Stil skarpt på rådgivning

Hvad bidrager projektet med?

I efteråret 2021 startede afprøvningen af en ny uddannelse til apoteksansatte ”Stil skarpt på rådgivning – Forstå kunden og dig selv gennem mentalisering”. Kurset skal styrke apoteksansattes evne til patientcentreret kommunikation.

Projektet handler om at udvikle og afprøve en ny uddannelse, som skal styrke apoteksansattes kompetencer i bedre at forstå kundens behov og sig selv i dialogen, sådan rådgivningen tilpasses den enkelte kunde. Dette gøres gennem ”mentalisering”. Mentalisering bliver allerede brugt af andre sundhedsprofessionelle, bl.a. læger, til at opnå en tættere relation til patienten. Nu skal metoden bringes ind på apoteket for at styrke kvaliteten af den sundhedsfaglige rådgivning. Mentalisering er en humanistisk metode, der hjælper apoteksansatte til at blive professionelle i mødet med kunderne på samme måde, som de er professionelle på lægemiddelfagligheden.

En mentaliserende indstilling betyder, at man konstant er bevidst om, at ens medmennesker har mentale tilstande, som adskiller sig fra de mentale tilstande, man selv har. Man erkender, at man aldrig til fulde kan forstå og vide, hvad der foregår i andres sind, og man møder altid det andet menneske med et åbent, udforskende og nysgerrigt sind. Ved at apoteksansatte tilegner sig en mentaliserende indstilling kan de bedre forstå kundens tanker, behov og perspektiver; de kan bedre forstå egne reaktioner på kundens kommunikation; og de kan bedre identificere og sammen med kunden finde løsninger på medicinrelaterede problemer.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med sprogpsykologer fra Københavns Universitet, apotekspraksisforskere fra Pharmakon, patientrepræsentanter fra Patient in Focus og apoteksansatte fra udvalgte apoteker.

Uddannelsen bliver afprøvet på 30 apoteksansatte i Danmark, og den skal sideløbende afprøves på 30 apoteksansatte i Holland i 2021. Den bliver evalueret i begge lande.

Målet er, at uddannelsen er tilgængelig fra 2022 fra Pharmakon i Danmark, og på Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL) i Holland. Derudover er det også planen, at metoden bliver en del af farmaceut- og farmakonomuddannelsen.

Projektfakta
Finansiering
EIT Health, Danmarks Apotekerforening og Pharmakon
Kontakt
Slutdato
1. feb. 2022
miniature

Om samarbejdspartnere

Forskergruppen består af forskere fra Institut for Farmaci (Samfundsfarmaci og klinisk farmaci), Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab begge fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Pharmakon, Patient in Focus, det hollandske universitet, Rijksuniversiteit Groningen samt NIVEL ligeledes fra Holland.

Det store projekt blev ledet af Lektor Susanne Kaae fra Københavns Universitet.

Har du spørgsmål til projektet?
gitte_reventlov_husted
Gitte Reventlov Husted
Udviklingskonsulent, Cand.cur., Ph.d., SD., sygeplejerske
+45 48 20 61 92
Gitte har mange års erfaring med brugerinddragelse i forskning i og udvikling af sundhedsrelaterede indsatser og har desuden en særlig interesse for kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og patienter.