netvaerk-for-udvikling-af-apotekspraksis-logo-farve_dk

Netværk for udvikling af apotekspraksis

Netværket hjælper de danske apoteker med at udvikle apoteket til gavn for borger og samfund.

Netværket

  • bygger broer mellem forskning og apotekspraksis og inspirerer til nye projekter
  • skaber sparring og samarbejdsrelationer mellem apotekspersonale og forskere om projekter og projektidéer i apotekspraksis
  • bidrager til kvalitet i projekter, der gennemføres på danske apoteker
  • skaber en platform for nye projekter til udvikling af apotekspraksis
  • skaber og formidler resultater, der synliggør apotekets værdi for borger og samfund.

Læs nyhedsbreve fra netværket her

Se film, hvor Rikke fortæller om netværket (5 minutter)

Læs artikel, der beskriver netværket

Læs netværkets kommisorie

Projekter - se igangværende projekter

Vælg status
Forskningsprojekter (20)
Under corona er opstået en stor folkelig interesse for lægemiddeludvikling og for naturen. Men de færreste ved hvor tæt de to ting egentligt er forbundne. Og mange...
Partnere
KU Sund
Formålet med denne kortlægning er at beskrive art og omfang af initiativer vedr. egenomsorg, der tilbydes fra de danske apoteker.  
Partnere
Københavns Universitet
Formålet med projektet er afdække klinisk relevante forsigtighedsregler, kontraindikationer og interaktioner ved håndkøbslægemidler som apoteket bør have fokus på i...
Projektets formål er at oversætte og validere 15 STARS-spørgeskemaet til en dansk kontekst, så det kan bruges med dansktalende medicinbrugere, fx på apoteket, til at...
Partnere
Danmarks Apotekerforening
Utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og medicineringsfejl forekommer ofte som følge af upræcis og mangelfuld kommunikation mellem sundhedspersonale, men kun få...
Mange ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk er afhængig af tolkning i forhold til at forstå udredningsprogrammer, diagnose og behandling. Ligeledes er...
Partnere
Syddansk Universitet
Forbruget af PPI er massivt i Danmark såvel som i resten af verden.
Partnere
Syddansk Universitet
Formålet med projektet er at kortlægge omfanget af medicin indleveret af borgere på apotekerne i Danmark, at kategorisere det indleverede medicin på forskellige...
Partnere
KU, Lægeforeningen, Danmarks Apotekerforening,...
Patienter, der starter i Ozempic behandling, når ikke den fulde dosering, som beskrevet i behandlingsvejledningen. Problemet er muligvis sædvanligt...
Undersøgelser har vist, at børn og unge mangler basal viden om medicin, at de er meget autonome i deres omgang med medicin, og at de ikke taler meget med deres...
Partnere
Københavns Universitet
Apotekerne har en særlig position i det danske sundhedsvæsen. På apoteket kommer apotekspersonalet i direkte kontakt med borgere – i forskellige stadier af sundhed og...
Partnere
Syddansk Universitet, Danmarks Apotekerforening,...
I pakker med lægemidler er det pr. lovkrav nødvendigt at have skriftlig information. Dette findes i alle pakninger som indlægsseddel i papir. På apoteket er det vores...
Partnere
Farmaceutstuderende på studieophold, uddannelsesapoteker,...
Projektet vil afdække, hvor mange nuværende og tidligere kræftpatienter med senfølger, der kommer på apotekerne, hvilke behov og ønsker de har, og om de er...
Partnere
Københavns Universitet, Kræftens bekæmpelse, Dansk...
Projektet undersøger, om apoteket kan medvirke til bedre brug af Pepfløjter. Det sker ved at undersøge, hvilken instruktion apoteket skal give i forbindelse med salg...
Partnere
Lone Søndergaard, Aarhus Viby Apotek
I projektet ”Narrativ Medicin i Apotekspraksis” undersøges tilsvarende om træning i narrativ medicin kan fremme apoteksfarmaceutens empatiske, kommunikative og...
Baggrund: Det er veldokumenteret, at kombinationen af diuretika og en ACE-hæmmer (eller angiotensinII receptorantagonist) sammen med NSAID giver en risiko for akut...
Partnere
Stege Apotek, Ejby Apotek, Kbh. Øresundsapotek, Syd Dansk...
Baggrund 1 juli 2019 trådte ordningen om. behandlerfarmaceuters genordination af udvalgte lægemidler i kraft på de danske apoteker. Det er væsentligt at få afdækket,...
Partnere
SDU, KU og Pharmakon + studieopholdsapoteker.
I projektet vil vi afprøve to ydelser til at stoppe behandling med protonpumpehæmmere (PPI) blandt patienter, der bruger lægemidlerne uden solid indikation for...
Partnere
Projektet udføres af Sygehusapotek Fyn, Odense...
Apoteksforskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Pharmakon og Apotekerforeningen har opstartet et omfangsrigt forsknings-praksisprojekt om udvikling...
Partnere
Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks...
Det er velkendt, at der i sektorovergange er risiko for fejl og tab af information om patientens lægemiddelbehandling. I Holland har man set en væsentlig fordel i, at...
Partnere
Københavns Universitet og Pharmakon

Se afsluttede projekter

Du kan se en fuld oversigt over de allerede afsluttede projekter fra netværket på denne side:

Afsluttede projekter

Netværkets styregruppe

  • Apoteker, Susanne Bendixen, København Sønderbro Apotek
  • Apoteker, Kerly Maire Servilieri, Brædstrup Apotek
  • Farmaceut, Lone Søndergaard, Aarhus Viby Apotek
  • Udviklingschef, Farmaceut, ph.d. Charlotte Rossing, Pharmakon
  • Lektor, ph.d. Ulla Hedegaard, Syddansk Universitet
  • Lektor, Farmaceut, ph.d. Lotte Stig Nørgaard, Københavns Universitet.

Læs referater fra styregruppens møder her

styregruppe-7

Medlemskab af netværket

Alle apoteker med interesse for deltagelse i - og bidrag til - projekter, store som små, er velkomne i netværket. Medlemskabet er gratis.

Når apotekeren har tilmeldt apoteket, kan både farmakonomer og farmaceuter på apoteket komme på netværkets distributionsliste samt anmode om at blive del af netværkets Facebookgruppe.

Apotekeren kontakter projektsekretær Kristin R. Primdahl og angiver, hvem der skal på distributionslisten. Navn(e) og e-mailadresse(r) er nødvendige oplysninger. Se mere herunder.

Har du allerede et projekt?

Hvis du er i gang med et projekt, hvor du fx ønsker sparring fra eller rekruttering gennem netværket, kan du kontakte os på mail. Indsend en udfyldt projektbeskrivelsesrammen (link herunder) med dit projekt inkl. et billede, der passer til dit projekt. Dernæst sker følgende: 

  • Du bliver kontakt af en fra styregruppen
  • Du får feedback og sparring på din projektidé på et online styregruppemøde
  • Dit projekt godkendes i netværket
  • Du kan i løbet af dit projekt få sparring fra en forsker eller praktiker fra styregruppen – ét medlem bliver tilknyttet dit projekt
  • Du skal formidle dit projekts resultater i netværket.

Download projektbeskrivelsesramme

Projektets vej i Netværk for Udvikling af Apotekspraksis (NUAP). Download her

adobestock_189326044_tilfredshedsundersoegelser

Inspiration til hvordan du laver projekter på dit apotek

I disse bøger kan du i et let tilgængeligt sprog læse om, hvordan du laver projekter, og de kan hjælpe dig med, hvad du skal være opmærksom på i projektarbejde:

  • Projekthåndbogen. Praktisk arbejde med projekter og interventioner indenfor lægemiddelområdet. Forfattere: Janine Morgall Traulsen og Bjørn Ove Klinke. 2005. Danmarks Farmaceutiske Universitet.
    Kan rekvireres ved kontakt til Københavns Universitet, Institut for farmaci.
  • Den skinbarlige virkelighed. Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne. Forfatter: Ib Andersen. Forlag: Samfundslitteratur.

I denne film kan du se en optagelsen af apoteker Susanne Bendixen, hvor hun fortæller om, hvordan du laver projektarbejde på apoteket: Se film

Omtale af netværket

Fra 15 medlemmer til 101 på fire år

farmaci-nr-03-marts-2021

Farmaci 3 2021

Omtale af netværket med opfordring til at kontakte netværket, hvis du som apoteksfarmaceut eller -farmakonom har en ide.

Læs omtalen
adobestock_62142647_medarbejdertilfredshed

Pharma 06 2020 S36 37

NUAP former fremtiden for apotekspraksis. Lotte Stig Nørgaard fra netværket fortæller i denne artikel, om projekter der er udsprunget af netværket. Desuden fortæller hun om, hvilke projekter der gerne må komme endnu flere af i netværket.

Læs artiklen
2019-07-08-11_54_58-hele-bladet-farmaci-nr-03-2019pdf-google-chrome

Farmaci 03 2019

Under titlen "Skal du være med i Apoteksnetværket?" bliver Apoteksnetværket omtalt i marts 2019 udgaven af Farmaci. Netværket bliver omtalt som opfølgning på Apoteksfarmaceutkongressen som blev afholdt d. 19.-20. januar 2019 hvor netværket blev præsenteret og der blev afholdt netværksmøde inden selve kongressen.

adobestock_123978426_skype

Farmakonomen 2017

I oktober 2017 blev det tredje møde i netværket afholdt på Pharmakon og samtidigt streamet ud til de øvrige deltagere i landet. Der var flere deltagere med vha. en Skype-forbindelse, og netop muligheden for at deltage på tværs af geografi er en forudsætning for at få engagerede deltagere fra hele landet i netværket. Mødet blev beskrevet i Farmakonomen 09 2017.

Læs artiklen
adobestock_42081594_distributions_laegemidler

Farmaci 2017

I en paneldebat på Apoteksfarmaceutkongressen 2017 blev netværket - og muligheden for derigennem at styrke og støtte fagligheden på apoteket - fremhævet af Lotte Stig Nørgaard. Paneldebatten blev beskrevet i Farmaci 02 2017.

Læs artiklen
_21a6676_2

Farmaci 2016

Netværkets første møde blev beskrevet i Farmaci 03 2016 under titlen "Netværk skal forvandle ideer til resultater".

Læs artiklen
kristin_rose_primdahl
Kristin Rose Primdahl
Projektsekretær
+45 48 20 61 75
Apoteker der allerede er medlemmer
  • Hvis du søger samarbejdspartnere til projekter, kan du finde andre projekt- og forskningsinteresserede apoteker her. Klik og se listen.

    Medlemmer i netværket

    Region Hovedstaden

    Albertslund Apotek
    Amagerbro Apotek 
    ApoPro - Dit online apotek
    Apoteket Trianglen 
    Ballerup Apotek
    Birkerød Apotek
    Buddinge Apotek
    Charlottenlund Apotek
    Farum Apotek
    Frederiksberg Dalgas Boulevard Apotek
    Frederikssund Apotek
    Friheden Apotek
    Gilleleje Apotek 
    Glostrup Apotek
    Helsinge Apotek
    Helsingør Stengades Apotek 
    Hillerød Krone Apotek
    Hvidovre Apotek
    Hørsholm Apotek 
    Kastrup Apotek 
    Kbh. Enghave Apotek
    Kbh.
    København Kongelig Hof Apotek
    København Islands Brygge Apotek
    Fields Apotek
    Sønderbro Apotek
    København Husum Apotek 
    Lyngby Svane Apotek
    Nexø Apotek
    Nærum Apotek
    Ordrup Apotek
    Skovlunde Apotek
    Steno Apotek
    Tårnby Apotek
    Taastrup Apotek
    Øresunds Apotek Ved Svanemøllen

    Region Nordjylland

    Frederikshavn Løve Apotek
    Frederikshavn Svane Apotek
    Hjørring Løve Apotek
    Hjørring Svane Apotek
    Hobro Apotek 
    Nørresundby Apotek
    Uldum Apotek
    Aalborg Vejgaard Apotek
    Aalborghus Apotek
    Aars og Aalestrup Apotek

    Region Midtjylland

    Brædstrup Apotek
    Ebeltoft Apotek
    Galten Apotek
    Grenaa Apotek
    Hedensted Apotek
    Herning Østergade Apotek
    Hornslet, Auning og Løgten apotek
    Horsens Løve Apotek
    Horsens Svane Apotek
    Horsens Søndergades Apotek og Bankager Apotek
    Marselisborg Apotek 
    Odder Apotek
    Randers Jernbane Apotek
    Randers Sønderbros Apotek
    Ringkøbing og Videbæk apoteker
    Skjern og Tarm Apotek
    Vejlby Apotek
    Viborg Løve Apotek
    Aarhus City Vest Apotek
    Aarhus Løve Apotek
    Aarhus Trøjborg og Sct. Lukas Apotek
    Århus Viby Apotek
    Århus Åbyhøj Apotek

    Region Syddanmark

    Børkop Apotek
    Ejby Apotek
    Esbjerg Jerne Apotek
    Esbjerg Krone Apotek
    Fredericia Krone og Middelfart Apotek
    Faaborg Løve Apotek
    Give Apotek
    Haderslev Hjorte Apotek
    Haderslev Krone Apotek
    Kolding Løve Apotek 
    Kolding Sønderbro Apotek
    Odense Bolbro Apotek
    Otterup Apotek
    Rødding Vamdrup apotek
    Svendborg Sct. Nicolai Apotek
    Sønderborg Jernbane Apotek
    Sønderborg Løve Apotek
    Varde Apotek 
    Vejen Apotek
    Vejle Løve Apotek
    Vojens Apotek
    Aabenraa Svane Apotek

    Region Sjælland

    Fakse Apotek
    Greve Apotek
    Hundige Apotek 
    Hvalsø Apotek
    Holbæk Elefant Apotek
    Kalundborg Svane Apotek  
    Køge Apotek  
    Nykøbing Apotek
    Nykøbing F Svane Apotek
    Nykøbing Falster Løve Apotek
    Næstved Løve Apotek
    Nørre Alslev og Valdemarsgade Apotek
    Ringsted Apotek 
    Roskilde Svane apotek 
    Skælskør Apotek 
    Slagelse Svane
    Stege Apotek
    Stevns Apotek
    Vordingborg Apotek

Nuværende projekter