pharmakon_sept2018-119_pharmakon_forskning

Forskning og Udvikling på Pharmakon

Forsknings- og Udviklingsafdelingen på Pharmakon hjælper apotekssektoren med at udvikle og dokumentere apotekets rolle i sundhedsvæsenet for at understøtte borgerens medicinsikkerhed. 

Det gør vi ved hele tiden at holde øje med udviklingen i apotekspraksis nationalt og internationalt. Opstår der er et behov for at optimere eksisterende sundhedsydelser eller udvikle nye, så sættes et projekt i gang. Her tester vi det optimerede eller nye sundhedsydelser. Giver de mening i praksis, så udvikler vi materiale, så de optimerede eller nye sundhedsydelser kan leveres af landets apoteker. Det gør vi i et tæt samarbejde med Danmarks Apotekerforening. 

Vi laver egne projekter, men det er typisk i et samarbejde med forskere fra de danske farmaceutiske fakulteter Syddansk Universitet og/eller Københavns Universitet, praktikere og forskere fra Netværk for Udvikling af Apotekspraksis og andre samarbejdspartnere, der kunne være oplagte for det enkelte projekt. 

Vi involverer brugerne

Vi involverer apotekerne, når vi optimerer eksisterende eller udvikler nye sundhedsydelser. Det er vigtigt, at apotekerne finder disse relevante og at de kan implementeres på et apotek. Samtidig involverer vi fx borgere, pårørende, personale, der håndterer borgernes medicin og læger - alt efter, hvem projektets sundhedsydelser eller andre produkter berører. 

 

 

 

pha_9459_red_sundhedsydelser

Vi sidder med i nationale og internationale fora relevante for apotekspraksis

Det er vores mål at være aktiv på aktuelle nationale og internationale faglige fora. Vi er involveret i International Pharmaceutical Federation (FIP), Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE), Medicin uden skade og Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet.

Internationalt deltager Pharmakon aktivt i FIP – Pharmacy Practice Research, Special Interest Group, hvor vi sidder i board. Derudover er vi altid repræsenterede og deltager aktivt med postere, oplæg eller workshops på de årlige konferencer i FIP og PCNE. Nationalt er Pharmakon repræsenteret og deltager aktivt i ekspertråd.

Vi er repræsenteret i styregruppen Netværk for Udvikling af Apotekspraksis, hvor der både sidder praktikere fra apotekerne og forskere fra Københavns og Syddansk universiteter.

Kontakt
rikke_noergaard_hansen
Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 63 79
Rikke har bl.a. ansvar for, at opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis med fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling gennemføres.