ledig-stilling-farmakonomuddannelsen

Leder til studieadministrationen, farmakonomuddannelsen

Vi søger en leder til at styrke vores studieadministration med faglig indsigt og sparring samt ledelse af teamet.

Om studieadministrationen

Studieadministrationen har fire engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, der varetager en bred portefølje af administrative opgaver i relation til uddannelsen. Opgaverne omfatter bl.a. markedsføring af uddannelsen, studieoptag, skemalægning, studievejledning, dispensationsbehandling, eksamensafvikling samt opgaver i relation til undervisningen. Herudover bidrager medarbejderne til uddannelsens kvalitetsarbejde i form af nøgletal og statistikker.

Vi tilbyder

En fantastisk og alsidig arbejdsplads med skønne naturomgivelser i Nordsjælland. Hjælpsomme, dygtige kollegaer og et stærkt fællesskab. Vi har et levende uddannelsesmiljø og høj medarbejdertilfredshed. Kører du i bil, tilbyder vi gratis parkering, tager du toget eller bussen, er vi 10 minutter i gåafstand fra Hillerød Station. Vi tilbyder en dejlig sund frokost, hvor vores køkken sørger for et varieret tilbud hver dag.

Om jobbet

Som leder bliver dine vigtigste opgaver at bidrage til udvikling og kvalitetssikring af studieadministrationens opgaver samt at understøtte medarbejderne i teamet i deres arbejde. Desuden bidrager du i løsning af studieadministrationens opgaver, hvor det er relevant.

Dine arbejdsområder bliver bl.a.:

  • Personaleledelse
  • Uddannelsesjura
  • Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring
  • Proces og IT-understøttelse
  • Implementering af nye tiltag
  • Udarbejdelse og rapportering af nøgletal og statistikker
  • Samarbejde med uddannelsens lederteam.

Din hverdag vil bære præg af tæt dialog med dine medarbejdere, lederkollegaer, studerende, undervisere samt uddannelsens aftagere.

Du refererer til uddannelseschefen for farmakonomuddannelsen og indgår i lederteamet sammen med to uddannelsesledere. I lederteamet bruger vi hinanden til ledelsesmæssig sparring, og vi lægger vægt på at kombinere højt fagligt fokus med et godt arbejdsmiljø. Videndeling er helt centralt for, at vi alle lykkes i vores hverdag.

Udover ledelsesteamet og studieadministrationen er der på farmakonomuddannelsen 27 undervisere.

Din profil

Som vores nye leder har du allerede et indgående kendskab til uddannelsesområdet og gerne erfaring fra en lignende stilling på en professionshøjskole, anden uddannelsesinstitution eller en relevant styrelse.

Herudover ser vi gerne, at du:

  • har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse
  • har interesse for og erfaring med personaleledelse
  • er en dygtig kommunikator med stærke formuleringsevner både skriftligt og mundtligt.

Nøgleord for din ledelsesprofil er anerkendende og motiverende ledelse. Du er opsøgende og nysgerrig på dine omgivelser, og du er en holdspiller. Du forstår vigtigheden af medarbejdernes trivsel og udvikling og vægter dette højt.

Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat som leder med tiltrædelse efter nærmere aftale. Ansættelse sker på individuel kontrakt. Arbejdspladsen er beliggende på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød.

Interesseret

Du søger stillingen ved at uploade din ansøgning og dit CV via Jobindex

Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så søg stillingen allerede i dag og senest søndag den 6. oktober 2023.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Kontakt mig gerne
hassan_salmasi
Hassan Salmasi
UDDANNELSESCHEF, CAND.PHARM.
+45 53 38 00 41

Om farmakonomuddannelsen og Pharmakon

Farmakonomuddannelsen drives af Pharmakon a/s. Uddannelsen er vurderet til niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Vi er i en udviklingsproces og ønsker, at uddannelsen skal akkrediteres som en professionsbacheloruddannelse i det ordinære uddannelsessystem.

Pharmakon er et anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis. Pharmakons øvrige aktivitetsområder er efter- og videreuddannelse, der henvender sig til ledere og medarbejdere i apotekssektoren og life science-industrien. Pharmakon har en internationalt anerkendt forsknings- og udviklingsenhed inden for apotekspraksis. Pharmakon Konferencecenter er et af Danmarks bedste og byder alle velkomne, som har brug for lokaler til små og store møder, kurser eller konferencer. Pharmakon har ca. 130 medarbejdere.