adobestock_165940430_vi_tager_ansvar

Ansvar

Pharmakon bidrager til samfundet på flere måder. Vi er en nonprofit-virksomhed, hvor overskuddet går direkte til forskning indenfor sikker brug af medicin. Det betyder, at vores overskud bidrager til, fx forskningsprojekter, der undersøger, hvordan borgerne mest sikkert kan bruge deres medicin.

I forhold til ansættelsesforhold ønsker vi at være en aktiv medspiller.

Følgende er eksempler på aktiviteter:

  • Vi byder folke- og erhvervsskoleelever indenfor i praktik, så de kan opleve Pharmakon som arbejdsplads i en kortere eller længere periode.
  • Vi samarbejder med jobcentre om udstationering og arbejdsprøvning og tilrettelægger et forløb, hvor begge parter får noget positivt ud af det.
  • Vi har elever i flere afdelinger, og vi samarbejder om at skabe et rigtig godt miljø for eleverne.
  • Vi har medarbejdere ansat i fleksjob. Vi vil gerne hjælpe og tage hensyn til de medarbejdere, vi har på Pharmakon.
  • Alle fastansatte medarbejdere er tilmeldt en pensionsordning, også eleverne.
  • Vi tager del i Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) ved at udbyde kurser indenfor området. Selvom vi er en privat virksomhed, har vi specielle kompetencer og føler ansvar for at medvirke til uddannelse i AMU-regi.

Miljøet

Vi er tildelt turismens internationale miljømærke ”Green Key”. Det betyder, at vi lever op til mange strenge miljøkrav. Vi har bl.a. udskiftet alle lyskilder til LED-belysning eller lavenergipærer og vi arbejder aktivt på at mindske madspild. I praksis sorterer vi affaldet, så det kommer de rigtige steder hen.
Brugt udstyr sælges til genbrug eller foræres væk til hjælpeorganisationer, herberg, m.v.

greenkey-logo

Pharmakon konferencecenter har fokus på madspild og gennemfører mange forskellige indsatser for at reducere madspild og samtidig bevare samme høje kvalitetsstandard for maden som altid. Det gør de ved at gøre det nemt for gæster og medarbejdere at træffe sunde valg og eksperimentere med menuer, så mindst muligt madspild forekommer.

pharmakon-juni-2021-66

Leverandører

Vi stiller også krav til vores leverandører, så de kan vise, at de har en miljøpolitik og tager etisk ansvar.