adobestock_357875521

Mentalisering til hele apoteket

Få uddannet hele apoteket i mentalisering

Apotekerne er eksperter i medicin og brug af medicin. Rådgivning er en kerneopgave, og den skal der værnes om. Studier viser, at hvis apotekspersonalet engagerer sig i kundens situation, vil det nedbringe antallet af lægemiddelrelaterede problemer, sikre en bedre behandling og øge patientens livskvalitet.

En måde at arbejde med rådgivning er gennem mentalisering. Der er udviklet et tredelt forløb med uddannelse og kurser for henholdsvis tovholdere og ledere i koncernen samt for apotekets medarbejdere, der yder rådgivning i skranken.

video-mentalisering-kursus-3-trin

Mentalisering

Mentalisering handler om at forstå menneskers følelser og adfærd – både hos sig selv og dem, man er sammen med. Mentalisering beskriver evnen til at forstå de tanker, følelser og behov, der ligger bag det, vi selv og andre siger og gør – og dermed evnen til at forstå eget og andres sind. Mentalisering bliver allerede brugt af andre sundhedsprofessionelle til at opnå en tættere relation til patienten.

Hør Christina Fogtmann fortælle om mentalisering i filmen.

Vil du læse mere - litteraturliste

2023-03-14-14_17_57-18-christina-fogerau-om-mentalisering-excl-dimensioner-youtube-google-chr

Tovholderuddannelsen

Tovholderuddannelsen: Stil skarpt på rådgivning – forstå kunden og dig selv gennem mentalisering, er for de medarbejdere, der skal have størst kendskab til mentalisering og som sammen med apotekets ledelse skal være tovholder på implementeringen på apoteket. Tovholderne vil få viden og kompetence i det mentaliserende mindset, mentaliserende kommunikation og apotekspraksis, således at det kan omsættes til praksis i dialogerne med borgere på apoteket.

Der lægges op til, at der uddannes henholdsvis en farmaceut og en farmakonom som tovholder. 

Læs mere om tovholderuddannelsen og datoer for uddannelsen her
Og se filmen om uddannelsen her ved siden af.

miniature-tovholder

Kursus for ledere

Kursus for ledere er et kursus for apotekere, souschefer eller filialledere om mentalisering og kommunikation. Formålet med kurset er, at lederne får en indsigt i udvalgte emner fra uddannelsen Stil skarpt på rådgivning – forstå kunden og dig selv gennem mentalisering, således at de sammen med de uddannede tovholdere kan facilitere det videre arbejde med mentalisering på apoteket.

Der kan med fordel sendes to pr. apotek

Læs mere om kurset for ledere her

2023-05-09-11_26_00-3-lederkursus-youtube-google-chrome

Fælleskursus

For at understøtte arbejdet med mentalisering på apoteket indgår den enkelte apotekskoncern i et lokalt forløb. Erfaringen viser, at ændring af praksis styrkes ved at samle hele apotekskoncernen til et fælles forløb.

Forløbet vil i udgangspunktet omfatte op til 20 medarbejdere. Farmaceuter og farmakonomer har forrang.
Hvis der på apoteket (koncernen) er færre end 20 farmaceuter og farmakonomer, kan der suppleres op til de 20 med farmakonomstuderende og stud.pharm.'er med jus.

Læs mere om Fælleskurset her

adobestock_486019808
”Det har givet mange ahaoplevelser og mange flere positive og gode ekspeditioner. Altså flere af de ekspeditioner, hvor jeg tænker, at jeg har gjort en forskel for kunden – for kundens skyld – og selv har fået en positiv ople-velse ud af mødet med kunden. Det er blevet meget mere end ekspeditioner."
Deltager på tovholderuddannelsen