pharmakon-gruppebillede-1_personale

Om Pharmakon

Pharmakon er et anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis i Hillerød. Vores navn er sammensat af "Pharma" og "kon". "Pharma" står for, at vi uddanner og udvikler dig, der arbejder med lægemidler. Vores fokus er kvalitet og medicinsikkerhed. "Kon" relaterer sig til vores konferencecenter, som er for alle – også dig, der ikke har med lægemidler at gøre. Indtjeningen fra konferencecenteret omsættes til forskning og udvikling indenfor medicinsikkerhed.

Hovedaktiviteter

Vi leverer efter- og videreuddannelse samt konsulentydelser til ledere og medarbejdere i apotekssektoren og life science industrien. Vi arbejder med forskning og udvikling inden for apotekspraksis.
Pharmakon driver farmakonomuddannelsen, som uddanner farmakonomer.
Endelig byder Pharmakons konferencecenter alle velkomne, som har brug for lokaler til små og store møder, kurser eller konferencer.

Kurser og konsulentydelser til apoteket

Vi efteruddanner ledere og medarbejdere på apotekerne. Kurserne har fokus på medicin og apotekets rolle som rådgiver. Apotekskunden og medicinsikkerhed er altid i fokus på vores kurser.
Vi hjælper det enkelte apotek med udvikling og fastholdelse af apotekets faglige rolle.

Læs mere om kurser til apotek

adobestock_201706595_kurser_til_apotek

Kurser og konsulentydelser til life science industrien

Vi afholder kurser for life science industrien, sygehusapoteker og deres leverandører. De handler fx om kvalitetssikring af lægemidler og medicinsk udstyr. Formålet er at forstå praksis og forbedre egne systemer. Vi hjælper med at implementere kvalitetsstandarder, så virksomheden efterlever myndighedernes krav.

Læs mere om kurser til life science

adobestock_32027700_bliv_klar_til_job

Vi forsker i medicinsikkerhed

Vi forsker og udvikler indenfor lægemiddelanvendelse og sikker brug af medicin i apotekssektoren og den primære sundhedssektor. Vi bidrager til apotekernes sundhedsfaglige udvikling, herunder dokumentation og synliggørelse af apotekernes samfundsmæssige nytte.

Læs mere om Pharmakon forskning og udvikling

pharmakon_sept2018-119_pharmakon_forskning

Bliv uddannet farmakonom

Pharmakon huser farmakonomuddannelsen, hvor farmakonomer til Danmark uddannes. Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor de studerende gennem deres 3-årige uddannelsesforløb skiftevis er på Campus Pharmakon og i praktik på et uddannelsesapotek.

Læs mere om farmakonomuddannelsen

Hold dit møde eller konference hos os

Pharmakons konference- og uddannelsescenter er et af Nordsjællands største og stiller professionelle rammer til rådighed for arrangementer med få deltagere og for arrangementer med op til 220 deltagere. Hos os får du effektive læringsmiljøer og hyggelige omgivelser når du har brug for en pause.
Pharmakons køkken sørger for, at du får mest muligt ud af dit ophold med en udsøgt forplejning, der holder dit blodsukker stabilt gennem hele dagen, så din læring bliver optimal. Læs mere om Konferencecentret

Vi er konferencecenter til alle slags arrangementer

Synergi og sammenhæng

Sammenhængen og synergien mellem områderne gør Pharmakon unik, fx:

  • Resultater fra forskning, forsøg og udviklingsafdelingen formidles til farmakonomuddannelsen og nyttiggøres i efter- og videreuddannelse til apotekssektoren.
  • Alle uddannelsesområderne er kunder i konference- og uddannelsescenteret.
  • Konference- og uddannelsescenteret servicerer alle medarbejdere med velfungerende teknik, rengøring og forplejning.

Fakta om Pharmakon

  • Vi er ca. 130 fastansatte medarbejdere med meget forskellig baggrund.
  • Vi er en god blanding af nye og erfarne medarbejdere.
  • Cirka en tredjedel af medarbejderne er tilknyttet konferencecentret, og mere end halvdelen i de øvrige områder har en baggrund som farmaceut eller farmakonom.
  • Pharmakon er et aktieselskab med en aktiekapital på 20 mio. kr. Vi er ejet af Danmarks Apotekerforening (Apotekernes arbejdsgiver- og brancheorganisation).