adobestock_87135720_virksomhedskursus

Styrk fagligheden med et virksomhedskursus

Du kan få et kursus designet til jeres specifikke behov

Det kan fx være,

 • at I har nogle særlige udfordringer, måske en fejl, der trods gentagne handlinger stadig sker eller en myndighedspåtale, som I sammen skal løse.
 • at I gerne vil have en generel opdatering, så I alle har styr på fx GMP.
 • at I vil blive bedre til en konkret opgave som fx at transporterer lægemidler.
 • at I har behov for et fælles online-kursus, I har ikke faciliteterne til at afholde kurset og ønsker ikke at bruge transporttid.

Ud fra jeres behov udvikler vi kursusforløbet og organiserer, gennemfører og evaluerer kurset. I kan betragte kurset som en samlet træningspakke, som kan indgå i jeres almindelige dokumentation af jeres kompetencer.

Få afklaret, hvad I har behov for

Du giver os et indblik i virksomhedens behov og beskriver, hvad I har brug for, så vi i tæt samarbejde kan finde den rigtige løsning. Du behøver med andre ord ikke vide på forhånd, hvad kurset skal indeholde, og om det i det hele taget er et kursus, I har brug for. Du kan have et specifikt ønske om et konkret indhold, men det kan også være et behov for en årlig opdatering, hvor vi kan hjælpe med at afklare, hvad der giver mest mening.

adobestock_168271253_virksomhedens_behov

Med udgangspunkt i jeres behov aftaler vi, hvordan undervisningen gribes an. Hvis I vil have et fundament af viden, sørger vi for en grundig gennemgang af emnet og følger op med spørgsmål for at afværge misforståelser og sikre, at deltagerne har godt styr på det. Det kan også være, at I har brug for at arbejde med en proces som fx risikovurdering og lære at bruge de værktøjer, der skal til, og så bygger vi kurset op med god mulighed for at afprøve værktøjerne sammen, så det nemt kan overføres til praksis og hverdagen bagefter.

adobestock_168271131_undervisning_i_virksomheden

6 grunde til at vælge et virksomhedskursus

 1. I får et fælles kompetenceløft
 2. Du er med til at tilrettelægge kurset og bestemme indholdet
 3. Du kan få kurset afholdt efter jeres behov
 4. Et virksomhedskursus er ofte billigere end at sende medarbejderne afsted enkeltvis
 5. Du er garanteret høj faglighed og kvalitet
 6. I bestemmer tidspunktet for kurset, så det passer ind i jeres kalender.

Hvad kan I vælge?

Kursusindholdet kan nærmest være alt vedrørende lægemidler. Du kan blive inspireret af vores åbne kurser, og måske har I en særlig situation hos jer, som danner baggrund for et kursus. Vi hjælper dig gerne med forskellige idéer til, hvad kurset kan bestå af.

Her er nogle eksempler på temaer for virksomhedskurser:

 • Årlig opdatering – sidste nyt fra myndighederne og trends fra de seneste inspektioner
 • Root cause analyse
 • Risikostyring
 • God dokumentationspraksis
 • Steril/aseptisk fremstilling
 • Det mikrobiologiske spor.
adobestock_127490708_laegemidler

Kursusformen

Kursusformen kan være alt fra foredrag til workshops. Vi kombinerer gerne teoretiske indlæg med opgaver og cases for at sikre læring. Vi har også god erfaring med at lave workshops med høj grad af deltagerinvolvering, hvor det fx afprøves konkrete værktøjer eller arbejdes med specifikke problemstillinger, der kan overføres til eget arbejde efterfølgende.

adobestock_75543917_kursusformer

Længde, sprog og sted

Kursuslængden tilpasses jeres ønsker og behov for indhold. Ofte varer kurserne en halv eller hel dag. Vi er også fleksible i forhold til tidspunktet. Det kan fx være i jeres arbejdstid, i weekenden eller på skæve tidspunkter. Det skal passe jer bedst muligt.
Kursussproget kan være dansk eller engelsk, og vi har også erfaring med at undervise på andre sprog ved brug af tolk.
Kurser kan holdes hos jer eller på Pharmakon, hvor vi har gode faciliteter og forplejning.

7r9a9597_kursuslokale

Få bevis på træningen

Et virksomhedskursus afsluttes med et kursusbevis, som dokumentation for at den enkelte medarbejder har deltaget aktivt i træningen. Dette bevis kan indgå i jeres eget træningssystem.
Vi kan også afslutte et kursus med en eksamen og dokumentere beståelse med et eksamensbevis.

Hvad koster et virksomhedskursus?

Vi udarbejder gerne et kursus som dækker netop jeres ønsker og behov som virksomhed. Forskellige parametre spiller ind når vi udregner priser for et kursus, så hvis du vil vide mere, så skal du kontakte os.

mette_rotne
Mette Rotne
Uddannelseschef, Civilingeniør
+45 48 20 62 60