adobestock_176170625_konsulentydelser-life-science-selvinspektion

Er jeres system klar til inspektion?

Opdag de svage punkter i jeres kvalitetssystem, inden auditoren gør det

Vil du sikre at jeres kvalitetssystem lever op til gældende myndighedskrav?
Vil du selv finde eventuelle fejl, inden I skal auditeres af en myndighed?

Vi gennemgår uvildigt og effektivt jeres systemer, bidrager til forbedringer og foreslår optimale tiltag.
Når du bestiller selvinspektion eller audit hos os, får du samtidig et resultat, der er uafhængig af medarbejdernes egne vaner og forventninger.

Hvilken audit har du brug for?

Sammen med dig finder vi ud af, hvad der bedst dækker jeres behov. Det er eksempelvis en af nedenstående

  • Selvinspektion/intern audit af hele jeres kvalitetssystem eller dele af jeres fremstillingsproces
  • Audit af en kontakttager
  • Audit af leverandør.
adobestock_180026818_spoergsmaal

Du får selvfølgelig alle observationerne efter audit

Efter konsulentens besøg modtager I en rapport med alle observationer og anbefalinger samt referencer til gældende lovgivning. Det gør det nemt for jer at tage ansvar for slutresultatet og implementere eventuelle ændringer.

adobestock_91574596_life-science-konsulent-rapport

Hvordan sikrer vi, at audit rammer lige præcist dit behov?

Sammen med dig afklarer vi formålet for audit, og hvilken lovgivning der skal danne grundlag. Ud fra det fastsætter vi varigheden og omfanget. Vi udarbejder en agenda og tjekliste for fokusområder, så audit bliver så målrettet som muligt. Vi aftaler også hvilken dato, audit skal afholdes.

Kontakt
mariann_bomholt
Mariann Østergaard Bomholt
Uddannelseskonsulent, Cand.pharm.
+45 48 20 61 67