Effekt af medicingennemgang leveret af apotek

Hvad bidrager projektet med?

Projektet undersøger, om, og i hvilket omfang, Apotekets medicingennemgang har en effekt på rationel farmakoterapi hos borgerne gennem identifikation af lægemiddelrelaterede fund og forslag til løsning af disse. Forud for evalueringen laves et litteratur-review, som samler de vigtigste studier for borgerrettet medicingennemgang leveret af apotek.

Formålet med projektet er også at evaluere den støtte til implementering af Apotekets medicingennemgang, som apotekerne har fået i projektet, relateret til relevant implementeringsteori.

Studiet er et interventionsstudie, som er er udført i et samarbejde mellem Pharmakon, og VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Pharmakon har foretaget analyse og evaluering af procesdata for medicingennemgang leveret af apotek samt litteratur-review om effekt af medicingennemgang og evaluering af implementeringsstøtte til levering af Apotekets medicingennemgang.

28 apoteker i Region Syddanmark har gennemført medicingennemgange hos 951 ældre borgere over 65 år, som bruger fem eller flere lægemidler. Der er bl.a. indsamlet og analyseret beskrivende data om borgerne og deres lægemiddelbehandling. Derudover er der indsamlet og analyseret data om lægemiddelrelaterede fund og forslag til løsning af disse, apotekets bidrag til seponering og compliance ved at se på statistiske forskelle mellem interventions- og kontrolgruppe samt kvalitative og kvantitative data om apotekernes samarbejde med praktiserende læger.

Der er udarbejdet tre rapporter: 

  • Effekt af medicingennemgang leveret af apotek - analyse og evaluering af procesmål i projektet.
  • Implementering af sundhedsydelse Apotekets medicingennemgang.
  • Litteratur-review om evidensen for borgerrettet medicingennemgang leveret af apotek.
Projektfakta
Finansiering
Danmarks Apotekerforening og Sundheds- og Ældreministeriet gennem bruttoavanceaftalen samt Pharmakon.
Kontakt
Slutdato
1. mar. 2019
Har du spørgsmål til projektet?
bjarke_abrahamsen
Bjarke Abrahamsen
Udviklingskonsulent, Cand.pharm., Ph.d., klinisk diætist
+45 48 20 62 97
Bjarke har mange års erfaring indenfor rationel farmakoterapi, medicingennemgang og seponering og har desuden en særlig interesse for ernæring.