Afdækning af tværprofessionel læring og samarbejde mellem farmakonomstuderende og studerende fra Københavns Professionshøjskole

Hvad bidrager projektet med?

Formålet med det her projekt er at undersøge, hvad de to grupper studerende får og opnår, når de sparrer med hinanden om ideer til tværprofessionelle indsatser. Det sker ved en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de involverede studerende. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive præsenteret for undervisere fra Københavns Professionshøjskole og Farmakonomuddannelsen på en workshop. Undervisernes refleksioner og input fra workshoppen vil herefter sammenskrives med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. 

Siden 2019 har Farmakonomuddannelsen og Københavns Professionshøjskole arbejdet sammen om et tværprofessionelt forløb. Farmakonomuddannelsen bidrager med en udfordring om apotek og medicinsikkerhed, som de studerende fra Københavns Professionshøjskole skal finde løsninger til.

Farmakonomstuderende og undervisere fra Farmakonomuddannelsen har i forløbet i 2022 også bidraget med sparring om ideer til løsninger af udfordringen, som studerende fra Københavns Professionshøjskole kom med.

Det tværprofessionelle forløb hedder: ”Mennesker med kronisk sygdom og multisygdom” og er afholdt for studerende fra disse uddannelser:

  • Sygeplejerske
  • Dagtilbudspædagogik (0-5-årige)
  • Skole- og fritidspædagogik (6-18-årige)
  • Social- og specialpædagogik
  • Psykomotorisk terapeut
  • Fysioterapeut

 

Undervisere fra Farmakonomuddannelsen og farmakonomstuderende, der gav sparring, var fra valgfagene:

  • Sundhedsfremme og Sygdomsforebyggelse
  • Organisation, Samarbejde og Ledelse

 

Når projektets resultater er klar, formidles de i en videnskabelig artikel.

Projektfakta
Finansiering
Kontakt
Startdato
1. jan. 2022
Har du spørgsmål til projektet?
rikke_noergaard_hansen
Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 63 79
Rikke har ansvar for, at opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis med fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling gennemføres.