Styrket medicinhåndtering i kommunerne - Et tilbud for plejecentre, hjemmepleje og bosteder leveret fra apotek

Hvad bidrager projektet med?

Formålet med projektet, hvor apotek og kommune samarbejder, er at anvende apotekets lægemiddelfaglige kompetencer til at forbedre medicinsikkerheden i den kommunale pleje.

Projektet består af følgende faser:

  • Erfaringsopsamling fra apoteker, der har erfaring med undervisningsopgaver i kommunerne. Fokus er på, hvilke kompetencer undervisningsopgaven kræver
  • Afprøvning af et lokalt tilpasset forløb i kommunerne, hvor apotek og kommune samarbejder. Forløbet består af et undervisningsgrundforløb med fokus på sikker håndtering af medicin efterfulgt af forløb med supplerende undervisning og/eller konsulentydelser valgt af de enkelte kommuner
  • Evaluering af forløbene på baggrund af et sæt indikatorer, som afdækker sikkerhed i medicinhåndteringen, samt beskrivelse og evaluering af samarbejde og organisering af forløbene i de forskellige kommuner og apoteker
  • Spredning af erfaringer og formidling.

18-20 kommuner skal deltage i projektet sammen med de lokale apoteker. Det tilstræbes at kommunerne deltager med forskellige typer institutioner, enheder og medarbejdere i undervisningsforløbene.

Beskrivelse af Pharmakons behandling af personoplysninger i projektet

Projektfakta
Finansiering
Bruttoavanceaftale mellem Danmarks Apotekerforening og Sundhedsministeriet
Kontakt
Startdato
1. jan. 2022
Vores samarbejdspartnere
Har du spørgsmål til projektet?
rikke_noergaard_hansen
Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 63 79
Rikke har ansvar for, at opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis med fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling gennemføres.