Revision af apotekernes materialer, der understøtter levering af medicin- og compliancesamtaler

Hvad bidrager projektet med?

Formålet med projektet er at indsamle erfaringer med brug af manualer og støttematerialer til medicin- og compliancesamtaler med henblik på at revidere dem i henhold til mentalisering på apotek.

Det er veldokumenteret internationalt og nationalt, at apotekets medicin- og compliancesamtaler øger patientens kendskab til den ordinerede medicin, afdækker og løser udfordringer med medicinefterlevelse, skaber tryghed og øger viden og tilfredshed med rådgivningen.

Der er nu syv års erfaring med at levere medicinsamtaler og 5 års erfaring med at levere compliancesamtaler, og størstedelen af apotekerne har således erfaringer med at levere samtalerne.

På medlemsnettet kan apoteket finde manualer og støttematerialer, der vejleder i at levere medicin- og compliancesamtaler. Der er siden, disse materialer blev udarbejdet, gennemført et kompetenceløft i patientcentrerede dialoger gennem mentalisering på apotek gennem efteruddannelsen ”Stil skarpt på rådgivning – forstå kunden og dig selv gennem mentalisering”. Derfor revideres materialerne, hvor det er relevant, så de passer til denne måde at have dialoger på.

For at gøre det undersøges først hvilke erfaringer apoteksfarmaceuter har med at levere medicin- og compliancesamtalerne og bruge de tilhørende materialer i dag.

Erfaringerne indsamles ved et fokusgruppeinterview med 5-10 apoteksfarmaceuter. Der inviteres farmaceuter, der har erfaring med at levere samtalerne efter manualen og der er markeret grønne i benchmark fra Apotekerforeningen. Nogle af farmaceuterne skal også have erfaring med mentalisering.

Denne viden bidrager til revision af de materialer, der skal understøtte gennemførelse af medicinsamtalerne.

Projektfakta
Finansiering
Financieres af Pharmakon og Danmarks Apotekerforening
Kontakt
Startdato
1. mar. 2023
Har du spørgsmål til projektet?
louise_munk_rasmussen
Louise Munk Rasmussen
Udviklingskonsulent, Cand.pharm.
+45 48 20 61 67
Louise har mange års erfaring med arbejde på apotek, compliance og sundhedsydelser og arbejder bl.a. med udvikling af faglige materialer til apoteker.