netvaerk-for-udvikling-af-apotekspraksis-logo-farve_dk

Netværk for udvikling af apotekspraksis

Netværket hjælper de danske apoteker med at udvikle apoteket til gavn for borger og samfund.

Netværket

 • bygger broer mellem forskning og apotekspraksis og inspirerer til nye projekter
 • skaber sparring og samarbejdsrelationer mellem apotekspersonale og forskere om projekter og projektidéer i apotekspraksis
 • bidrager til kvalitet i projekter, der gennemføres på danske apoteker
 • skaber en platform for nye projekter til udvikling af apotekspraksis
 • skaber og formidler resultater, der synliggør apotekets værdi for borger og samfund.

Læs nyhedsbreve fra netværket her

Se film, hvor Rikke fortæller om netværket (5 minutter)

Læs artikel, der beskriver netværket

Projekter - se igangværende projekter

Vælg status
Forskningsprojekter (22)
Under corona er opstået en stor folkelig interesse for lægemiddeludvikling og for naturen. Men de færreste ved hvor tæt de to ting egentligt er forbundne. Og mange...
Partnere
KU Sund
Status
Igangværende
Formålet med denne kortlægning er at beskrive art og omfang af initiativer vedr. egenomsorg, der tilbydes fra de danske apoteker.  
Partnere
Københavns Universitet
Status
Igangværende
Formålet med projektet er afdække klinisk relevante forsigtighedsregler, kontraindikationer og interaktioner ved håndkøbslægemidler som apoteket bør have fokus på i...
Status
Igangværende
Projektets formål er at oversætte og validere 15 STARS-spørgeskemaet til en dansk kontekst, så det kan bruges med dansktalende medicinbrugere, fx på apoteket, til at...
Partnere
Danmarks Apotekerforening
Status
Igangværende
Utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og medicineringsfejl forekommer ofte som følge af upræcis og mangelfuld kommunikation mellem sundhedspersonale, men kun få...
Status
Igangværende
Mange ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk er afhængig af tolkning i forhold til at forstå udredningsprogrammer, diagnose og behandling. Ligeledes er...
Partnere
Syddansk Universitet
Status
Igangværende
Forbruget af PPI er massivt i Danmark såvel som i resten af verden.
Partnere
Syddansk Universitet
Status
Igangværende
Formålet med projektet er at kortlægge omfanget af medicin indleveret af borgere på apotekerne i Danmark, at kategorisere det indleverede medicin på forskellige...
Partnere
KU, Lægeforeningen, Danmarks Apotekerforening,...
Status
Igangværende
Patienter, der starter i Ozempic behandling, når ikke den fulde dosering, som beskrevet i behandlingsvejledningen. Problemet er muligvis sædvanligt...
Status
Igangværende
Undersøgelser har vist, at børn og unge mangler basal viden om medicin, at de er meget autonome i deres omgang med medicin, og at de ikke taler meget med deres...
Partnere
Københavns Universitet
Status
Igangværende
Apotekerne har en særlig position i det danske sundhedsvæsen. På apoteket kommer apotekspersonalet i direkte kontakt med borgere – i forskellige stadier af sundhed og...
Partnere
Syddansk Universitet, Danmarks Apotekerforening,...
Status
Igangværende
I pakker med lægemidler er det pr. lovkrav nødvendigt at have skriftlig information. Dette findes i alle pakninger som indlægsseddel i papir. På apoteket er det vores...
Partnere
Farmaceutstuderende på studieophold, uddannelsesapoteker,...
Status
Igangværende
Projektet vil afdække, hvor mange nuværende og tidligere kræftpatienter med senfølger, der kommer på apotekerne, hvilke behov og ønsker de har, og om de er...
Partnere
Københavns Universitet, Kræftens bekæmpelse, Dansk...
Status
Igangværende
Formålet med projektet er at oversætte spørgeskemaet Living with Medicines Questionnaire version 3 til dansk og validere det i en dansk kontekst. 
Status
Igangværende
Projektet undersøger, om apoteket kan medvirke til bedre brug af Pepfløjter. Det sker ved at undersøge, hvilken instruktion apoteket skal give i forbindelse med salg...
Partnere
Lone Søndergaard, Aarhus Viby Apotek
Status
Igangværende
Projektet vil belyse omfanget af leveringssvigt på privat apotek, så både apotekere, apoteksansatte og Apotekerforeningen får et faktisk billede af, hvor meget det...
Partnere
Farmakonom: Julianne Marie Riis Hansen, Sønderbro Apotek...
Status
Igangværende
I projektet ”Narrativ Medicin i Apotekspraksis” undersøges tilsvarende om træning i narrativ medicin kan fremme apoteksfarmaceutens empatiske, kommunikative og...
Status
Igangværende
Baggrund: Det er veldokumenteret, at kombinationen af diuretika og en ACE-hæmmer (eller angiotensinII receptorantagonist) sammen med NSAID giver en risiko for akut...
Partnere
Stege Apotek, Ejby Apotek, Kbh. Øresundsapotek, Syd Dansk...
Status
Igangværende
Baggrund 1 juli 2019 trådte ordningen om. behandlerfarmaceuters genordination af udvalgte lægemidler i kraft på de danske apoteker. Det er væsentligt at få afdækket,...
Partnere
SDU, KU og Pharmakon + studieopholdsapoteker.
Status
Igangværende
I projektet vil vi afprøve to ydelser til at stoppe behandling med protonpumpehæmmere (PPI) blandt patienter, der bruger lægemidlerne uden solid indikation for...
Partnere
Projektet udføres af Sygehusapotek Fyn, Odense...
Status
Igangværende
Apoteksforskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Pharmakon og Apotekerforeningen har opstartet et omfangsrigt forsknings-praksisprojekt om udvikling...
Partnere
Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks...
Status
Igangværende
Det er velkendt, at der i sektorovergange er risiko for fejl og tab af information om patientens lægemiddelbehandling. I Holland har man set en væsentlig fordel i, at...
Partnere
Københavns Universitet og Pharmakon
Status
Igangværende

Se afsluttede projekter

Du kan se en fuld oversigt over de allerede afsluttede projekter fra netværket på denne side:

Afsluttede projekter

Netværkets styregruppe

 • Apoteker, Susanne Bendixen, København Sønderbro Apotek
 • Apoteker, Kerly Maire Servilieri, Brædstrup Apotek
 • Farmaceut, Lone Søndergaard, Aarhus Viby Apotek
 • Udviklingschef, Farmaceut, ph.d. Charlotte Rossing, Pharmakon
 • Lektor, ph.d. Ulla Hedegaard, Syddansk Universitet
 • Lektor, Farmaceut, ph.d. Lotte Stig Nørgaard, Københavns Universitet.

Læs referater fra styregruppens møder her

styregruppe-7

Medlemskab af netværket

Alle apoteker med interesse for deltagelse i - og bidrag til - projekter, store som små, er velkomne i netværket. Medlemskabet er gratis.

Når apotekeren har tilmeldt apoteket, kan både farmakonomer og farmaceuter på apoteket komme på netværkets distributionsliste samt anmode om at blive del af netværkets Facebookgruppe.

Apotekeren kontakter projektsekretær Kristin R. Primdahl og angiver, hvem der skal på distributionslisten. Navn(e) og e-mailadresse(r) er nødvendige oplysninger. Se mere herunder.

Har du allerede et projekt?

Hvis du er i gang med et projekt, hvor du fx ønsker sparring fra eller rekruttering gennem netværket, kan du kontakte os på mail. Indsend en udfyldt projektbeskrivelsesrammen (link herunder) med dit projekt inkl. et billede, der passer til dit projekt. Dernæst sker følgende: 

 • Du bliver kontakt af en fra styregruppen
 • Du får feedback og sparring på din projektidé på et online styregruppemøde
 • Dit projekt godkendes i netværket
 • Du kan i løbet af dit projekt få sparring fra en forsker eller praktiker fra styregruppen – ét medlem bliver tilknyttet dit projekt
 • Du skal formidle dit projekts resultater i netværket.

Download projektbeskrivelsesramme

adobestock_189326044_tilfredshedsundersoegelser

Inspiration til hvordan du laver projekter på dit apotek

I disse bøger kan du i et let tilgængeligt sprog læse om, hvordan du laver projekter, og de kan hjælpe dig med, hvad du skal være opmærksom på i projektarbejde:

 • Projekthåndbogen. Praktisk arbejde med projekter og interventioner indenfor lægemiddelområdet. Forfattere: Janine Morgall Traulsen og Bjørn Ove Klinke. 2005. Danmarks Farmaceutiske Universitet.
  Kan rekvireres ved kontakt til Københavns Universitet, Institut for farmaci.
 • Den skinbarlige virkelighed. Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne. Forfatter: Ib Andersen. Forlag: Samfundslitteratur.

I denne film kan du se en optagelsen af apoteker Susanne Bendixen, hvor hun fortæller om, hvordan du laver projektarbejde på apoteket: Se film

Omtale af netværket

Fra 15 medlemmer til 101 på fire år

farmaci-nr-03-marts-2021

Farmaci 3 2021

Omtale af netværket med opfordring til at kontakte netværket, hvis du som apoteksfarmaceut eller -farmakonom har en ide.

Læs omtalen
adobestock_62142647_medarbejdertilfredshed

Pharma 06 2020 S36 37

NUAP former fremtiden for apotekspraksis. Lotte Stig Nørgaard fra netværket fortæller i denne artikel, om projekter der er udsprunget af netværket. Desuden fortæller hun om, hvilke projekter der gerne må komme endnu flere af i netværket.

Læs artiklen
2019-07-08-11_54_58-hele-bladet-farmaci-nr-03-2019pdf-google-chrome

Farmaci 03 2019

Under titlen "Skal du være med i Apoteksnetværket?" bliver Apoteksnetværket omtalt i marts 2019 udgaven af Farmaci. Netværket bliver omtalt som opfølgning på Apoteksfarmaceutkongressen som blev afholdt d. 19.-20. januar 2019 hvor netværket blev præsenteret og der blev afholdt netværksmøde inden selve kongressen.

adobestock_123978426_skype

Farmakonomen 2017

I oktober 2017 blev det tredje møde i netværket afholdt på Pharmakon og samtidigt streamet ud til de øvrige deltagere i landet. Der var flere deltagere med vha. en Skype-forbindelse, og netop muligheden for at deltage på tværs af geografi er en forudsætning for at få engagerede deltagere fra hele landet i netværket. Mødet blev beskrevet i Farmakonomen 09 2017.

Læs artiklen
adobestock_42081594_distributions_laegemidler

Farmaci 2017

I en paneldebat på Apoteksfarmaceutkongressen 2017 blev netværket - og muligheden for derigennem at styrke og støtte fagligheden på apoteket - fremhævet af Lotte Stig Nørgaard. Paneldebatten blev beskrevet i Farmaci 02 2017.

Læs artiklen
_21a6676_2

Farmaci 2016

Netværkets første møde blev beskrevet i Farmaci 03 2016 under titlen "Netværk skal forvandle ideer til resultater".

Læs artiklen
kristin_rose_primdahl
Kristin Rose Primdahl
Projektsekretær
+45 48 20 61 75
Apoteker der allerede er medlemmer
 • Hvis du søger samarbejdspartnere til projekter, kan du finde andre projekt- og forskningsinteresserede apoteker her. Klik og se listen.

  Medlemmer i netværket

  Region Hovedstaden

  Albertslund Apotek
  Amagerbro Apotek 
  ApoPro - Dit online apotek
  Apoteket Trianglen 
  Ballerup Apotek
  Birkerød Apotek
  Buddinge Apotek
  Charlottenlund Apotek
  Farum Apotek
  Frederiksberg Dalgas Boulevard Apotek
  Frederikssund Apotek
  Friheden Apotek
  Gilleleje Apotek 
  Glostrup Apotek
  Helsinge Apotek
  Helsingør Stengades Apotek 
  Hillerød Krone Apotek
  Hvidovre Apotek
  Hørsholm Apotek 
  Kastrup Apotek 
  Kbh. Enghave Apotek
  Kbh.
  København Kongelig Hof Apotek
  København Islands Brygge Apotek
  Fields Apotek
  Sønderbro Apotek
  København Husum Apotek 
  Lyngby Svane Apotek
  Nexø Apotek
  Nærum Apotek
  Ordrup Apotek
  Skovlunde Apotek
  Steno Apotek
  Tårnby Apotek
  Taastrup Apotek
  Øresunds Apotek Ved Svanemøllen

  Region Nordjylland

  Frederikshavn Løve Apotek
  Frederikshavn Svane Apotek
  Hjørring Løve Apotek
  Hjørring Svane Apotek
  Hobro Apotek 
  Nørresundby Apotek
  Uldum Apotek
  Aalborg Vejgaard Apotek
  Aalborghus Apotek
  Aars og Aalestrup Apotek

  Region Midtjylland

  Brædstrup Apotek
  Ebeltoft Apotek
  Galten Apotek
  Grenaa Apotek
  Hedensted Apotek
  Herning Østergade Apotek
  Hornslet, Auning og Løgten apotek
  Horsens Løve Apotek
  Horsens Svane Apotek
  Horsens Søndergades Apotek og Bankager Apotek
  Marselisborg Apotek 
  Odder Apotek
  Randers Jernbane Apotek
  Randers Sønderbros Apotek
  Ringkøbing og Videbæk apoteker
  Skjern og Tarm Apotek
  Vejlby Apotek
  Viborg Løve Apotek
  Aarhus City Vest Apotek
  Aarhus Løve Apotek
  Aarhus Trøjborg og Sct. Lukas Apotek
  Århus Viby Apotek
  Århus Åbyhøj Apotek

  Region Syddanmark

  Børkop Apotek
  Ejby Apotek
  Esbjerg Jerne Apotek
  Esbjerg Krone Apotek
  Fredericia Krone og Middelfart Apotek
  Faaborg Løve Apotek
  Give Apotek
  Haderslev Hjorte Apotek
  Haderslev Krone Apotek
  Kolding Løve Apotek 
  Kolding Sønderbro Apotek
  Odense Bolbro Apotek
  Otterup Apotek
  Rødding Vamdrup apotek
  Svendborg Sct. Nicolai Apotek
  Sønderborg Jernbane Apotek
  Sønderborg Løve Apotek
  Varde Apotek 
  Vejen Apotek
  Vejle Løve Apotek
  Vojens Apotek
  Aabenraa Svane Apotek

  Region Sjælland

  Fakse Apotek
  Greve Apotek
  Hundige Apotek 
  Hvalsø Apotek
  Holbæk Elefant Apotek
  Kalundborg Svane Apotek  
  Køge Apotek  
  Nykøbing Apotek
  Nykøbing F Svane Apotek
  Nykøbing Falster Løve Apotek
  Næstved Løve Apotek
  Nørre Alslev og Valdemarsgade Apotek
  Ringsted Apotek 
  Roskilde Svane apotek 
  Skælskør Apotek 
  Slagelse Svane
  Stege Apotek
  Stevns Apotek
  Vordingborg Apotek

Nuværende projekter