ledig-stilling-farmakonomuddannelsen

Leder til studieadministration på farmakonomuddannelsen

Vores studieadministration skal styrkes, og vi udvider med en ny lederstilling pr. 1. oktober 2022.

Om studieadministrationen

Studieadministrationen har fire engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, der varetager en bred portefølje af administrative opgaver inden for markedsføring af uddannelsen, studieoptag, studievejledning og fastholdelsesinitiativer, dispensationsansøgninger samt eksamensafvikling. Herudover bidrager medarbejderne til uddannelsens kvalitetsarbejde i form af nøgletal og statistikker.

Vi tilbyder

En fantastisk og alsidig arbejdsplads i skønne naturomgivelser i Hillerød i Nordsjælland. Hjælpsomme, dygtige kollegaer og et stærkt fællesskab. Vi har et levende uddannelsesmiljø og en høj medarbejdertilfredshed. Kører du i bil, tilbyder vi gratis parkering, tager du toget eller bussen, ligger vi 10 minutter i gåafstand fra Hillerød station. Vi tilbyder en dejlig sund frokost, hvor vores køkken sørger for et varieret tilbud hver dag.

Om jobbet

Som vores nye leder vil dine vigtigste opgaver blive at bidrage til udvikling og kvalitetssikring af studieadministrationens ydelser samt at understøtte studieadministrationens medarbejdere i deres arbejde.

Dine arbejdsområder bliver bl.a.:

  • Personaleledelse
  • Uddannelsesjura
  • Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring
  • Udarbejdelse og rapportering af nøgletal og statistikker
  • Tværgående samarbejde med uddannelsens lederteam.

Du refererer til uddannelseschefen for farmakonomuddannelsen og indgår i lederteamet sammen med to uddannelsesledere. I lederteamet bruger vi hinanden til ledelsesmæssig sparring, og vi lægger vægt på at kombinere højt fagligt fokus med et godt arbejdsmiljø.

Din hverdag vil bære præg af tæt dialog med undervisere, studerende og uddannelsens aftagere. Det er vigtigt for os at praktisere anerkendende kommunikation, og videndeling er helt centralt for, at vi alle lykkes i vores hverdag.

Udover ledelsesteamet og studieadministrationen er der på farmakonomuddannelsen 26 undervisere og en projektleder.

Din profil

Som vores nye leder har du allerede et indgående kendskab til uddannelsesområdet og gerne erfaring fra en lignende stilling på en professionshøjskole, anden uddannelsesinstitution eller fra en relevant styrelse.

Herudover ser vi gerne, at du:

  • har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse fx cand.soc. i uddannelsesvidenskab, cand.jur. eller cand.scient.pol.
  • har interesse for og gerne erfaring med personaleledelse
  • er en dygtig kommunikator med stærke formuleringsevner både skriftligt og mundtligt.

Nøgleord for din ledelsesprofil er anerkendende og motiverende ledelse. Du er opsøgende og nysgerrig på dine omgivelser, og du er en holdspiller. Du forstår vigtigheden af medarbejdernes trivsel og udvikling og vægter dette højt.

Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat som leder med tiltrædelse efter nærmere aftale. Ansættelse sker på individuel kontrakt. Arbejdspladsen er beliggende på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød.

Interesseret

Upload din ansøgning, CV og eksamensbevis(er) via link til Jobindex senest søndag den 7. august 2022. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.  

Vi forventer at påbegynde første samtalerunde fra uge 33.

Kontakt os gerne
hassan_salmasi
Hassan Salmasi
UDDANNELSESCHEF, CAND.PHARM.
+45 53 38 00 41

Om farmakonomuddannelsen og Pharmakon

Farmakonomuddannelsen drives af Pharmakon A/S. Uddannelsen er vurderet til niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Vi er i en udviklingsproces og ønsker, at uddannelsen skal akkrediteres som en professionsbacheloruddannelse i det ordinære uddannelsessystem.

Pharmakon er et anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis. Pharmakons øvrige aktivitetsområder er efter- og videreuddannelse, der henvender sig til ledere og medarbejdere i apotekssektoren og life science-industrien. Pharmakon har en internationalt anerkendt forsknings- og udviklingsenhed inden for apotekspraksis. Endelig byder Pharmakons konferencecenter alle velkomne, som har brug for lokaler til små og store møder, kurser eller konferencer. Pharmakon har ca. 130 medarbejdere.