Information til jobcentre

Betaler jobcenteret eller fagforeningen e-læringen?

Vi har brug for følgende oplysninger:

 • Betalende jobcenter/fagforenings navn, adresse, kontaktperson, mailadresse og EAN-nummer
 • Slutbrugers navn og mailadresse.

Oplysningerne oplyses ved bestilling på bestillingsformularen, som du finder link til på siden, der beskriver e-læringen.

Under 1. Adresse vælges kundetype: EAN/Offentlig. Dernæst udfyldes oplysninger om betaler (jobcenter/fagforening).

Under 2. Forsendelse angives hvem (fulde navn og mailadresse), der skal gennemføre e-læringen.

Vi aftaler gerne en kortere abonnementsperiode, fx 6 uger, hvis det er et krav i forhold til jobcenterets regler. Noter det gerne i note-feltet under 2. Forsendelse.

GMP

Kursus udbytte:

 • Overordnet kendskab til begrebet GMP
 • Forberedelse til deltagelse på traditionelt kursus
 • Dokumentation af interesse for produktion af lægemidler i forhold til jobsøgning.

Læs mere om GMP e-læring

adobestock_363631449_gmp-krav

Prøveudtagning

Kursus udbytte:

 • Kendskab til kravene til prøveudtagning
 • Viden om, hvad en repræsentativ prøve er, og hvordan den tages
 • Praktisk anvendelse af viden om prøveudtagning i dit daglige arbejde.

Læs mere om e-læring om prøveudtagning

adobestock_351832120

GDP

Kursus udbytte

 • Overordnet kendskab til begrebet GDP
 • Forberede deltagelse på et kursus i GDP
  Dokumentere interesse for GDP i forhold til jobsøgning.

Læs mere om GDP e-læring

adobestock_357592233_gdp

Krav til kvalificering og validering

Kursus udbytte

 • Viden om forskellen på kvalificering og validering
 • Viden om formålet med kvalificering og validering 
 • Kendskab til gældende myndighedskrav.

Læs mere om krav til kvalificering og validering e-læring

adobestock_335431471_krav-til-kvalificering-og-validering

Kvalificeringsfaser

Kursus udbytte

 • Styr på myndighederne krav og forventninger til faserne
 • Kan bruge V-modellen
 • Kan planlægge forløbet og relevant test.

Læs mere om e-læring vedr. kvalificeringsfaser

adobestock_418722049_kvalificeringsfaser

Valideringsdokumentation

Kursus udbytte

 • Du kan forklare, hvad en valideringsmasterplan er

 • Du kan skrive en protokol og opbygge testplaner

 • Du kan fastlægge, hvad rapporten skal indeholde.

Læs mere om Valideringsdokumentation e-læring

adobestock_107478632_valideringsdokumentation

Praktiske oplysninger

Pris afhænger af e-læringen, se under hver enkelt e-læring.

Adgangen gælder i 6 måneder fra aktiveringsdato.

 

Leverandør

Pharmakon
Milnersvej 42
3400 Hillerød
Tlf. 48 20 60 00
CVR 10 03 88 39

Spørgsmål til e-læringer
Afdelingsleder Kirsten Holme
Kirsten Holme Christensen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 62 75