adobestock_118661960_arbejde_life_science_industrien

GMP-uddannelsen for dig, der vil arbejde i life science industrien

Er du naturfaglig akademiker og ledig, er GMP-uddannelsen et springbræt til et attraktivt job i life science industrien, og jobbet kan allerede være dit om ganske få måneder. Et attraktivt job, du kan have i mange år, hvor du kan fordybe dig og bygge videre på din akademiske uddannelse.

Datoer i 2023 for GMP-uddannelsen

 • Mandag den 9. januar – 10. marts 2023
 • Mandag den 28. august – 27. oktober 2023

Kontakt kursuskoordinator Elisabeth Hjelm Nielsen, en@pharmakon.dk, 4820 6228 hvis du vil vide mere.

9-ugers forløb

Undervisningen er en blanding fysisk tilstedeværelse og online undervisning. Det øger din fleksibilitet, for du kan gennemgå materialet, når det passer dig bedst og det antal gange, du finder nødvendigt. Samtidig sparer du transporttid og kan tilpasse evt. jobsamtaler ind ved siden af studiet

Efterfølgende er du i praktik i 4 uger.

Uddannelsen slutter med en uges undervisning, hvor vi opsummerer pensum, og du forbereder dig til eksamen. Du kan læse mere om undervisningen og eksamen længere nede i teksten.

Gennem alle 9 uger modtager du dagpenge.

dsc_4063_red_9-ugers_kursusforloeb

Kvalifikationer

Efter GMP-uddannelsen, kan du skrive ”kendskab til GMP” på dit CV. Sagt med andre ord har du en solid forståelse af GMP-reglerne. En kompetence, der gør, at du fremover blandt andet kan arbejde indenfor

 • produktion
 • kontrol
 • kvalitetssikring
 • distribution.

Klik her for et smugkig på GMP.

adobestock_130532593_cv

Få solide kontakter i praktikken

Praktikken er en stor del af GMP-uddannelsen, fordi life science industrien efterspørger medarbejdere, der kan omsætte teori til praksis. I praktikken ser du, hvordan en GMP-arbejdsplads fungerer, og hvordan en virksomhed arbejder med GMP.
Du skal selv finde din praktikplads i en life science virksomhed. Vi hjælper dig gerne med hvilke virksomheder, der er relevante og giver dig input til hvilke opgaver, du kan løse for dem. Eneste krav til praktikstedet er, at de skal vise dig, hvordan de i praksis implementerer GMP-kravene.
Vi oplever, at virksomhederne er meget interesserede i at have GMP-praktikanter: Du løser en konkret opgave for dem, og de kan vurdere, om du vil passe ind i virksomheden, når du får dit eksamensbevis.
Mange kursister har allerede en praktikplads, når uddannelsen starter. De øvrige finder som regel en i løbet af de fire uger inden praktikken.

adobestock_181494935_kontakter
9-ugers forløb inkl. praktik
Deltagerantal
Op til 36
Pris
37.800 kroner ekskl. moms (2023)
Vurdering
4,8 af 5

Hvem er du?

Udover, at du har en naturfaglig, akademisk baggrund, er du måske nyuddannet eller klar til et karriereskifte. Du taler og læser godt dansk. Du søger et job, hvor du både kan specialisere dig og arbejde efter klare procedurer for, hvad du skal. Du er med andre ord en vigtig brik i at styrke sikkerheden af lægemidler.

adobestock_169701880_hvem_er_du

Hvem er vi?

Pharmakon er et uddannelses- og konferencested med speciale i kurser og uddannelser til life science. Vi har erfaring fra branchen, hvilket vi bruger i undervisningen. Til undervisning på de mest specialiserede områder henter vi eksperter ind, som arbejder med emnet i hverdagen. De kommer fra vores store netværk med branchens mest erfarne eksperter.

dsc_9917_pharmakon
Spørgsmål til GMP-uddannelsen
elisabeth_nielsen
Elisabeth Hjelm Nielsen
Kursuskoordinator, Farmakonom
+45 48 20 62 28
malene_groen
Malene Grøn
Uddannelseskonsulent, Cand.pharm.
+45 48 20 61 65
mette_maria_juul_soerensen
Mette Maria Juul Sørensen
Uddannelseskonsulent, Cand.pharm.
+45 48 20 62 72

Mulighed for overnatning

Som konferencested kan vi både tilbyde fuld forplejning hele døgnet og mulighed for overnatning. En mulighed som nogle jobcentre betaler for, hvis du bor langt væk.

Uddannelsen foregår i vores egne lokaler på adressen:

Pharmakon
Milnersvej 42
3400 Hillerød

Det lærer du på GMP-uddannelsen

Vi går i dybden med GMP-lovgivningen og ser både på de nationale og europæiske myndigheders krav. Målet er, at du fremover har helt styr på de GMP-regler, du skal ud og arbejde efter. Og at du ved, hvordan du skal tolke vejledninger og lignende love fra andre brancher og omsætte dem i praksis. Du vil også forstå enkelte trin i alle processerne omkring lægemidler. Det gør, at du kan evaluere dem, så du altid kan forudse, hvad der skal ske, ligesom du kan evaluere bagefter, hvis I skal stramme op på en procedure.

Branchekrav

Du lærer også, hvilke særlige branchekrav, der er til personale, lokaler, laboratorier og udstyr, og hvordan du

 • dokumenterer og kontrollerer praksis og ændringer
 • skal håndtere reklamationer og tilbagekaldelser
 • forebygger fejl proaktivt ved at kende risikobilledet i fremstillingen
 • tager prøver korrekt og opbevarer disse
 • stiller de rette krav til samarbejdspartnere og får dem formuleret helt korrekt i kontrakten.

En undervisningsdag

I løbet af en klassisk undervisningsdag får du både gennemgået ny teori og arbejder med helt konkrete GMP-cases. De praktiske øvelser er fx

 • en skriftlig afkrydsningsopgave, hvor du ser, om du har forstået teorien helt korrekt
 • et fiktivt dilemma, du skal forholde dig til sammen med en gruppe
 • en situation eller problemstilling, som du skal håndtere.

De allerfleste opgaver har til formål at træne din evne til at fortolke loven og vurdere mulige risici.

Sådan foregår eksamen

Uddannelsen slutter med en to-timers skriftlig eksamen på dansk, hvor vi med forskellige opgavetyper tester din viden om GMP.

Du må gerne have dine bøger og andet materiale med til eksamen, men du skal have et godt overblik over, hvor alle oplysningerne er, så du nemt kan finde dem.
Består du eksamen, får du et eksamensbevis. Ellers kan du få et kursusbevis for at have gennemført GMP-uddannelsen.

Dato for GMP-uddannelsen

Næste opstart:

 • Mandag den 9. januar – 10. marts 2023

Kontakt kursuskoordinator Elisabeth Hjelm Nielsen, en@pharmakon.dk, 4820 6228 for tilmelding.

Agenda på GMP-uddannelsen

Uge 1: Overordnet introduktion til life science. Her lærer du om nationale og internationale krav til fremstilling, hvordan du skal arbejde med kvalitetssikring i life science, samt hvordan du dokumenterer arbejdet.

Uge 2: Her går vi i dybden med de vigtige regler for, hvordan lokaler til fremstilling skal indrettes, og hvordan du sikrer den rette GMP-rengøring og hygiejne for at undgå kontaminering.

Uge 3: Her lærer du at planlægge processerne i GMP, så du tager højde for mulige risici, samt hvordan du håndterer reklamationer. Der er også praktiske øvelser, så du selv får muligheden for at deltage i en fremstilling.

Uge 4: Har man sagt GMP, må man også sige GDP, der handler om at distribuere lægemidlerne korrekt. Derfor lærer du om sikker opbevaring og transport af lægemidler her lige før, du skal i praktik. Desuden introducerer vi LEAN, som bruges i mange virksomheder til at arbejde med forbedringer. Ugen slutter af med en prøveeksamen.

Uge 5-8: Praktik

Uge 9: Efter praktikken indleder vi med vidensdeling, hvorefter vi opsummerer pensum og forbereder eksamen. Fredag slutter vi af med eksamen og spiser frokost sammen i Pharmakons restaurant.

Frokost

Hver dag har vi frokostpause ifølge program. Du kan spise din medbragte mad eller købe to sandwich fra Pharmakons køkken. De koster 59 kr. og bliver serveret til dig til frokost. 

Sådan bliver du tilmeldt GMP-uddannelsen

Hvis du gerne vil begynde på GMP-uddannelsen, skal dit jobcenter eller anden aktør godkende det som en del af din jobplan. I flere regioner er uddannelsen optaget på positivlisten for jobrettet uddannelse, hvilket betyder, at staten giver tilskud. Derfor tilbyder jobcentre ofte uddannelsen.
Herefter sender jobcenteret et tilsagn til os, og du får en mail om, at du er optaget samt diverse faktuelle oplysninger. Du kan ikke selv reservere en plads på forhånd.

Til jobcentret

GMP-uddannelsen er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb på ni uger. Den består af 4 ugers teori på Pharmakon, 4 ugers uddannelsespraktik hos en virksomhed samt en uge på Pharmakon, hvor vi samler op på teorien og praktikken med en eksamen.

GMP-uddannelsen er optaget på de flere regioners positivlister, fordi langt over 80 % af deltagerne får job få måneder efter eksamen.

Hvis du gerne vil tilmelde en deltager på GMP-uddannelsen, skal du sende et tilsagn til kursuskoordinator Elisabeth Hjelm Nielsen på en@pharmakon.dk. Du skal oplyse følgende oplysninger på deltageren:

 • Navn
 • Privat adresse
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Jobcentrets EAN-nummer

Hvis deltageren melder fra, før kurset begynder, skal I ikke betale, men hvis vedkommende stopper undervejs, skal I betale for hele forløbet.
Pris: 37.800 kr. ekskl. moms (2023 pris).