pharmakon_sept2018-119_pharmakon_forskning

Forskning og Udvikling på Pharmakon

Forsknings- og Udviklingsafdelingen på Pharmakon hjælper apotekssektoren med at udvikle og dokumentere apotekets rolle i sundhedsvæsenet for at understøtte borgerens medicinsikkerhed. 

Vi arbejder med at udvikle og dokumentere apotekets rådgivning målrettet borgere, pårørende, plejepersonale og sundhedsprofessionelle. 

Vi holder hele tiden øje med udviklingen i apotekspraksis nationalt og internationalt og formidler nye tendenser.

Opstår der er et behov for at optimere en eksisterende sundhedsydelse eller udvikle en ny, så sættes et forskningsprojekt i gang. Her tester vi den optimerede eller nye sundhedsydelse. Giver den mening i praksis, så udvikler vi materiale, så den optimerede eller nye sundhedsydelse kan leveres af landets apoteker. Det gør vi i et tæt samarbejde med de danske apoteker og Danmarks Apotekerforening. 

Vi laver egne projekter, men vi laver også projekter i samarbejde med forskere fra de danske farmaceutiske fakulteter på hhv. Syddansk Universitet og Københavns Universitet, praktikere og forskere fra Netværk for Udvikling af Apotekspraksis og andre samarbejdspartnere, der kunne være oplagte for det enkelte projekt. 

Vi involverer brugerne

Vi involverer apotekerne, når vi optimerer en eksisterende eller udvikler en ny sundhedsydelse. Det er vigtigt, at apotekerne finder den relevant, og at de kan se at sundhedsydelsen kan implementeres på et apotek. Samtidig involverer vi fx borgere, pårørende, personale, der håndterer borgernes medicin og læger - alt efter det enkelte projekts formål og målgruppe. 

 

 

 

pha_9459_red_sundhedsydelser

Vi sidder med i nationale og internationale fora relevante for apotekspraksis

Det er vores mål at være aktive på aktuelle nationale og internationale faglige fora.  

Nationalt er vi repræsenteret og deltager aktivt i ekspertråd, som fx Medicin uden skade og Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet.

Vi er repræsenteret i styregruppen Netværk for Udvikling af Apotekspraksis, hvor der både sidder praktikere fra apotekerne og forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Internationalt deltager vi aktivt og har medlemmer i bestyrelsen for hhv. International Pharmaceutical Federation (FIP)– Pharmacy Practice Research, Special Interest Group og Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE). Derudover er vi altid repræsenterede og deltager aktivt med postere, oplæg eller workshops på de årlige konferencer i både FIP og PCNE.

Kontakt
rikke_noergaard_hansen
Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 63 79
Rikke har bl.a. ansvar for, at opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis med fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling gennemføres.