Medicin uden skade

Hvad bidrager projektet med?

Flere myndigheder og organisationer samarbejder om projektet ”Medicin uden skade”, som skal nedbringe antallet af alvorlige medicinskader i Danmark. Her er Pharmakon med.

Trods mange års indsats for øget sikkerhed ved medicinering er medicineringsfejl stadig blandt de hyppigst rapporterede utilsigtede hændelser, både på sygehuse og i kommuner.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed koordinerer indsatsen i fællesskab om programmet ”Medicin uden skade”, hvor flere andre organisationer inkl. Pharmakon er med i arbejdet. Målet er at nedbringe forekomsten af alvorlige medicinskader i Danmark. Programmet udspringer af WHO’s globale initiativ ”Medication Without Harm”, der har til formål at halvere antallet af alvorlige medicinfejl på verdensplan inden 2022.

”Medicin uden skade” har som ambition at koordinere udbredelsen af og skabe synergier mellem tiltag, der har vist sig at være effektive. Projektet centrerer sig om:

  • Polyfarmaci - WHO definerer polyfarmaci som en patients rutinemæssige og samtidige brug af fire eller flere præparater. Herunder forstås receptpligtige lægemidler, håndkøbslægemidler og naturlægemidler. Polyfarmaci øger risikoen for bivirkninger og interaktioner imellem lægemidler og kan gøre det sværere for patienten at efterleve sin behandlingsplan.
  • Overgange - der sker ofte fejl, når patienter flyttes mellem faciliteter fx ved indlæggelse på sygehus eller ved udskrivelse fra sygehus til plejecenter. Overgange sker også, når en patient flyttes mellem hospitalets afdelinger, ved vagtskifte i kommunerne, eller når ansvaret for en patients behandling overleveres fra én sygeplejerske til en anden. Patienter kan være særligt udsatte i overgange, hvor risikoen for kommunikationsfejl, der kan føre til alvorlige medicineringsfejl, er øget.
  • Risikosituationer - nogle lægemidler er sværere at håndtere korrekt end andre. Derfor kræver de særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalet. Ud over lægemidlet selv, er det ofte de situationer, lægemidlerne bliver brugt i, der kan føre til fejl. Konsekvensen af medicineringsfejl kan være større i risikosituationer. Visse patientgrupper som børn, ældre og patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion kan være mere sårbare for alvorlige skader i forbindelse med medicineringsfejl.

Forhåbningen er, at ”Medicin uden skade” bliver en katalysator for nye samarbejder på medicinsikkerhedsområdet, hvor flere myndigheder og organisationer bidrager aktivt.

Der er nedsat en programkomité med repræsentation af vigtige aktører i sundhedsvæsenet og en referencegruppe med faglige eksperter. Desuden er der nedsat en særlig ekspertgruppe. Pharmakon sidder med i både ekspert- og referencegruppe.

Læs mere om projektet her.

Projektfakta
Finansiering
-
Kontakt
Startdato
22. mar. 2018
Har du spørgsmål til projektet?
charlotte_rossing
Charlotte Verner Rossing
Udviklingschef, Cand.pharm., Ph.d.
+45 48 20 63 76
Charlotte har det strategiske ansvar for projekter, der tjener medicinsikkerheden. Projekterne har fokus på, hvordan apotekerne i Danmark udvikler deres praksis til gavn for borgerne.