Kontakt os

Pharmakon er både et konferencecenter og uddannelses- og udviklingscenter

Trods vores navn er vi ikke en lægemiddelvirksomhed!

Pharmakon er sammensat af "Pharma" og "kon". "Pharma" fordi vi uddanner og udvikler dem, der arbejder med lægemidler. Og "kon" fordi vi også er et konferencecenter. Konferencecentret er for alle, også dem, der ikke har med lægemidler at gøre.

Pharmakon er både et moderne konferencecenter og et internationalt anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis. Du finder os i Hillerød.

 

Hold dit møde eller din konference hos os

På Pharmakon konferencecenter får du tidssvarende undervisningslokaler, møde- og grupperum samt hyggelige opholdsfaciliteter. IT-teknologien er implementeret i hele centret med gratis wi-fi i alle lokaler og værelser.

Pharmakons køkken sørger for, at du får mest muligt ud af dit ophold gennem en udsøgt forplejning med fokus på stabilt blodsukker gennem hele dagen. Vi kalder det Næring til Læring. 
Læs mere om Konferencecentret

 

Bliv uddannet til farmakonom

Farmakonomskolen ligger på Pharmakon. Vi uddanner hvert år ca. 180 farmakonomer. Uddannelsen er en elevuddannelse, og eleverne er gennem deres 3-årige elevtid skiftevis på skole på Pharmakon og i praktik på deres apotek. 
Læs mere om Farmakonomuddannelsen

 

Vi forsker i sikker lægemiddelbrug

Vi forsker og udvikler indefor lægemiddelanvendelse og sikker medicinering omkring blandt andet kvalitet og sikkerhed i medicineringsprocesser, den kompetente eller sårbare medicinbruger, velfærdsteknologier i forbindelse med medicinering og fremtidens apotek.
Læs mere om Forskning

Vi tilbyder efteruddannelse til apoteket

Vi tilbyder efteruddannelse til ledere og medarbejdere på apotekerne i samarbejde med det enkelte apotek. Faglig udvikling, apotekskunden og medicinsikkerhed er vores fokus. 
I samarbejde med det enkelte apotek tilpasser vi specielle services, som fx  kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser, lean, kvalitet og faglig vurdering.
Læs mere om Apotek

 

Vi tilbyder kurser og konsulentbistand til industri og sygehusapotek

Vi afholder kurser for den farmaceutiske industri, sygehusapoteker og deres leverandører. Kurserne omfatter for eksempel kvalitetssikring af lægemidler og medicinsk udstyr.

Vi samarbejder med mange virksomheder, der sammen med os tilrettelægger deres egne individuelle efteruddannelsesforløb. 
Læs mere om Industri og Sygehusapotek

Vores identitet

Vores mission

Pharmakon er en mangestrenget organisation:

  • Vi uddanner farmakonomer af høj professionel standard.

  • Vi leverer effektiv kompetenceudvikling og konsulentbistand.

  • Vi gennemfører uvildig forskning og udvikling i apotekspraksis.

  • Vi er et konferencecenter med optimale rammer og intelligent service.Vores værdier

God kundebetjening forudsætter et frugtbart internt samspil. Pharmakons værdier har derfor et dobbelt sigte - et kundevendt og et internt sigte:

Vi vil opnå kundeorienteret kvalitet og arbejdsglæde ved hjælp af de 5 værdier:

  • Ansvar og mandat
  • Fleksibilitet
  • Helhedsorientering
  • Samarbejde
  • Videndeling.

Vores værdier bruges aktivt i dagligdagen. Alle medarbejdere ”lever” vores værdier, og værdierne indgår i den daglige ledelse og MUS.


Sådan er vi organiseret

Vi er ca. 120 fastansatte medarbejdere med meget forskellige baggrunde.

Vi er et godt mix af erfarne og nye medarbejdere. Et karakteristisk træk er, at ca. 80 % er kvinder.

Cirka en tredjedel af medarbejderne er tilknyttet konferencecenteret og mere end halvdelen i de øvrige områder har en lægemiddel/sundhedsfaglig baggrund.

Pharmakon er et aktieselskab med en aktiekapital på 20 mio. kr. Vi er ejet af Danmarks Apotekerforening (Apotekernes arbejdsgiver- og brancheorganisation).

Pharmakons bestyrelse afspejler Pharmakons ejerskab.

Bestyrelsen består af en bestyrelsesformand og fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer (hvoraf tre er apotekere) samt tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Vores bestyrelse

Apoteker Jesper Gulev Larsen, Steno Apotek, Formand

Apoteker Bente Wittrup Præstbrogaard, Horsens Søndergade Apotek, Næstformand

Farmaceut Steffen Bager

Apoteker Lise Larsen, Frederikssund Apotek

Apoteker Vivian Zederkof, Haslev Apotek

Uddannelseskonsulent Tina Bolvig, medarbejdervalgt

Uddannelseskonsulent Mariann Østergaard Bomholt, medarbejdervalgt

Salgskonsulent Rikke Spangenberg, medarbejdervalgt

Bestyrelsen mødes 4 gange årligt på Pharmakon.


Vores direktion og chefgruppe

Lotte Fonnesbæk, cand.pharm., er rektor og adm.direktør.

Herudover består chefgruppen af:

Konferencecenterchef Lene Schade Poulsen

Uddannelseschef for industriområdet, stillingen er vakant

Uddannelseschef for farmakonomuddannelsen, Tina Schilling, cand.pharm.

Udviklingschef for apoteksområdet, Charlotte Rossing, cand.pharm, pH.d.

It-Chef Peter Naumann

Økonomichef Annette von Spreckelsen, HD-R


Vores ledergruppe

Køkkenchef Peter Larsen

Receptionschef Jeannette Kragh Michelsen

Oldfrue Anita Børker Nielsen

Teknisk chef Stig Regtved

Restaurantchef Lone Skadborg Svare

Afdelingsleder Viden, læring og support Kirsten Holme Christensen, cand.pharm.

Sektionsleder Kurser og Eksamen, Farmakonomuddannelsen, Hanne Dagmar Raaberg, cand.mag.

Sektionsleder Praktik, Farmakonomuddannelsen, Mette Skjøtt, cand.pharm.

Afdelingsleder, Kompetenceudvikling Apotek, Lærke Poulsen, cand.pharm.

Afdelingsleder, Forskning og Udvikling, stillingen er vakant

It projekt- og udviklingsleder Allan Th. Poulsen


Ledelse på Pharmakon bygger på vores værdier
Vi har samlet vores ledelsespolitik og vores ledelsesprincipper i et Ledelsesgrundlag. 
Ledelsesgrundlaget er et godt udgangspunkt for medarbejderne og lederne for at diskutere og vurdere, hvordan vi hele tiden bliver bedre.

Situationsbestemt ledelse og selvledelse er en naturlig del af hverdagen. 

Der er kort vej mellem ledelse og medarbejdere
Medarbejdere og ledere har det mandat, de skal bruge for at kunne arbejde målrettet og selvledende under hensyntagen til helheden.

Pharmakon er en sund virksomhed også økonomisk

Læs vores seneste årsrapport her

Great Place to Work® kårede i 2016 Pharmakon som nr. 11 blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser®

”Vi har nogle skønne medarbejdere. Vi er alle sammen stolte af at arbejde her, og vi føler, at vi er med i et fællesskab, som arbejder hen mod de samme mål. Det er ekstremt vigtigt. Vi kan se på vores medarbejderundersøgelser, at trivslen er blevet rigtig god over de seneste år. Det skyldes, at vores medarbejdere er rigtig gode til at støtte hinanden og løfte i samlet flok”.


Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, så vores kunder og samarbejdspartnere oplever os som værdige leverandører og partnere.


”Medarbejdernes trivsel kan direkte måles hos vores kunder, for den gode stemning og overskuddet i hverdagen kommer vores kunder til gode. Det er en positiv spiral, for de resultater, som vi skaber for vores kunder, medvirker til øget stolthed over, at være en del af Pharmakon".


På Pharmakon arbejder vi løbende med medarbejdertilfredshed, så vi kan blive ved med at udvikle os og være en af Danmarks bedste arbejdspladser. Medarbejdertilfredsheden er steget fra 4,2 på en skala fra 0 til 5 i 2007 til 4,9 i 2016.
Trivsel er vigtig

Vi kan kun tjene penge, hvis vi har begejstrede medarbejdere

Medarbejdertrivsel er en integreret del af vores strategi

At det kan betale sig at investere i medarbejdernes trivsel kan direkte måles ved et lavt sygefravær og en stigende omsætning pr. medarbejder.

Vores mange og mangeartede medarbejdergoder er med til at gøre Pharmakon til en god arbejdsplads. 

 

Både den fysiske, mentale og sociale sundhed er vigtig

Vores trivselskoncept ”Pharmakon i Trivsel”, i daglig tale ”PIT”, er en integreret del af vores organisation på alle niveauer. Medarbejderne har stor indflydelse på, hvilke aktiviteter, der tilbydes. Der er trivselstilbud til alle, uanset om man vil motionere, spise sundt eller styrke det sociale fællesskab. Det er helt op til den enkelte, om man har lyst til at deltage. 

 

Pharmakon blev i 2014 kåret som Danmarks sundeste virksomhed

Dommerkomiteen valgte Pharmakon blandt andet på grund af

”selskabets unikke ledelsesprofil, som har sat den mentale trivsel forrest. Med en strategisk målsætning om ikke at have nogen langtidssyge med stress, sætter Pharmakon en vigtig dagsorden, som gør en forskel for både medarbejdere og virksomhed. Pharmakon går forrest med en økonomisk logik, der siger, at medarbejdernes trivsel er fundamentet for virksomhedens succes".

 

Vores medarbejdertilfredshed er meget høj (4,9 på en 5-skala) og afspejler, at Pharmakon er en god arbejdsplads.

 

Læs mere

 

Pharmakon blev indviet i 1970 og udvikler sig fortsat

I 1966 besluttede Danmarks Apotekerforening at bygge Apoteksassistentskolen med tilhørende kollegium i Hillerød. Bygningen blev tegnet af arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen.

Skolen blev taget i brug i 1969, og den 3. november 1970 indviede indenrigsminister H.C. Toft Apoteksassistentskolen. Skolen dannede rammen for både grund- og efteruddannelse til apotekssektoren.

Apoteksassistentskolen blev ombygget og udvidet i 1985 med blandt andet reception, foredragssal og nye værelsesfløje.

I forbindelse med udvidelsen blev skolen omdannet til et aktieselskab og skiftede navn til Danmarks Apotekerforenings Kursusejendom a/s.

I 1987 åbnede vi dørene for eksterne arrangementer og de første kurser i bl.a. kvalitetssikring af lægemidler for teknikere i medicinalindustrien blev afholdt.

I 1991 blev det første kursuskatalog til farmaceuter og andre akademikere i den farmaceutiske industri udgivet.

I 1993 etablerede vi en forsøgs- og udviklingsafdeling for apotek, som i dag er vores Apotek & Primær Sundhedssektor.

I midten af halvfemserne begyndte vi at samarbejde på tværs af landegrænser. Vi blev hjemsted for FIP, Community Pharmacy Section og EuroPharm Forum sekretariaterne, og i 1996 blev vi WHO Collaborating Centre.

Som følge af de udvidede aktiviteter blev kursusejendommen i 1998 omdøbt til Pharmakon a/s. Året efter blev stillingsbetegnelsen "apoteksassistent" ændret til "farmakonom".

I 2002 blev Pharmakon konferencecenter hædret som årets konferencecenter, og i 2009 blev vi miljøcertificeret med Den grønne nøgle.

Vi udbygger og renoverer løbende vores faciliteter. Bl.a. etablerede vi i 2010 en helt ny fløj til farmakonomelevernes undervisning og et nyt køkken, ligesom opholdsarealerne er blevet opdateret. En gennemgribende renovering af værelsesfløjene startede i 2014, og det er planen at renovere en fløj hver sommer de kommende år.

I 2014 blev Pharmakon kåret som Danmarks Sundeste Virksomhed.

Vi bor i grønne omgivelser - tæt på det hele

Pharmakon ligger i gåafstand til blandt andet Hillerød by, Frederiksborg Slot og Hillerød station. Vi har vores egen eng med en lille sø, som giver mulighed for rekreative pauser ved blandt andet bålpladsen. 

Vi har 180 gratis parkeringspladser, og det tager mindre end 45 minutter at komme til København, Helsingør og Roskilde.


Oplev kunst på Pharmakon

Både udendørs og indendørs kan du opleve kunst. Pharmakon har sin egen kunstsamling, og derudover har forskellige kunstnere skiftende udstillinger.

Hvert år deltager Pharmakon i Hillerød Kunstdage, hvor Pharmakon danner rammerne for kunstnersammenslutningen Majkats forårsudstilling med forskellige kunstnere.


Besøg Farmacihistorisk samling

Pharmakon huser Dansk Farmacihistorisk Samling.

Der er åbent i samlingen tirsdage, hvor du kan se interiør fra gamle apoteker og se, hvordan lægemiddelproduktion fandt sted i gamle dage.


Link

Ledige stillinger

Vi hører gerne fra dig, uanset om vi har et ledig jobopslag. Vi er altid interesserede i at komme i kontakt med ambitiøse, fremsynede og initiativrige nye medarbejdere, der gør vores arbejdsplads endnu bedre.

Pharmakon a/s er i 2016 en af Danmarks bedste virksomheder. Det kan vi dokumentere med en 11. plads i konkurrencen, som hvert år gennemføres af den globale konsulent- og analysevirksomhed Great Place to Work®.

Mener du, at du har en profil, som kunne være interessant for os, så send os gerne en uopfordret ansøgning med CV til personale@pharmakon.dk.

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more