adobestock_201706595_kurser_til_apotek

Kurser til apotek

Kompetenceudvikling på apotek foregår i dag på mange måder. Langt de fleste medarbejdere deltager i kurser, som er organiseret i apotekets kædesamarbejde. Her møder du ofte Pharmakons uddannelseskonsulenter, som i samarbejde med kæden planlægger og afholder kurset.

dsc_0307_aabne_kurser

Kurser for alle

Pharmakon udbyder også kurser uden for kædesamarbejde, disse kurser er åbne for alle farmakonomer og farmaceuter.

Se kursusoversigt

Mentalisering til hele apoteket

En måde at arbejde med rådgivning er gennem mentalisering. Der er udviklet et tredelt forløb med uddannelse og kurser for henholdsvis tovholdere og ledere i koncernen samt for apotekets medarbejdere, der yder rådgivning i skranken.

Læs mere og tilmeld dig her
adobestock_179619362_certificering_ydelser

Certificering

Danmarks Apotekerforening er ansvarlig for certificering og recertificering af apotekets ydelser. Pharmakon står for driften af ordningerne.

Læs mere og tilmeld dig her
adobestock_205766199_e-kursus

E-kurser

Vi tilbyder forskellige e-kurser, som du kan følge via computeren, enten som selvstudie eller sammen med dine kollegaer. Læs mere om e-kurset om medicingennemgang, webinarer om specifikke emner og Lær, træn og læs her.

Læs mere om e-kurser
pha_9205_kurser_for_hele_apoteket

Fælleskurser til apotek

Kurser for hele apoteket har mange former og indhold.

Find inspiration til fælleskursus

Vi kender dig og din praksis

Pharmakon kender apotekerne og apotekernes opgaver. Vi gør meget for at holde os opdateret på apotekernes hverdag – nogle af os har lørdagsvagter, andre bruger nogle uger om året udstationet på apotek, og vi besøger gerne apoteker, hvor vi hører om de opgaver og udfordringer, som du oplever på apoteket.
Det betyder, at vi leverer professionelt målrettede kurser, der afspejler de behov, I har på jeres apotek, så apoteket får det optimale udbytte målrettet niveau og opgaver.
Kurserne støtter op om apotekssektorens krav til rådgivning, sundhedsydelser og sundhedsfaglige kampagner. Derudover betyder vores tætte tilknytning til Farmakonomuddannelsen, at vi også her støtter op om apotekernes uddannelsesrolle og fx udbyder kurser til den uddannelsesansvarlige.

Vi sikrer kvaliteten af kurser med ...

Viden

Når vi underviser, er du sikret, at det sker på baggrund af den nyeste viden fra ind- og udland om lægemiddelbehandling, udvikling af apotekspraksis, rådgivning og implementering m.m. Vi arbejder tæt sammen med Pharmakons forsknings- og udviklingsafdeling og er hele tiden opdateret på den seneste forskning i apotekspraksis. Det betyder, at du får faktuel og veldokumenteret viden, som du kan anvende i praksis.

adobestock_121456883_forskningsresultater

Optimal læring

Alle uddannelseskonsulenter har en pædagogisk uddannelse i ryggen. Her har vi lært at tilrettelægge og gennemføre kurser, så du opnår optimal læring. For dig betyder det, at du oplever kurser med variation, involvering og konkrete budskaber, du kan tage med hjem og bruge på apoteket med det samme.

dsc_0818_optimal_laering

Dokumentation

Til alle kurser med fremmøde får du et kursusbevis. Det kan du bruge til at dokumentere velgennemført kursus og opnåede kompetencer, og din apoteker kan bruge det som dokumentation for medarbejdernes fortsatte kompetenceudvikling, som angivet i Den danske kvalitetsmodel, standard 1.8 – Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling.

adobestock_86562524_kursusbevis

Evaluering

Alle vores kurser evalueres løbende. Evalueringerne er din garanti for, at kurser, der afholdes flere gange, fortsat udvikles og tilpasses, så du opnår optimal læring. Tilsvarende evaluerer vi rammerne for kurserne og udvælger de kursussteder, der fungerer bedst.

adobestock_108525005_loebende_evaluering

Kurser efter eget valg

Du er velkommen til at udfordre os i at udbyde kurser, som vi ikke annoncerer her - vores netværk er stort, og vi kan helt sikkert finde en god underviser, der dækker dine behov.

Kontakt
laerke_poulsen
Lærke Poulsen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 62 91