GDP 1 – grundlæggende

Sikkerhed og kvalitet i distribution af lægemidler

Lær reglerne, så du kan medvirke til, at lægemidlers kvalitet sikres i hele forsyningskæden. Vi gennemgår reglerne, så du kan bruge dem i praksis.

GDP står for "Good Distribution Practice" eller "god distributionspraksis." GDP-reglerne er udviklet for at sikre sikker og kvalitetsmæssig distribution af lægemiddelprodukter, herunder lægemidler og medicinsk udstyr. Formålet med GDP-reglerne er at minimere risici i hele forsyningskæden og sikre, at lægemiddelprodukter når deres destination i en tilstand, der opretholder deres integritet og sikkerhed.

På kurset har vi fokus på, at din virksomhed skal sikre overholdelse af GDP-reglerne.
Vi gennemgår grundelementerne og filosofien bag GDP-reglerne, så du får styr på, hvorfor GDP-reglerne er vigtige og kan navigere i dem.

Vi retter opmærksomheden på:
     • at lagerbetingelserne opfyldes til enhver tid – også under transport
     • at opbevaring sker under sikre forhold
     • at de rigtige produkter leveres til rette virksomhed i rette tid
     • at der er et effektivt tilbagekaldelsessystem.

Kurset er en blanding af teoretiske indlæg og opgaver.

På dette kursus møder du:
Kiki Atting Andersen, Senior Quality Specialist & Consultant, Kon-Kiki Pharma ApS

Her kan du se flere GDP-kurser

English abstract
Kursusfakta
Format
1 dag
Vurdering
4,45 ud af 5
Pris i år
5.350 kr. ekskl. moms
Tilmeld dig her
Hillerød
18. sep.
2024

Dine fordele ved at vælge dette kursus

Dit udbytte

 • du forstår GDP-reglerne og anvender dem i praksis
 • du bidrager med input, når der udføres selvinspektion 
 • du kender kravene til opbevaring og distribution af lægemidler.

Din virksomheds udbytte

 • din medarbejder kender GDP-lovgivningen og håndterer lægemidler efter reglerne
 • din medarbejder ved, hvad der skal til for at sikre compliance med GDP-reglerne
 • din medarbejder giver dig tillid til, at GDP-reglerne efterleves.
Undervisningsmetode. Kontakten mellem lærer og elever. Udleveret bog med de slides der blev vist. God ide med gruppearbejde.
Evaluering af kurset
En god balance mellem teori/ viden og opgaver. Kiki er god til at kommunikere og formidle, så man har lyst til at lytte.
Evaluering af kurset
Kiki ved tydeligvis rigtig meget om emnet, og hun var en god underviser.
Evaluering af kurset

Målgruppe

Kurset henvender sig til nye eller nyligt ansatte medarbejdere som fx:
     • Lagerarbejdere, logistikansvarlige og dem, der er involveret i den praktiske håndtering og opbevaring af lægemiddelprodukter
     • Chauffører, transportkoordinatorer og personale involveret i forsendelse af lægemiddelprodukter
     • Ledere, der ønsker at få en forståelse af de grundlæggende principper bag sikker og effektiv lægemiddeldistribution
     • Hospitalers og andre sundhedsinstitutioners personale, der er involveret i modtagelse og håndtering af lægemiddelprodukter.

Kursusagenda

09.00 – 16.00

 • GDP-reglernes filosofi og grundelementer
 • Lovgrundlag
 • Gennemgang af GDP-vejledningen
 • Forsendelse og transport
 • Risikovurdering af transportruter

Kurset er en blanding af teoretiske indlæg og opgaver.

Tilmeld dig her
Hillerød
18. sep.
2024