Kontakt os
Tilbage

GDP-regler - krav og fortolkninger. Afsluttende eksamen

Især RP’er (kvalitetsansvarlige) men også andre med GDP-ansvar skal kunne dokumentere deres GDP-kompetencer. På kurset gennemarbejder vi EU-GDP-reglerne og deres fortolkninger, og du får mulighed for at dokumentere dine opnåede kompetencer gennem en afsluttende eksamen.

Målgruppe
RP’en (den kvalitetsansvarlige) og andre medarbejdere med GDP-ansvar hos engrosforhandlere og andre virksomheder, der modtager, opbevarer og leverer lægemidler, som har brug for en bred viden om GDP-krav i EU, og som har behov for at dokumentere deres viden om GDP.

Mål
At deltagerne bliver i stand til at implementere og efterleve EU-GDP-reglerne i forbindelse med modtagelse, opbevaring og levering af lægemidler.

Indhold

Der er stor fokus på efterlevelse af GDP-reglerne. Som følge heraf kan mange medarbejdere med GDP-ansvar få behov for at kunne dokumentere deres GDP kompetencer.
På kurset gennemgår og tolker vi indholdet i gældende EU-GDP lovgivning.
Kurset veksler mellem teoretisk gennemgang af GDP-reglerne og gruppearbejde med cases, der understøtter teorien.
Kurset kan afsluttes med en skriftlig eksamen.

Tidspunkt
1. dag er kurset fra kl. 9.00 – 21.00
2. dag er kurset fra kl. 8.30 – 15.30
Overnatning er inkluderet

Dit udbytte

  1. Du er bevidst om dit ansvar som RP eller GDP nøglemedarbejder
  2. Du har det gyldne overblik over EU-GDP-reglerne og kan implementere dem i virksomheden
  3. Du har en bred viden om EU-GDP-reglerne og kan efterleve dem i hverdagen.

Din arbejdsgivers udbytte

  1. En medarbejder, som er klædt på til at efterleve EU-GDP-reglerne, og som hermed sikrer compliance
  2. En medarbejder, som kender sit ansvar, og som kan tackle hverdagens dilemmaer
  3. Medarbejderen har det gyldne overblik over EU-GDP-reglerne og sikrer efterlevelse heraf i hverdagen.

Kursusledelse
Cand.pharm. Mariann Ø. Bomholt og cand.pharm. Mikkell Vinter Arthur Mogensen, Pharmakon.

Kursussekretær
Andreas Goldschadt, ag@pharmakon.dk, 4820 6263

Andre kursisters vurdering af dette kursus:
4,5
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more