Kontakt os

Søg kurser

Vis søgefeltSkjul søgefelt

Mærkning og indlægssedler - fra lovkrav til layout

Mærkningen er lægemidlets ansigt til brugerne. Få fokus på dette og undgå herved utilsigtede hændelser, dispensationer og tilbagekaldelser. Du vil få apotekets, lægemiddelindustriens samt Lægemiddelstyrelsens erfaringer med mærkning og indlægssedler præsenteret på kurset.

Målgruppe Specialiseret niveau
Emne Markedsføringstilladelse
Dato
30. april 2018 - 01. maj 2018

Miljømonitorering i klassificeret område

Få inspiration til dit miljømonitoreringsprogram. Med udgangspunkt i GMP-reglernes annex 1, får du indblik i EU-kravene til miljømonitorering af klassificerede områder. Vi behandler også praktisk håndtering vedrørende prøveudtagning af partikler og mikroorganismer.
Målgruppe Grundlæggende niveau
Emne Sterilproduktion
Dato
02. maj 2018 - 02. maj 2018

Medicinalindustriel produktion

Du lærer at arbejde og dokumentere efter gældende GMP-regler. Du lærer også, hvordan du håndterer råvarer, emballage og færdigvarer korrekt.
Målgruppe AMU-uddannelse
Emne Produktion af medicinalprodukter (AMU)
Dato
14. maj 2018 - 18. maj 2018
20. august 2018 - 24. august 2018
24. september 2018 - 28. september 2018
19. november 2018 - 23. november 2018

Mikrobiologisk kvalitetskontrol

Gennem foredrag, demonstrationer og øvelser får du viden om tilrettelæggelse, udførelse og vurdering af mikrobiologisk kontrol i såvel steril som usteril lægemiddelproduktion.
Målgruppe Specialiseret niveau
Emne Kvalitetskontrol
Dato
15. maj 2018 - 16. maj 2018

Grundlæggende GMP

Kurset henvender sig primært til nyansatte med begrænset GMP-erfaring, som beskæftiger sig med opgaver vedr. produktion og pakning af lægemidler. Udgangspunktet er EU-GMP-reglernes Part I, som du får et grundlæggende kendskab til. Du kommer til at arbejde såvel teoretisk som praktisk med emnerne lokaler og udstyr, risikovurdering samt personalets adfærd i sluser og produktionsområder. Dokumentation og efterlevelse af instruktioner behandles via cases.
Målgruppe Grundlæggende niveau
Emne GMP
Dato
16. maj 2018 - 17. maj 2018
14. november 2018 - 15. november 2018

Quality Oversight
Nyt

Er jeres kvalitetsstyringssystem effektivt? Få inspiration og værktøjer til, hvordan I bruger Quality Oversight og får overblik over compliance.
På kurset diskuterer vi forventninger til Quality Metrics og Quality Oversight samt mulige forbedringer i kvalitetskulturen i denne proces.
Målgruppe Specialiseret niveau
Emne GMP
Dato
17. maj 2018 - 17. maj 2018

Til dig der er interesseret i kurser til Life science industrien

Klinisk Videreuddannelse af Farmaceuter

Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter er lige noget for dig der er:

  • sygehusfarmaceut som arbejder med klinisk farmaceutisk service på patient-, afdelings- eller ledelsesniveau
  • apoteksfarmaceut, som arbejder med klinisk farmaci, fx ved medicingennemgang og samarbejde med plejehjem, almen praksis
  • ønsker klinisk indsigt i specifikke emner


Link

Farmaceutisk efteruddannelse og Efteruddannelse af teknikere

Farmaceutisk efteruddannelse
Kurserne er tilrettelagt for farmaceuter, ingeniører, læger og andre, der har brug for specialviden. På kurserne bliver der undervist af specialister indenfor området. Kurserne kræver ingen bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men er åben for alle.

Efteruddannelse af teknikere
Kurserne er tilrettelagt for farmakonomer, laboranter eller andre teknikere, men de er åbne for alle. Det er op til dig at vurdere dine forudsætninger i forhold til den aktuelle kursusbeskrivelse.

Kontakt os
Ønsker du råd og vejledning om, hvilket kursus du skal vælge, hjælper vi gerne - du skal bare kontakte os

 


AMU-Arbejdsmarkedsuddannelse

På Pharmakon kan du deltage på AMU-kurser, indenfor produktion af medicinalprodukter.


Kurserne er for ansatte i medicinalindustrien samt alle personer som ønsker et kompetenceløft for at søge arbejde i den farmaceutiske industri, og som opfylder AMU-lovens krav til målgruppen.


Link

Praktiske oplysninger om kurser til Life science industrien

Deltagere

Alle kan deltage på vore kurser
Vore kurser er åbne for alle og kræver ingen bestemt uddannelsesmæssig baggrund eller jobprofil. Det er op til den enkelte at vurdere sine forudsætninger i forhold til den aktuelle kursusbeskrivelse.

Tilmelding

Find kurset for dig og tilmeld dig.
Det er nemt og hurtigt!
Tilmelding kan ske under de specifikke kurser.
Alle tilmeldinger bliver bekræftet elektronisk inden 5 dage.

Pris

Hvad får du?
Prisen er ekskl. moms og dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning under kurset, hvis ikke andet er angivet.
Faktura sendes 5 uger før kursusstart.
Betalingen skal ske 2 uger før kursusstart.

Kursussted

Hvor skal du på kursus
Pharmakon Konferencecenter danner rammen om dit kursus, hvis ikke andet er anført.

GMP-træning i praksis
De praktiske øvelser i GMP foregår i vores renrums- og slusefaciliteter, indrettet til dette formål.

Se faciliteter og lokaler undefined

 

Afmelding

Pas på kursuskronerne - tjek afmeldingsbetingelser
Ved afmelding senere end 4 uger før kursusstart opkræves 35 % af kursusprisen og 100 % hvis afmeldingen sker en uge eller mindre før kursusstart.
Der ydes fuld refusion, hvis man selv kan besætte den ledige kursusplads med en anden deltager.

Ændringer

Ret til ændringer forbeholdes
Pharmakon forbeholder sig ret til ændring af tid, sted, pris og indhold.

Aflysning af kurser
Vi kan være nødsaget til at aflyse kurser, hvor vi ikke kan sikre, at kvaliteten er tilstrækkelig for deltagernes udbytte. Det kan fx ske, hvis der er for få deltagere til, at opgaver og cases kan gennemføres, og at der ikke er tilstrækkelig mulighed for erfaringsudveksling. Vi tilbyder en plads på det førstekommende kursus med samme indhold, hvis det er muligt. Hvis dette ikke ønskes, udsteder vi automatisk en kreditnota på kurset.

 

 

Find vej til Pharmakon

Milnersvej 42
3400 Hillerød

Se på Google Maps

Planlæg din tur

Besøg rejseplanen

 

       

*Virksomhedskurser inkl. internat
**FE: Farmaceutisk Efteruddannelse
**KVF: Klinisk Videreuddannelse.Kurser og konsulentydelser 2018

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more