adobestock_609894477_original

Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter

Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter består af 7 moduler, som du selv sammensætter. Du kan også tage et enkelt kursus. Læs her om hele uddannelsen og de aktuelle kurser.

Deltag i udvalgte kurser eller tag hele videreuddannelsen

Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter er en grundig videreuddannelse, der kombinerer teori med praksis, og hvor dine færdigheder dokumenteres i en afsluttende rapport.

Du kan sagtens plukker relevante kurser ud og følge dem uden at gennemføre hele videreuddannelsen. Du kan også deltage på kurser, selvom du har bestået hele uddannelsen.

adobestock_87135720

Vælg blandt mange kurser

Her er en liste over de emner, der kan indgå i uddannelsen, og som du også kan vælge, selvom du ikke er interesseret i den Kliniske Videreuddannelse.

 • Dermatologi
 • Endokrine sygdomme
 • Generel klinik
 • Geriatri
 • Gynækologi
 • Hjerte-karsygdomme
 • Infektionssygdomme
 • Intensiv/væsketerapi
 • Lungesygdomme
 • Mave-tarmsygdomme
 • Neurologiske sygdomme
 • Nyresygdomme
 • Onkologiske og hæmatologiske sygdomme, samt kemoterapi
 • Pædiatri
 • Psykiatri
 • Rheumatiske sygdomme
 • Smertebehandling
 

 

Der udbydes i øjeblikket 2-4 moduler om året.  

Hvis du vælger at deltage i kurser og ikke ønsker hele den Kliniske Videreuddannelse, er det ikke noget problem. Du tilmelder dig kurset og efter endt kursus, får du selvfølgelig et kursusbevis.

Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter til dig, der vil meget mere

Hele uddannelsen består af 7 valgfrie moduler, hvor du kan gennemføre 2-4 moduler om året. Emnerne skifter fra år til år. Et modul omfatter 2 kursusdage, et klinikophold og en rapport.

Vælg Klinisk Videreuddannelse

Den Kliniske Videreuddannelse er målrettet dig, der

 • er sygehusfarmaceut og arbejder med klinisk farmaceutisk service på patient-, afdelings- eller ledelsesniveau
 • er apoteksfarmaceut og arbejder med klinisk farmaci, fx ved medicingennemgang og samarbejde med plejehjem, almen praksis osv.
 • ønsker klinisk indsigt i specifikke emner.

Vælger du hele uddannelsen, så forbered dig på flere års videreuddannelse.

Den Kliniske Videreuddannelse for Farmaceuter dokumenterer dine kliniske kompetencer, uanset om du:

 • er sygehusfarmaceut og arbejder med klinisk farmaceutisk service
 • er apoteksfarmaceut og arbejder med klinisk farmaci såvel i skranken som ved fx medicingennemgang
 • ønsker klinisk indsigt i specifikke emner.

Uddannelsen ruster dig til samarbejdet med læger og sygeplejersker, så du kan bidrage til at optimere og kvalitetssikre den medicinske behandling.

Danmarks Farmaceutiske Selskab

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Pharmakon og bestyrelsen for Sektion for Klinisk Farmaci (SKF), Danmarks Farmaceutiske Selskab. SKF har det faglige ansvar for kurserne.

Se, hvordan det foregår i klinikken

Udover teoretisk viden om emnet skal du for hvert modul en dag i klinikken. Formålet med klinikopholdet for hvert kursus er at give dig lejlighed til umiddelbart efter den teoretiske og kliniske indlæring at overføre denne viden til praktisk klinisk farmaceutisk arbejde.

Du skal selv arrangere klinikopholdet. Det kan foregå på en klinisk afdeling, ambulatorium, i almen praksis eller speciallægeprakis. Indholdet i klinikopholdet varierer efter kursets emne og mulighederne på de kliniske afdelinger eller lægepraksis, men er centreret om at udpege en eller flere patienter, hvor du gennemgår og kommenterer deres medicinske behandling. Du præsenterer og diskuterer spørgsmål og forslag til interventioner med relevant læge på afdelingen/i praksis, som har den pågældende patient i behandling.

Omfanget af klinikopholdet forventes sammenlagt at svare til mindst 1 arbejdsdag, som med fordel kan fordeles over flere dage, så der bliver lejlighed til at følge patienten over en kortere periode, stille spørgsmål til og diskutere eventuelle interventionsforslag med relevant læge, og evt. at interviewe patienten.

Vis, hvad du kan

Du afslutter modulet efter at du har gennemført kursus og klinikopholdet med en højst 4 siders rapport, hvor du kort præsenterer patienten og diskuterer behandlingen, spørgsmål og forslag til eventuelle ændringer, som du har forelagt den behandlende læge, samt resumé af lægens reaktion/tilbagemelding herpå. Hvor det er muligt beskrives også effekten af dine interventioner.

I rapporten skal du beskrive

 • det diagnostiske grundlag
 • det evidensbaserede/rationelle valg af behandling/dosis og lægemiddelform
 • planlægning af monitorering/opfølgning på behandlingen
 • det praktiske omkring det totale doseringsskema (fx antal doseringstidspunkter i forhold til patientens levevis osv.)
 • økonomi i forhold til udbytte.

Diskussion og forslag/konklusion underbygges med henvisninger til relevante studier eller behandlingsvejledninger. Medicinoversigt, paramedicinske data o. lign. Kan vedlægges som bilag.

Ophold i klinikken er for nogle farmaceuter allerede en integreret del af det daglige arbejde, men for andre er det helt nye stepper, som skal betrædes for første gang. Det gælder ikke mindst, hvis du vælger et ophold i almen praksis.

Praktiske oplysninger

adobestock_116969677_onlinemateriale

Kursusmateriale

Kursusmaterialet findes på et kursusintranet ca. 1 uge før kursusstart. Materialet udleveres ikke i print.

adobestock_181019496_refusion

Afbestillingsbetingelser

Kursustilmelding er bindende 3 måneder før kursusstart. Ved afmelding senere end 3 måneder før kursusstart opkræves hele kursusafgiften. Der bliver ydet fuld refusion, hvis du selv kan besætte den ledige kursusplads med en anden deltager.

Kontakt Charlotte, hvis du har spørgsmål
dsc_8433
Charlotte Vissing
Koordinator, Farmakonom
+45 48 20 61 60