Kvalitetsansvarlig og analytisk leder med kendskab til videregående uddannelser søges til farmakonomuddannelsen

Vi opretter en ny lederstilling og søger dig, der kan sikre, at farmakonomuddannelsen fortsat udbyder en kvalitetsforankret uddannelse på professionsbachelorniveau.

Farmakonomuddannelsen er vurderet til niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Vi er i en udviklingsproces og ønsker, at uddannelsen skal akkrediteres som en professionsbacheloruddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Du skal derfor have indgående kendskab til det videregående uddannelsesområde med særlig fokus på kvalitetssikring og -udvikling.

Farmakonomuddannelsen er en 3-årig sundhedsuddannelse, hvor de studerende skifter mellem uddannelsesophold på Farmakonomskolen i Hillerød og praktik på et uddannelsesapotek. Farmakonomuddannelsen uddanner fagligt dygtige farmakonomer, der hver dag gør en forskel for borgere og medicinbrugere. Vi optager hvert år ca. 260 studerende.

Om jobbet

Dit primære ansvarsområde bliver at sikre løbende kvalitetssikring af farmakonomuddannelsen, så den fortsat lever op til myndighedernes krav til dokumentation, evaluering og rapportering, og på sigt efterlever krav til en akkrediteret uddannelse.

Det betyder konkret, at du leder og deltager i processer, der garanterer, at uddannelsens faglige niveau går hånd i hånd med kvalitetsdata. Du er den kvalitetsansvarlig ekspert og bidrager med faglig sparring til dine to lederkollegaer. I fællesskab har I ansvar for at sætte retningen og fremtidssikre farmakonomuddannelsen.

Du refererer til uddannelseschefen for farmakonomuddannelsen og indgår i lederteamet med to lederkollegaer. Sammen har I ansvaret for den daglige drift af uddannelsen med samlet personaleansvar for 25 undervisere. Flertallet af underviserne er uddannede farmaceuter.

Arbejdet i lederteamet kendetegnes ved, at der ikke er langt fra handling til implementering. Vi har en flad ledelsesstruktur, og du kan forvente, at din hverdag bærer præg af en naturlig, tæt og til tider daglig dialog med undervisere, studerende og uddannelsens aftagere.

Det er vores ansvar at sætte retning og fremtidssikre farmakonomuddannelsen. I lederteamet bruger vi hinanden til ledelsesmæssig sparring og lægger vægt på at kombinere et målrettet fagligt fokus med et godt arbejdsmiljø.

Vores kultur i organisationen hviler på vores interesse og nysgerrighed for mennesket som helhed. Vi sætter en ære i være en del af den faglige og personlige udvikling hos den enkelte medarbejder og de studerende. Når du træder ind i vores organisation, vil du blive mødt med varme, smil og glade mennesker med en stor faglig integritet.

Din profil

Som vores nye leder har du allerede et indgående kendskab til uddannelsesområdet fx ved at have erfaring fra en lignede stilling på en professionshøjskole, anden uddannelsesinstitution eller relevant styrelse.

Det er afgørende, at du har erfaring med ledelse af akademikere fra fx et lærings- eller uddannelsesmiljø.

Du har lyst til at være tæt på både udvikling og daglig drift. Du motiveres af at være afgørende for uddannelsens kvalitet samt medarbejdernes og de studerendes tilfredshed.

Herudover har vi følgende forventninger til dig:

  • Du har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse fx cand.soc. i uddannelsesvidenskab eller cand.scient.pol.
  • Du har kendskab til uddannelsessektoren.
  • Du har erfaring med kvalitetssikring af videregående uddannelser på professionsbachelor niveau.
  • Du har en analytisk tilgang.
  • Du har et relevant netværk inden for uddannelsesområdet.
  • Du har gode erfaringer med at skabe følgeskab.
  • Du er en dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligt.

Nøgleord for din ledelsesprofil er anerkendende og motiverende ledelse. Du er opsøgende og nysgerrig på dine omgivelser, og du er en holdspiller.

Dine kollegaer

Ud over ledelsesteamet er vi 25 undervisere, fire medarbejdere i studieadministrationen og en projektleder. Vores vigtigste opgave er at kvalitetssikre uddannelsen og sikre de studerendes læring gennem hele uddannelsen. Det er vigtigt for os at have anerkendende kommunikation både med hinanden, de studerende og deres praktiksteder. Videndeling er helt centralt for, at vi alle lykkes i vores hverdag.

Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat som leder med tiltrædelse efter nærmere aftale. Ansættelse sker på individuel kontrakt. Arbejdspladsen er beliggende på Milnersvej 42, 3400 Hillerød.

Kontakt os gerne
hassan_salmasi
Hassan Salmasi
Uddannelseschef, Cand.pharm.
+45 48 20 62 80
mette_skjoett
Mette Skjøtt
Sektionsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 62 85

Interesseret?

Send din ansøgning, CV og eksamensbevis(er) senest søndag den 18. april 2021 via https://www.jobindex.dk/jobannonce/390469/kvalitetsansvarlig-og-analytisk-leder-med-kendskab-til-videregaaende-uddannelser-soeges-til-farmakonomuddannelsen.

Vi forventer at påbegynde første samtalerunde fra uge 18. I forbindelse med rekrutteringen vil vi bede kandidater, der inviteres til anden samtalerunde, om at tage en personlighedstest.

Om Pharmakon

Farmakonomskolen drives af Pharmakon a/s i Hillerød. Pharmakon er et anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis. Pharmakons øvrige aktivitetsområder er efter- og videreuddannelse, der henvender sig til ledere og medarbejdere i apotekssektoren og life science-industrien. Pharmakon har en internationalt anerkendt forsknings- og udviklingsenhed inden for apotekspraksis. Endelig byder Pharmakons konferencecenter alle velkomne, som har brug for lokaler til små og store møder, kurser eller konferencer. Pharmakon har ca. 130 medarbejdere.