Bjarke Abrahamsen

Udviklingskonsulent, Cand.pharm., Ph.d., klinisk diætist

Bjarke Abrahamsen er udviklingskonsulent i afdelingen for Forskning og Udvikling. Han er uddannet farmaceut og  fik sin Ph.d. i 2008 fra University College London omhandlende smerte mekanismer. I 2015 afsluttede Bjarke en BSc. som klinisk diætist fra Professionshøjskolen Absalon.

Bjarke Abrahamsen
Bjarke Abrahamsen
Udviklingskonsulent, Cand.pharm., Ph.d., klinisk diætist

+45 48 20 62 97

Bjarke arbejder med forskning- og udviklingsprojekter, hvor apotekets praksis er omdrejningspunktet.

Primære forskningsområder

  • Rationel farmakoterapi
  • Medicingennemgang leveret af apotek
  • Litteraturreviews relateret til apotekspraksis og sundhedsydelser
  • Implementering af sundhedsydelser

Bjarke har de sidste tre år været projektleder for projektet om effekten af Apotekets medicingennemgang, hvor analyse og evaluering af procesmål samt en sundhedsøkonomisk analyse er udført. Som tillæg hertil har Bjarke også udført et litteraturreview om effekten af medicingennemgang til borgere leveret af apotek. 

Bjarke Abrahamsen har siden 2012 været ansat som farmaceut på Christianshavn Apotek og er blevet uddannet behandlerfarmaceut.

Inden Bjarke blev ansat på Pharmakon i 2015 arbejdede han som klinisk farmaceut ved Regions Hovedstadens Apotek, hvor han udførte medicingennemgange på akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital samt rådgav sundhedspersonalet om medicin og medicinhåndtering. Før dette arbejdede Bjarke med akademisk forskning i både England og Danmark og senest som post.doc på Københavns Universitet, hvor forskningen omhandlede den molekylære transport af det exitatoriske signalstof glutamat.

Aktuel forskning

Bjarke arbejder aktuelt på projekterne:

Seponering af medicin – et samarbejde mellem apotek og læge samt

Kortlægning af ordination af dosisdispensering med tilskud ved behandlerfarmaceut.

Aktuelt arbejder Bjarke med også med to litteraturundersøgelser under Evidens for apotekspraksis. Den ene fokuserer på, om der i litteraturen kan findes effekt af medicingennemgang i primærsektoren for specifikke patientgrupper. Den anden handler om opdatering af evidensen for apotekernes medicin- og compliancesamtaler.

Undervisning- og rådgivningsområder

  • Rationel farmakoteapi og farmakologi
  • Implementering af sundhedsydelser
  • Sundhedskompetence
  • Pædagogik
  • Ernæringsfysiologi
  • Ernæringsrådgivning til småtspisende