GDP for ledelsen

Få klarhed over dit ansvar

Ansvar for virksomhedens kvalitetssystem ligger hos ledelsen. Deltagerne får et godt kendskab til gældende EU-GDP-regler med særlig fokus på ledelsens ansvar og opgaver.

Ifølge Good Distribution Practice (GDP)-vejledningen har ledelsen i en virksomhed flere ansvarsområder.

 

Nogle af disse ansvarsområder inkluderer:

• At sikre, at GDP bekendtgørelsens bestemmelser overholdes
• At etablere og vedligeholde et passende kvalitetssystem og føre tilsyn med ændringer til kvalitetssystemet
• At sikre, at alt relevant personale har modtaget GDP-træning
• At sikre fuldt og hurtigt samarbejde med Market Authorisation Holder (MAH) i tilfælde af reklamationer og tilbagekaldelse
• At informere myndighederne i forbindelse med utilstrækkelige forsyninger til markedet
• At sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer i organisationen
• At vurdere kvalitetssystemet regelmæssigt.

Med udgangspunkt i ovenstående har vi designet kurset, så du som leder eller ledelsesrepræsentant får et godt kendskab til de gældende EU-GDP-regler og ved, hvad der kræves af dig.

Vi har særligt fokus på ledelsens ansvar og opgaver, herunder etablering af et kvalitetssystem.

Kurset er en blanding af teoretiske indlæg og opgaver.

På dette kursus møder du:
Kiki Atting Andersen, Senior Quality Specialist & Consultant, Kon-Kiki Pharma ApS

Her kan du se flere GDP kurser

English abstract
Kursusfakta
Format
1 dag
Vurdering
4,59 ud af 5
Pris i år
5.200 kr. ekskl. moms
Pris næste år
5.350 kr. ekskl. moms
Tilmeld dig her
Hillerød
11. okt.
2023
Hillerød
8. okt.
2024

Dine fordele ved at vælge dette kursus

Dit udbytte

  • du forstår de grundlæggende kvalitetselementer i GDP
  • du kender dit ansvar for tildeling af ressourcer
  • du er bevidst om din rolle og dit ansvar for at sikre compliance.

Din virksomheds udbytte

  • din medarbejder kender sit ansvar i forbindelse med overholdelse af GDP-reglerne
  • din medarbejder forstår vigtigheden af tilstrækkelige ressourcer
  • din medarbejder kender kravene til ledelsens review.
Rigtig god overordnet gennemgang. Det blev kommunikeret tydeligt hvad der er kritisk og krævet ift GDP.
Evaluering af kurset
Dialog med underviserne. Spørgsmål fra publikum og diskussion af konkrete problemstillinger.
Evaluering af kurset
Der var god balance mellem teori og øvelser. God dybde i læringen og god stemning.
Evaluering af kurset

Målgruppe

Ledere, ledelsesrepræsentanter og kvalitetsansvarlige (RP) hos engrosforhandlere af lægemidler.

Kursusagenda

Kl. 09.00 – 16.00

  • Lovgrundlag og GDP-reglernes filosofi
  • De grundlæggende kvalitetselementer
  • Ledelsens ansvar
  • Personale

 Kurset er en blanding af teoretiske indlæg og opgaver.

Tilmeld dig her
Hillerød
11. okt.
2023
Hillerød
8. okt.
2024