adobestock_486019808

Kursus for ledere - mentalisering

Hvor og hvornår

Sideløbende med at der uddannes Tovholdere på jeres apotek udbydes et kursus der er målrettet ledelsen på apoteket. Vi anbefaler at to deltagere på dette kursus. Det kan være apotekeren selv, souschef eller filialleder.

Om kurset

Formålet med dette kursus er at give ledelsen på apoteket et indblik i de emner der undervises i på Tovholderuddannelsen. Således ledelsen på apoteket kan støtte og sparre med tovholderne på apoteket i det videre arbejde med mentalisering.

Mentalisering - hvad er det?

Kurset til apotekets ledere består af nogle forskellige elementer.

Når I melder jer til mentalisering for apoteket, vil vi, i forbindelse med at tovholderne starter deres uddannelse, holde et onlinemøde med jer alle. Her vil vi beskrive forløbet I starter op, samt hvordan I kan hjælpe hinanden.

Derefter vil lederne på apoteket skulle på et kursus med fysisk fremmøde. På kurset vil de blive præsenteret for elementer fra tovholderuddannelsen om mentalisering, samt få støtte til hvordan de fremadrettet kan arbejde med mentalisering på apoteket. Lederne vil, ligesom tovholderne, også få feedback på optagede kundedialoger. Endelig vil vi give mulighed for online ERFA-møder, hvor de der har lyst får mulighed for at tale med andre ledere.

Uddannelsen er bekrevet vedr. indhold og er også evalueret. Det finder du her
Du kan læse mere om uddannelsens indhold her

2023-05-09-11_26_00-3-lederkursus-youtube-google-chrome
Kontakt os
Billede mangler
Kursussekretariatet
+45 48 20 61 60