Bliv opdateret på lægemiddelbehandling

Faglig dag om komplekse medicinske problemstillinger hos ældre

I din hverdag på apotek eller i kommunen støder du måske på ældre medicinbrugere, som du ønsker at hjælpe, men hvor du mangler opdateret viden for at være helt sikker i din rådgivning. Det er fokus for dette kursus. Her har vi inviteret Mikkel Erik Juul Jensen, Afdelingslæge ved Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital til at komme med sit bud på, hvad du kan gøre.

Mikkel kommer især ind på:

  • Kendetegn ved den geriatriske patient.
  • Udfordringer og fokusområder ved medicinering og medicingennemgang.
  • Seponering hos ældre; hvad, hvornår og hvordan.

 

Du kan forvente, at kurset kræver din aktive medvirken. Dels ved gennemgang af forskellige cases, som underviserne fremlægger, og hvor du virkelig får styr på alle lag i medicingennemgangen. Dels ved kursisternes egne cases, som vi inviterer dig til at indsende inden kurset.

Vi udvælger de mest lærerige cases, som vi gennemgår i fællesskab på kurset, og du får feedback fra både Mikkel og de øvrige kursister.

Kursusfakta
Niveau
Se målgruppe
Format
1 dag
Pris i år
3.300 kr. ekskl. moms
Tilmeld dig her
Fredericia
17. mar.
2022

Dine fordele ved at vælge dette kursus

Dit udbytte

  • Du bliver opdateret på behandling af ældre med komplekse medicinske problemstillinger
  • Du får mulighed for at fremlægge din egen medicingennemgangscase og få feedback fra undervisere og medkursister
  • Du træner medicingennemgang og får viden, som du kan bruge overfro fx kunder i skranken og borgere i hjemmeplejen.
  • Du kan bruge din deltagelse på dagen som dokumentation til recertificering til Apotekets medicingennemgang.

Din virksomheds udbytte

Din medarbejder

  • bliver grundigt opdateret på lægemiddelbehandling af ældre medicinske patienter
  • bliver rustet til at indgå i konstruktiv dialog med læger om ældre borgeres komplekse medicinering
  • får træning i at lave medicingennemgange for fx kunder i skranken og borgere i hjemmeplejen
03_underviser-paedegog-komp
UNDERVISER MED PÆDAGOGISKE KOMPETENCER
07_kursus-fokus-praksis
KURSUS MED FOKUS PÅ PRAKSIS
03_underviser-paedegog-komp
Undervisning af eksperter på området

Kursusagenda

Overordnet program for dagen: (LINK til detaljeret program)  

 

Underviser holder oplæg om:

Kendetegn ved den geriatriske patient.

Udfordringer og fokusområder.

Medicingennemgang og seponering.  

 

Deltagercases

Udvalgte cases fremlægges af deltagerne.

Feedback fra undervisere og medkursister.

Cases indsendes på forhånd.  

 

Workshop

Medicingennemgang på højt niveau af undervisers cases.

Kursusansvarlig
Kirstine Mindegaard Gommesen
Kirstine Mindegaard Gommesen
Udviklingskonsulent, Cand.pharm.
+45 48 20 61 68
Tilmeld dig her
Fredericia
17. mar.
2022