Kontakt os

GMP-uddannelsen

Næste forløb starter den 29. april 2019. Alle pladser er optaget.
Du kan blive optaget på venteliste, hvis du har et betalingstilsagn fra dit jobcenter. Kontakt kursuskoordinator Elisabeth Hjelm Nielsen, en@pharmakon.dk, 4820 6228.

GMP-uddannelsen udbydes også med start den 12. august 2019.

 

 

Er du ledig akademiker, og drømmer du om at arbejde i life science industrien?

Hvis du kan sige ja til ovenstående, så er GMP-uddannelsen lige noget for dig.

Om GMP-uddannelsen for ledige akademikere

HVAD

GMP-uddannelsen er et 9-ugers forløb, hvor du bliver kvalificeret til at arbejde med lægemidler. Du bliver undervist i de krav, der gør sig gældende på området, og du skal i praktik for at opleve, hvordan disse krav bliver omsat til praksis.

Du kan læse mere om GMP-uddannelsen i produktbladet 

HVORFOR

Fordi du brænder for at:

 • arbejde i life science industrien
 • kunne skrive ”kendskab til GMP” på dit CV
 • få et indblik i kvalitetsstyring og kvalitetssikring
 • forstå den praktiske implementering af myndighedernes krav
 • bruge 9 uger på at efteruddanne dig og kvalificere dig til life science industrien.

HVEM

Dig, som ønsker at øge dine muligheder for at blive ansat i life science industrien.
GMP-uddannelsen forudsætter, at du

 • er ledig
 • har en naturfaglig akademisk baggrund OG
 • kan gennemføre kurset og en skriftlig eksamen på dansk.HVOR

GMP-uddannelsen afholdes på Pharmakon, hvor vi giver dig et indblik i myndighedernes krav og en forståelse for, hvad de betyder.

Den praktiske del foregår som 4-ugers virksomhedspraktik hos en virksomhed, der arbejder med lægemidler eller lignende. Du er selv ansvarlig for at finde en praktik, men vi hjælper gerne med hvilke virksomheder, der kan være relevante, eller inputs til, hvilke opgaver du kan varetage.

Vi stiller ingen formelle krav til praktikstedet, de skal bare kunne vise jer, hvordan de implementerer kravene i praksis.

Hvis du har brug for en overnatning på Pharmakon, så kontakt kursuskoordinator Elisabeth Nielsen, en@pharmakon.dk, 4820 6228.

HVORDAN

Du skal få dit jobcenter eller anden aktør til at godkende GMP-uddannelsen som en del af din jobplan. I nogle regioner er GMP-uddannelsen optaget på positivlisten, som er en forhåndsgodkendelse af kursets relevans.


Når du har fået bevilliget GMP-uddannelsen, skal du eller dit jobcenter sende tilsagnet til kursuskoordinator Elisabeth Nielsen, en@pharmakon.dk, 4820 6228.

Du kan ikke reservere en plads på GMP-uddannelsen på forhånd, du bliver først optaget, når vi har et tilsagn om betaling. Du får en bekræftelse på e-mail, når du er optaget på GMP-uddannelsen.

 

Til jobcentret

Når du har en deltager, du gerne vil tilmelde, skal du sende et tilsagn til kursuskoordinator Elisabeth Nielsen, en@pharmakon.dk,
med følgende oplysninger på deltageren:

 • navn
 • privat adresse
 • fødselsdato
 • e-mailadresse
 • telefonnummer

Vi underskriver gerne en kontrakt på forløbet, men vi skal gøre opmærksom på, at når deltageren er startet, skal I betale hele beløbet. Hvis deltageren frameldes inden kursusstart, skal I ikke betale noget.


Her ser du jobstatistikken

Pharmakon har tidligere gennemført otte forløb af GMP-uddannelsen med stor succes, og størstedelen af deltagerne er i job.

 

Forløb Afsluttet Antal deltagere Antal i job %
2012                 Juni 2012 24               22 92
2013-1 Marts 2013 36 35 97
2013-2 November 2013 32 28 88
2014-1 Marts 2014 27 24 89
2014-2 Oktober 2014 28 23 82
2015 December 2015 32 26 81
2016 Maj 2016 32 27 84
2017-1 April 2017 36 32 89
2017-2 Oktober 2017 36 29 81
2018-1 Januar 2018 36 25 69
I alt   355 272
77

 

 

 

Vil du vide mere?

Kontaktpersoner om uddannelsen

 Kontaktperson om tilmelding

 

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more