Farmakonomers rådgivning på apotek

Hvad bidrager projektet med?

Farmakonomer rådgiver hver dag mange forskellige kunder om egenomsorg og medicin. Med projektet "Farmakonomers rådgivning på apotek" vil vi skabe viden om farmakonomers indsats i forhold til rådgivning.

Der er ikke tidligere gennemført en undersøgelse, der specifikt kortlægger farmakonomers bidrag til apotekets rådgivning på apoteker i Danmark. Formålet med dette projekt er at kortlægge art og omfang af den rådgivning farmakonomer udfører i deres arbejde på apoteket. Desuden skal det kortlægge farmakonomers rolle i identifikation af og rådgivning om lægemiddelrelaterede problemer. Og i hvilket omfang farmakonomernes rådgivning om lægemiddelbehandling og egenomsorg vurderes at have sparet kunden et unødigt lægebesøg. Undersøgelsen om farmakonomers rådgivning skal også bidrage med viden om farmakonomers indsats i forhold til rådgivning om receptmedicin, selvmedicinering og lægemidler i selvvalg.

To farmakonomer på 40 apoteker skal registrere alle deres ekspeditioner i fem dage i løbet af en fire ugers periode. De deltagende farmakonomer vil få træning og vejledning vedr. registrering ved opstart og igennem projektperioden.

Projektfakta
Finansiering
Farmakonomforeningen, Danmarks Apotekerforening og Pharmakon.
Kontakt
Slutdato
30. jun. 2019

Mere om projektet

Fra tidligere undersøgelser ved vi:

Der blev i 2011 gennemført en undersøgelse på danske apoteker, som så nærmere på, hvordan der rådgives vedrørende selvmedicinering. Herunder hvilke lægemiddelrelaterede problemer der blev identificeret.

I Norge blev der i 2016 gennemført en undersøgelse på de norske apoteker, hvor der blev afdækket 60.000 registreringer over fire ugers totalregistrering på de deltagende apoteker. Det blev kortlagt, hvilke aktiviteter der blev gennemført på apoteket for at sikre, at rette lægemiddel blev givet til rette patient, og at patientsikkerheden dermed blev sikret.

I begge undersøgelser har der været fokus på apotekets samlede bidrag, og der er ikke tidligere gennemført en undersøgelse, der specifikt afdækker farmakonomers bidrag til apotekets rådgivning på apoteker i Danmark, som vi laver nu. Med denne nye undersøgelse ønsker vi at kunne sammenligne med de tidligere udførte undersøgelser, som har set på apotekets samlede bidrag.

Har du spørgsmål til projektet?
mira_el-souri
Mira El-Souri
Udviklingskonsulent, Cand.pharm.
+45 48 20 61 62
Mira har mange års erfaring med at arbejde med farmakonomers rolle og opgaver og sikker medicinhåndtering på behandlingssteder og har en særlig interesse for brugeradfærd, herunder compliance hos etniske minoriteter.