E-læring i GDP-vejledningen

Introduktion til GDP-vejledningen.

GDP er forkortelsen for God Distributionspraksis. GDP-vejledningen beskriver myndighedernes krav til køb, salg, modtagelse, opbevaring og levering af lægemidler, så lægemidlers kvalitet opretholdes i alle faser af forsyningskæden.

E-læringen gennemgår med praktiske eksempler og opgaver emner i GDP-vejledningen.

E-læringen kan afsluttes med en test, som dokumenterer dit kendskab til GDP-vejledningen.

adobestock_357592233_gdp

Bestil e-læring i GDP

Klik her og gå til e-butikken

 

Hvis din virksomhed ønsker, at mere end 10 medarbejdere får adgang til e-læringen,
så kontakt Kirsten Holme, 48 20 62 75, khc@pharmakon.dk, for storkøbsaftale.

Beskrivelse

Med e-læringen får du en introduktion til GDP-vejledningen. Du gennemgår e-læringen som selvstudie ved hjælp af opgaver, hvor du kan teste din viden. Vi anbefaler, at du læser GDP-vejledningen samtidig med, at du gennemgår e-læringen.

Tag e-læringen i GDP, hvis du

 • vil forberede dig til et kursus i GDP
 • tidligere er blevet trænet i GDP og har brug for en opdatering
 • gerne vil dokumentere din interesse i GDP i forhold til jobsøgning.

Myndighederne kræver træning i GDP for alle, der håndterer lægemidler. E-læringen er ikke tilstrækkelig kursusaktivitet i forhold til myndighedernes krav, men et godt supplement til kurser og træning. Se andre kurser om GDP.

E-læringen er online og tilgængelig, når du har brug for den. Det tager ca. 2 timer at gennemgå alle opgaverne. E-læringen indeholder en afsluttende test. Svarer du rigtig på 80 % af spørgsmålene, sender vi et testbevis til dig. Du kan tage testen, så mange gange du vil.

Målgruppe

E-læring i GDP er til dig, der skal have en grundlæggende forståelse for kravene i GDP-vejledningen. Du kan fx arbejde med den praktiske udførelse af GDP, men mangle en opdatering på GDP-reglerne.

E-læringen forudsætter ikke, at du på forhånd har kendskab til transport og lagerhold af lægemidler, så du kan tage e-læringen som nyansat, ledig eller hvis du er tilknyttet branchen som fx konsulent.

Myndighederne kræver træning i GDP for alle, der håndterer lægemidler. E-læringen er ikke tilstrækkelig kursusaktivitet i forhold til myndighedernes krav, men et godt supplement til kurser og træning.

Om e-læring i GDP

E-læringen dækker følgende emner:

 • Kvalitetsstyring (kapitel 1)
 • Personale (kapitel 2)
 • Lokaler og udstyr (kapitel 3)
 • Dokumentation (kapitel 4)
 • Aktiviteter (kapitel 5)
 • Klager, returneringer, formodede forfalskede lægemidler og tilbagetrækning af lægemidler (kapitel 6)
 • Aktiviteter udlagt i kontrakt (kapitel 7)
 • Selvinspektioner (kapitel 8)
 • Transport (kapitel 9)
 • Specifikke bestemmelser for formidlere (kapitel 10)

Varigheden af e-læringen er cirka 2 timer.

E-læringen består af opgaver, hvor du kan teste din viden.

E-læringen afsluttes med en test. Svarer du rigtig på 80 % af spørgsmålene får du et testbevis.

 

Skal dit jobcenter eller fagforening betale?

Bliver udgifterne til e-læring dækket af et jobcenter eller en fagforening?
Klik her for vejledning

Mere interesseret i andre emner?

Måske er du mere interesseret i andre e-læringer.

Du finder information om dem her.

adobestock_251320887_behandlerfarmaceut-datoer
Kontakt
Afdelingsleder Kirsten Holme
Kirsten Holme Christensen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 62 75