer i forhold til nødvendig og tilstrækkelig viden hos medarbejderne. Indholdet i træningen tager udgangspunkt i dine medarbejdere og din virksomhed, så træningen bliver relevant og nærværende. Vi varetager også hele virksomhedens årlige GMP/GDP-træning som et tilpasset virksomhedskursus. På den måde sikrer du en systematisk og ensartet træning af alle medarbejderne med udgangspunkt i de sidste nye myndighedskrav.

Læs mere her

adobestock_87135720_virksomhedskursus

Få rådgivning til opbygning eller opdatering af kvalitetssystem

Skal du til at opbygge et nyt kvalitetssystem eller forbedre det eksisterende, kan vi hjælpe med at identificere hvilke nøgleinstruktioner, der som minimum skal være på plads. Vi hjælper med at prioritere arbejdsopgaverne i forhold til lovkravene og den videre implementering. Vi vurderer det eksisterende kvalitetsniveau i forhold til lovgivningen, så I holder fokus på opdatering af det væsentligste.

dsc_4029_kurser_for_den_enkelte
Kontakt
mariann_bomholt
Mariann Østergaard Bomholt
Uddannelseskonsulent, Cand.pharm.
+45 48 20 61 67