AMU-kurser til medicinalindustrien

Kontakt os

AMU-kurser indenfor medicinalindustrien

Arbejder du i medicinalindustrien, eller vil du gerne?

Du kan deltage i følgende AMU-kurser målrettet medicinalindustrien.

Sådan sammensætter du dit AMU-forløb

Pharmakon er af undervisningsministeriet godkendt til at udbyde AMU-kurser indenfor FKB 2784 - Produktion af medicinalprodukter.

Vi leverer kvalitet
Kursusevalueringer for alle udbydere af AMU-kurser kan ses på viskvalitet.dk

Pharmakons resultater fordelt på spørgsmål pr. år:

2016

2017

2018

 

 

Hvad koster det?
For deltagere med en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse, er prisen 124 kr. ekskl. moms pr. dag. Hvis du har en videregående uddannelse eller er ledig (jobcenter/kommune betaler), er prisen 1240 kr. ekskl. moms pr. dag. Vi sender faktura senest 10 dage før kursusstart og betaling skal ske inden kursusstart.

Deltagere med en videregående uddannelse, som ikke har været anvendt de seneste 5 år kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

VEU-godtgørelse og befordringstilskud søges på EfterUddannelse.dk

Se mere information på veug.dk

Hvis du har lang vej
Hvis du bor mere end 60 km fra Pharmakon, kan du få tilskud til kost og logi mellem kursusdagene. Tilskuddet udgør 500 kr. pr. døgn forudsat, at du er indkvarteret på Pharmakon. 

Bekendtgørelse om tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser

Du kan også få noget at spise
Du har mulighed for at købe morgenmad og frokost på Pharmakon. Vi sender en bestillingsblanket til dig sammen med deltagerbrevet. Den udfyldte blanket skal afleveres og afregnes i receptionen ved ankomst. Du kan også vælge selv at medbringe madpakke. Mulighed for at køb af sodavand i receptionen.

 

 

Når du melder fra eller udebliver
Hvis en tilmeldt medarbejder udebliver fra kursets første dag, skal arbejdsgiveren betale:

  • 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 timer.
  • 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 timer.

Hvis en tilmeldt medarbejder framelder sig senere end 1 uge før kursets første dag, skal arbejdsgiveren betale:

  • 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 timer.
  • 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 timer.

Når der ikke kommer nok
I enkelte tilfælde er vi nødt til at aflyse kurser, hvis der ikke er tilmeldinger nok. Hvis det er muligt, vil du blive tilbudt plads på et tilsvarende kursus.

Garanteret gennemførsel
Pharmakon og virksomheden kan aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold for at garantere, at uddannelsen bliver gennemført uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og afmeldinger.

Ledig

Som dagpengeberettiget ledig, har du ret til at deltage på enkelte AMU-kurser eller vores kursuspakke for ledige. Deltagelsen skal ske indenfor de første ni måneder af din ledighedsperiode  og kurserne skal være godkendt på den regionale positivliste. 

Ved tilmelding til vores kurser skal du benytte blanket AR 237

Udskriv tilmeldingsblanketten, udfyld den og send den eller aflever den personligt til os. Derefter skal du have godkendt blanketten af din A-kasse og jobcenter.

Hvis du er i tvivl, så kontakt din A-kasse for mere information. Har du været ledig ud over første ledighedsperiode, kan du kun deltage på vores kurser efter aftale med jobcenteret. Når du som ledig deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at opnå uddannelsesydelse. Det skal aftales med dit jobcenter.

Læs mere om kursuspakken til ledige 

 

Samarbejde med VEU-Center Nordsjælland

Pharmakon er en del af VEU-Center Nordsjælland, hvor vi samarbejder med Erhvervsskolen Nordsjælland, SOPU, HF & VUC Nordsjælland, Handelsskolen København Nord, VUC Lyngby.

Formålet med VEU-Centret er, at skabe større overskuelighed for vores kunder over de erhvervsrettede og almene voksenuddannelser, som vi hver især udbyder.

Erhvervsskolen Nordsjælland varetager VEU-Centerfunktionen og har indgået en udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet.

Udviklingskontrakten er udarbejdet sammen med uddannelsesinstitutionerne i 
VEU-Centeret.

Download filer

Læs om det fælles formål i udbudspolitikken

Udbudspolitik  

Læs mere om udviklingskontrakten 

Udviklingskontrakt 2014-2015

Bilag til udviklingskontrakten

Udviklingskontrakt 2015 supplerende bilag

AMU-kursuskatalog 2019

Kontakt

Elizabeth Ruelykke Kristensen

Kursuskoordinator

Tlf. +45 48 20 62 64 erk@pharmakon.dk
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more