Mira El-Souri

Udviklingskonsulent, Cand.pharm.

Mira El-Souri er udviklingskonsulent i afdelingen for Forskning og Udvikling på Pharmakon. Mira er uddannet farmaceut med speciale i samfundsfarmaci fra Det Farmaceutiske Universitet i 2006.

Mira El-Souri
Mira El-Souri
Udviklingskonsulent, Cand.pharm.

+45 48 20 61 62

Mira arbejder med opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis.

Primære forskningsområder

  • Farmakonomers rådgivning på apotek
  • Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på kommunale botilbud, i hjemmepleje og på plejehjem
  • Sikker og effektiv medicinbrug hos hjertepatienter
  • Sikker og effektiv medicinbrug hos etniske minoriteter
  • Udvikling og implementering af sundhedsydelser på apotek
  • Litteraturreviews relevant for apotekspraksisforskning

Mira er involveret i projekter, som har fokus på, hvordan apoteket bidrager til øget medicinsikkerhed på botilbud, plejehjem og hjemmepleje. Mira har været projektleder i projektet ”Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på kommunale botilbud”, hvor et undervisningsforløb om medicin blev udviklet og afprøvet.

Mira har bidraget til projekter om sikker og effektiv medicinbrug hos forskellige målgrupper. Hun har været projektleder i projektet ”Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne”. Her blev der etableret lokale samarbejder mellem jobcentre og apoteker, hvor jobcentre henviste nydanskere med behov for gennemgang af deres medicin til apoteket. Borgerne fik medicingennemgang, patientuddannelse efter behov og opfølgende samtale med henblik på øget medicinefterlevelse.

Mira har gennemført litteratur-review med fokus på apotekets rolle i forhold til pårørende. Resultaterne herfra blev brugt i udvikling af undervisningsmateriale leveret af apotek målrettet pårørende til medicinbrugere.

Før Mira kom til Pharmakon, har hun været ansat på Samfundsfarmaci og Klinisk Farmaci (Institut for Farmaci, Københavns Universitet), hvor hun underviste farmaceutstuderende i forskningsmetoder og deltog som forskningsassistent i forskellige projekter, herunder i projektet ”Optimal lægemiddelanvendelse blandt ikke-etniske danskere”, hvor borgere med anden etnisk baggrund end dansk fik medicingennemgange af apoteksfarmaceuter med samme etniske baggrund som dem selv. Mira var involveret i dataindsamling, analyse og formidling.

Relevante aktiviteter

Mira El-Souri er tilknyttet Samfundsfarmaci og Klinisk Farmaci - Institut for Farmaci Københavns Universitet, som ekstern censor.
Medlem af Danmarks Farmaceutiske Selskab

adobestock_198480414_relevante-aktiviteter