pharmakon_sept2018-119_pharmakon_forskning

Forskning på Pharmakon

Pharmakons forskning- og udviklingsafdeling har som overordnet mål at tjene og styrke medicinsikkerheden hos borgere og i sundhedsvæsenet. Det gør vi ved at forske og udvikle indenfor kvalitet, sikkerhed og brugertilfredshed i forbindelse med lægemiddelanvendelse i primærsektoren og ved patientovergange, hvor apoteket kan spille en aktiv rolle.

Der er et stort behov for Pharmakons forskning. Der er stadig flere kronikere, flere er multisyge og flere borgere sættes i medicinsk behandling, udskrives hurtigere og skal behandles i primærsektoren. I primærsektoren løbes der stærkt for at nå det hele, og der er mange aktører, fx læger, plejepersonale og apotek involveret i den enkelte borgers medicin. Derfor er en koordineret indsats i hele sundhedsvæsenet afgørende, hvis borgerne skal have det bedst muligt, og samfundets ressourcer bruges optimalt.

Brug ressourcerne bedst muligt

Vi arbejder evidensbaseret og praksisnært med en høj kvalitet, hvor apotekernes samfundsmæssige nytte synliggøres. Pharmakon skaber sammen med apotekerne evidens for apotekernes rådgivning og nye sundhedsydelser, så apotekerne kan bidrage til, at færre borgere får brug for lægekontakt, og færre borgere indlægges. Derved kan hospitalerne og lægerne bruge deres ressourcer mere optimalt.

Vi involverer brugerne i vores forskning og udvikling for at skabe løsninger, der giver mening for målgruppen for indsatserne. Det kan fx være borgere, pårørende, personale, der håndtere borgernes medicin og læger. Samtidig involverer vi apotekerne, så vi udvikler sundhedsydelser, som apotekerne finder relevante og kan implementeres på et apotek. Vi bestræber os på at udvikle sammen med dem, der dagligt står med udfordringerne og kender problemerne.

pha_9459_red_sundhedsydelser

Apotekernes rolle – vores fokus

Pharmakons forskning er baseret på et nært samarbejde med de danske apoteker. De projekter, vi deltager i, involverer altid apotekerne og de muligheder, apoteket har ved at være tæt på borgerne i lokalsamfundet med unikt kendskab til lægemidler. Apoteket leverer rådgivning og sundhedsydelser om medicin til borgere og indgår i samarbejde med fx kommuner, offentlige og private institutioner samt almen praktiserende læger.


Apotekernes rådgivning og sundhedsydelser baserer sig på forskning, som er gennemført på Pharmakon. Her kan nævnes sundhedsydelserne Tjek på Inhalation, Medicinsamtale til nye kronikere og Compliancesamtalen, Apotekets medicingennemgang, Undervisning af plejepersonale og Sektorkrav for rådgivning. Pharmakon har 25 års erfaring med forskning i og udvikling af apotekssektoren i Danmark og internationalt.

Vi samarbejder

Pharmakon gennemfører både store projekter alene eller med samarbejdspartnere. Vi deltager også projekter der drives af andre, hvor apoteket som leverandør med viden og lokal forankring kan bidrage med fx viden om brug af lægemidler, håndtering af lægemidler og forebyggende initiativer. Vi sparrer gerne eller hjælper med fx evaluering eller analyser.

Læs mere om netværk og samarbejdspartnere

Kontakt
rikke_noergaard_hansen
Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 63 79
Rikke har bl.a. ansvar for, at opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis med fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling gennemføres.