Stil skarpt på rådgivning

Bliv bedre til at forstå kunden og dig selv gennem mentalisering.

Formålet med denne uddannelse er at blive bedre til at kommunikere med kunden – og herunder at blive bedre til at forstå og tale med kunden om det der er vigtigt for kunden.

Omdrejningspunktet i uddannelsen er mentalisering, som handler om, hvordan du bliver bedre til at forstå kunden og dig selv, og hvordan de to ting hænger sammen. Uddannelsen er en kombination af præsentation af ny viden, case-arbejde og træning. Derigennem bliver du fortrolig med begreber som det mentaliserende mindset, mentaliserende kommunikation og hvordan du kan bruge det i din hverdag på apoteket.  Uddannelsen består af syv moduler, to fysiske moduler og fem online moduler. Du vil to gange i løbet af uddannelsen få individuel feedback på, hvordan du rådgiver i skranken. Imellem modulerne vil du skulle arbejde med opgaver, og uddannelsen afsluttes med aflevering af en rapport.

Omfanget af uddannelsen svarer til 2,5 ECTS. 

 

Deltagelse i alle 7 moduler samt aflevering af den afsluttende opgave er en forudsætning for at bestå uddannelsen. Vi anbefaler at 2 fra hvert apotek deltager.

 

Modul 1: Fysisk 1½ dag: tirsdag d. 25. – onsdag d. 26. oktober i Fredericia
Modul 2: Online 4 timer (heraf 2 timer til feedback): Torsdag d. 10. november  kl. 08.00 – 10.00 + individuel feedback
Modul 3: Online 4 timer: Fredag d. 25. november kl. 08.00 – 12.00
Modul 4: Online 2 timer: tirsdag d. 13. december kl. 08.00-10.00
Modul 5: Online 4 timer: Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 08.00 – 12.00
Modul 6: Fysisk 1 dag: onsdag d. 25. januar 2023 i Fredericia kl. 09.00-17.00
Modul 7: Online individuel feedback ca. 2 timer: Tirsdag d. 28. februar 2023

Herefter skal afleveres en afsluttende opgave.

Kursusfakta
Format
Flerdageskursus
Pris i år
15.500 kr. ekskl. moms
Tilmeld dig her
Fredericia
25. okt.
28. feb.
2022

Dine fordele ved at vælge dette kursus

Dit udbytte

Som kursist vil du i løbet af uddannelsen..

 • via mentalisering blive opmærksom på egne og den andens følelser, og om at kunne rumme og regulere de følelser, der altid er til stede i mødet mellem mennesker.
 • blive fortrolig med begreber som det mentaliserende mindset og mentaliserende mindset
 • få individuel feedback på, hvordan du rådgiver i skranken

Din virksomheds udbytte

Apoteket vil gennem uddannelsen drage nytte af at...

 • øget mentalisering har en positiv betydning for relationer, som farmaceuterne og farmakonomerne indgår i både overfor kunder og kolleger.
 • farmaceuter og farmakonomer bliver trænet i at møde kunder professionelt med interesse, accept og ro, i et mentaliserende mindset
 • på uddannelsen trænes deltagerne også i mentaliserende kommunikation – lytning og spørgeteknikker
04_varieret-undervisn
VARIERET UNDERVISNING
07_kursus-fokus-praksis
KURSUS MED FOKUS PÅ PRAKSIS
12_undervisning-af-eksperter-paa-omraadet
Undervisning af eksperter på området

Målgruppe

Vi anbefaler to deltagere fra hvert apotek, det kan være farmaceuter eller farmakonomer

Kursusagenda

Uddannelsen indeholder træning i:
 • Det mentaliserende mindset
 • Affektiv-kognitiv mentalisering
 • Selv-anden mentalisering og
 • Implicit-eksplicit mentalisering
 • Epistemisk tillid koblet på mentaliserende kommunikation i apotekspraksis
 • Spejling
 • Aktiv lytning
 • Gensvarsmodeller og værdiklargøringsrespons.
Afsluttende opgave der skal afleveres
Kursusansvarlig
Lærke Poulsen
Lærke Poulsen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 62 91
Tilmeld dig her
Fredericia
25. okt.
28. feb.
2022