Strategi

Vi arbejder målrettet på at sikre Pharmakon som en attraktiv samarbejdspartner for vores kunder samtidig med, at vi stræber efter at have høj trivsel for medarbejderne. Her kan du læse om nogle af de tanker, der ligger bag.

Pharmakons mission er at tjene medicinsikkerhed

Udtrykket ”at tjene” har to betydninger:

  • at opnå en forretningsmæssig økonomisk gevinst, at tjene/modtage løn
  • at være til gavn, nytte, hjælp eller støtte.

At tjene medicinsikkerhed gælder således for alle medarbejdere på Pharmakon, uanset om medarbejderen arbejder med at undervise i forhold, der skaber bedre sikkerhed for medicinbrugeren, eller medarbejderen servicerer i konferencecenteret og dermed skaber overskud til at forske i mere sikker brug af medicin.

Udefra og ind

Vi arbejder med feedback. Alle henvendelser fra kunder og leverandører bruger vi til at vurdere, om vi kan gøre det bedre. Vi forsøger med andre ord at se situationen udefra og ind og arbejder fx aktivt med at gøre information til kunder, elever og samarbejdspartnere mere læseligt og konkret. Jo tydeligere vi er i vores kommunikation, jo større er sandsynligheden for, at vi lykkes med samarbejdet.
Vi bruger også feedback i forhold til samarbejdet internt på Pharmakon, så vi lærer af hinandens oplevelser og erfaringer.
Vi kalder det Udefra og ind, da vi ser på vores egne handlinger og aktiviteter med andres briller.

adobestock_666394833_short

8’er og 10’er adfærd

Arbejdet med ”Udefra og ind” giver os et fælles sprog, så vi kan hjælpe hinanden med at levere en god kundeoplevelse.
Vi taler om 8’er adfærd, som er den adfærd, hvor kundens forventninger bliver indfriet. Det er med andre ord en tilfreds kunde. Fx mødes kursisten af en smilende receptionist, der fortæller, hvor kursuslokalet er.

Når kundens forventninger overgås, og kunden er mere end tilfreds, har vi en 10’er adfærd. Oplever kunden en 10’er adfærd, er det mere sandsynligt, at kunden kommer igen og vil anbefale os til sit netværk. I samme eksempel vil receptionisten smilende modtage kursisten og følge kursisten lidt på vej, så kursisten ikke bliver i tvivl, om hvor lokalet eller kaffen er.

Ved at bruge begreberne 8’er og 10’er adfærd kan vi definere, hvad der skal til for at gøre noget ekstra og sammen vurdere, hvornår 8’er adfærd er helt fint.

Medarbejdertilfredshed

Vi måler årligt den generelle medarbejdertilfredshed. Målingen er karakteriseret ved, at alle svarer og ved, at 97 % er enig eller meget enig i at ”Alt taget i betragtning mener jeg, at det er et rigtigt godt sted at arbejde.” Samtidig har vi en høj anciennitet blandt medarbejderne, så vi har jævnlige fejringer af 10-20-30-års jubilæer.