adobestock_111380131_gdp-blog

Hvad er GDP?

GDP står for god distributions praksis (Good Distribution Practice). GDP er den del af kvalitetssikringen, som sikrer, at lægemidlers egenskaber ikke forringes under lager og transport, samt at defekte lægemidler kan spores og tilbagekaldes. EU definerer de overordnede rammer, som de danske GDP-regler bygger på.

adobestock_14804156_gdp

Hvorfor er GDP vigtig?

Når virksomheden efterlever kravene til GDP, så sikrer de, at kvaliteten og integriteten af de leverede lægemidler opretholdes, og at lægemidlerne forbliver i den lovlige forsyningskæde under både opbevaring og transport. Desuden sikrer virksomheden, at lægemidlerne leveres til de rette modtagere indenfor en tilfredsstillende tid.

GDP-krav i Danmark

Engrosforhandlere i Danmark skal overholde den danske GDP-bekendtgørelse og EU GDP-vejledninger.

Pharmakon har flere forskellige GDP-kurser, som er relevante for både større og mindre virksomheder, som håndterer lægemidler i henhold til GDP

Kvalitetssystemet

Virksomheder, der håndterer lægemidler i henhold til GDP, skal råde over et effektivt kvalitetssystem. Systemet skal beskrive 

  • Ansvarsområder
  • Arbejdsgange
  • Risikostyringsforanstaltninger

Virksomhedens ledelse er ansvarlig for etablering af kvalitetssystemet og skal udvise aktiv deltagelse.

Her er kurset: GDP for ledelsen meget relevant.

adobestock_110914490_gdp_ansvarlig

Kvalitetsansvarlig person (RP)

Den kvalitetsansvarlige person (Responsibel person) er udpeget af virksomhedens ledelse og er ansvarlig for, at virksomheden overholder gældende regler for God distributionspraksis. GDP-vejledningen beskriver den kvalitetsansvarlige persons ansvarsområder. På kurset GDP-regler - krav og fortolkninger har vi fokus på disse ansvarsområder.

Læs mere om kurset
adobestock_113939988

Hold dig opdateret

Engrosforhandlere skal i deres kvalitetssystem beskrive interne krav til træning af medarbejdere. Når du arbejder i henhold til GDP er det vigtigt at holde dig opdateret på myndighedernes krav. Ved deltagelse på Pharmakons kurser er du sikker på, at få viden om de til enhver tid gældende myndighedskrav.

Se kurser

GMP

GDP nævnes ofte i forbindelse med GMP, der står for Good Manufacturing Practice og handler om selve fremstillingen af lægemidler. Du kan læse mere om, hvad GMP er, og hvad der er særligt ved GMP-reglerne.

Læs her