adobestock_482427111_stil-skarpt-paa-raadgivning

Stil skarpt på rådgivning – forstå kunden og dig selv gennem mentalisering

Hvor og hvornår

Hvert forløb består af 7 moduler.

Forløbet er en blanding mellem online kursus og fysisk fremmøde over en periode.

Deltagelse i alle 7 moduler samt aflevering af en afsluttende opgave er en forudsætning for at bestå uddannelsen. Vi anbefaler at 2 fra hvert apotek deltager.

I 2023 afholder vi to forløb med opstart i hhv. maj og oktober. De præcise datoer kan du se på tilmeldingssiden. 

Om uddannelsen

Formålet med denne uddannelse er at blive bedre til at kommunikere med kunden – og herunder at blive bedre til at forstå og tale med kunden om det der er vigtigt for dem.

Omdrejningspunktet i uddannelsen er mentalisering, som handler om, hvordan du bliver bedre til at forstå kunden og dig selv, og hvordan de to ting hænger sammen. Uddannelsen er en kombination af præsentation af ny viden, case-arbejde og træning. Derigennem bliver du fortrolig med begreber som det mentaliserende mindset, mentaliserende kommunikation og hvordan du kan bruge det i din hverdag på apoteket.

Uddannelsen består af syv moduler, to fysiske moduler og fem online moduler. Du vil to gange i løbet af uddannelsen få individuel feedback på, hvordan du rådgiver i skranken. Imellem modulerne vil du skulle arbejde med opgaver, og uddannelsen afsluttes med aflevering af en rapport. Omfanget af uddannelsen svarer til 2,5 ECTS.

Prisen for forløbet i 2023 er 16.275,- ekskl. moms

Mentalisering - hvad er det?

Hvis man er mentaliserende, så betyder det, at man konstant er bevidst om, at ens kunde har mentale tilstande, som adskiller sig fra de mentale tilstande, man selv har – at have sind på sinde. Det er derfor vigtigt at møde kunden med accept, sindsro og interesse. Ved at lære at mentalisere kan du bedre forstå kundens tanker, følelser, behov og perspektiver samt bedre forstå dine egne reaktioner på kundens adfærd og kommunikation.

Du kan læse mere om uddannelsens indhold her
Du kan læse mere om baggrunden for uddannelsen her

miniature

Samarbejdspartnere

Uddannelsen er udviklet og afprøvet i et samarbejde med sprogpsykolog Christina Fogtmann fra Københavns Universitet samt forskere i apotekspraksis og kommunikation fra Pharmakon, patientrepræsentanter fra Patient in Focus og apoteksansatte fra udvalgte apoteker. Udviklingen er delvist finansieret af EIT Health.

Kontakt os
charlotte_vissing
Charlotte Vissing
Koordinator, Farmakonom
+45 48 20 61 60
laerke_poulsen
Lærke Poulsen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 62 91