Aktuelle projekter

Herunder kan du læse mere om Pharmakons aktuelle projekter. De har fokus på et eller flere af følgende emner: apotekets rådgivning til borgere og pårørende, apotekets sundhedsydelser, apotekets samarbejde i sundhedsvæsenet, fremtidstendenser vedr. apotekspraksis.
Vælg status
Forskningsprojekter (17)
Formålet er at udvikle et valgfag på Farmakonomuddannelsen om tværprofessionelt samarbejde og læring, der inkluderer et samarbejde med Københavns Professionshøjskole....
At udvikle og teste en feedbackguide som understøtter faglige vurderinger af kundedialoger på apotek, og som understøtter at rådgivningen tilpasses borgerens behov....
Formålet med projektet er at indsamle erfaringer med brug af manualer og støttematerialer til medicin- og compliancesamtaler med henblik på at revidere dem i henhold...
Formålet med projektet, hvor apotek og kommune samarbejder, er at anvende apotekets lægemiddelfaglige kompetencer til at forbedre medicinsikkerheden i den kommunale...
Partnere
Danmarks Apotekerforening
Formålet med det her projekt er at undersøge, hvad de to grupper studerende får og opnår, når de sparrer med hinanden om ideer til tværprofessionelle indsatser. Det...
Partnere
Københavns Professionshøjskole og Farmakonomuddannelsen
Formålet med projektet er først at afdække kommunernes udfordringer på medicinområdet, for dernæst at undersøge, hvordan apoteksfarmakonomer, sammen med kommunale...
Partnere
Farmakonomforeningen, Danmarks Apotekerforening
Primærapoteket giver en ramme for unikke forskningsmuligheder. Denne ph.d. har til formål at styrke folkesundhedsforskningen i primærapotekssektoren.
Partnere
Samarbejdspartnere
Vi undersøger, hvilke ønsker og behov voksne patienter med type 1 og type 2 diabetes har til apoteket med hensyn til deres diabetes- og lægemiddelbehandling.
Partnere
Samarbejdspartnere
Flere myndigheder og organisationer samarbejder om projektet ”Medicin uden skade”, som skal nedbringe antallet af alvorlige medicinskader i Danmark. Her er Pharmakon med.
Partnere
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Styrelsen for...
Løbende holder Pharmakon dig opdateret på tendenser og den nyeste forskning i apotekspraksis nationalt og internationalt.
Partnere
Danmarks apotekerforening
I efteråret 2021 startede afprøvningen af en ny uddannelse til apoteksansatte ”Stil skarpt på rådgivning – Forstå kunden og dig selv gennem mentalisering”. Kurset skal...
Partnere
Københavns Universitet, Pharmakon og Hollandske...
Se beskrivelse af medicinsamtalen på arabisk Se beskrivelse af medicinsamtalen på tyrkisk Se beskrivelse af medicinsamtalen på kurdisk-irakisk Se beskrivelse af...
Partnere
Steno Diabetes Center Sjælland og Danmarks Apotekerforening
Vi skal udvikle et kompetenceforløb til medarbejdere på døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge, det skal sikre kvalitet, sikkerhed og arbejdsgange ved håndtering...
Partnere
TrygFonden, FADD, Dansk Selskab for Partientsikkerhed,...
Farmakonomer rådgiver hver dag mange forskellige kunder om egenomsorg og medicin. Med projektet "Farmakonomers rådgivning på apotek" vil vi skabe viden om...
Partnere
Farmakonomforeningen, Danmarks Apotekerforening
Sammen med pårørende og apoteksmedarbejdere, udvikler vi et undervisningsmateriale, som skal forbedre handlekompetencen hos pårørende til borgere +65, som får +5...
Partnere
Danmarks Apotekerforening
Hvordan spiller teknologi ind på forholdet mellem sundhedsprofessionelle og patienter? Det undersøger vi i projektet "Professionel adfærd på digitale platforme – en...
Partnere
Danmarks Apotekerforening
Projektet undersøger, om, og i hvilket omfang, Apotekets medicingennemgang har en effekt på rationel farmakoterapi hos borgerne gennem identifikation af...
Partnere
VIVE
pha_1498_puplikationer

Publikationer

Se resultater fra tidligere projekter.

Publikationer
Vil du vide mere om vores projekter, så kontakt Rikke
rikke_noergaard_hansen
Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 63 79
Rikke har ansvar for, at opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis med fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling gennemføres.