Bliv opdateret i GDP

Når du arbejder med god distributionspraksis (GDP), skal du kende kravene til køb, salg, modtagelse, opbevaring og levering af lægemidler. Dette inkluderer blandt andet krav til kvalitetssystemet, personale, lokaler og udstyr, godkendelse af leverandører, dokumentation og transport. Du skal være opdateret på de gældende GDP-krav.

Hvad er GDP?

GDP står for god distributionspraksis. GDP sikrer, at lægemidlers egenskaber ikke forringes under distribution, og at defekte lægemidler kan spores og tilbagekaldes. EU definerer de overordnede rammer, som de danske GDP-regler bygger på. Læs mere om GDP her.

Du kan vælge mellem disse GDP-kurser

GDP 1 – grundlæggende Basiskursus for medarbejdere, der er nye inden for GDP.

GDP 2 – kvalitetsstyring Kursus for medarbejdere, som har deltaget på GDP 1, og som har brug for en forståelse af kvalitetssystemet.

GDP-regler – krav og fortolkninger Kursus for den kvalitetsansvarlige person (RP) og andre GDP-nøglemedarbejdere. Kurset afsluttes med eksamen.

GDP-udfordringer i praksis Kursus for de erfarne kvalitetsansvarlige (RP) og GDP nøglemedarbejdere med fokus på udfordringer og dilemmaer. Kendskab til gældende GDP-regler forudsættes.

GDP for ledelsen Kursus for topledere og ledelsesrepræsentanter, som har det overordnede ansvar for kvalitetssystemet.

GDP-krav til transport af lægemidler Kursus for transportører og chauffører, der transporterer lægemidler.

GDP-audit af transportører Kurset har fokus på krav til transport efter kontrakt.

Se alle kurser, der er relevante for dig, der arbejder med GDP