Udvikling og evaluering af et valgfag om tværprofessionelt samarbejde og læring på Farmakonomuddannelsen

Hvad bidrager projektet med?

Formålet er at udvikle et valgfag på Farmakonomuddannelsen om tværprofessionelt samarbejde og læring, der inkluderer et samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Formålet er også at evaluere de studerendes tilfredshed og udbytte med det nyudviklede valgfag i forhold til tværprofessionelt samarbejde og læring mellem studerende.

Siden 2019 har Farmakonomuddannelsen og Københavns Professionshøjskole arbejdet sammen om et tværprofessionelt forløb.

Farmakonomuddannelsen bidrager med en udfordring om apotek og medicinsikkerhed, som de studerende fra Københavns Professionshøjskole skal finde løsninger til.

Farmakonomstuderende og undervisere fra Farmakonomuddannelsen har i forløbet i 2022 også bidraget med sparring om ideer til løsninger af udfordringen, som studerende fra Københavns Professionshøjskole kom med.

En evaluering af forløbet i 2022, hvis resultater er beskrevet i en artikel, viser, at de studerende ved deltagelse i et sådant forløb opnår en forståelse for, hvor vigtigt tværprofessionelt samarbejde er, og at det er gavnligt at møde andre professioner under uddannelse. De studerende lærer om egne kompetencer og de andre professioners kompetencer, og hvordan de kan komplementere hinanden til gavn for patienterne.

Erfaringerne fra forløbet 2021/2022 viser også, at de farmakonomstuderendes involvering i forløbet bør tænkes på ny, så der er en større deltagelse og aktivering af farmakonomstuderende. De efterspørger større grad af involvering i de tværprofessionelle grupper og dermed større udbytte.

Derfor udvikler Farmakonomuddannelsen et nyt valgfag om tværprofessionelt samarbejde og læring for de farmakonomstuderende i et samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Projektet skal svare på disse problemstillinger:

  1. Hvordan udvikles valgfaget?
  2. Hvilke aktiviteter og elementer fremmer tværprofessionelt samarbejde og læring blandt studerende?
  3. Hvad er de studerendes tilfredshed med det tværprofessionelle samarbejde mellem studerende gennem valgfaget, og hvilket udbytte er der for de studerende?
Projektfakta
Finansiering
Pharmakon
Kontakt
Startdato
1. mar. 2024
Har du spørgsmål til projektet?
mira_el-souri
Mira El-Souri
Udviklingskonsulent, Cand.pharm.
+45 48 20 61 62
Mira har mange års erfaring med at arbejde med farmakonomers rolle og opgaver og sikker medicinhåndtering på behandlingssteder og har en særlig interesse for brugeradfærd, herunder compliance hos etniske minoriteter.