Charlotte Verner Rossing

Udviklingschef, Cand.pharm., Ph.d.

Charlotte Rossing er forskningsleder på Pharmakon. Hun er uddannet farmaceut og fuldførte i 2003 sin PhD “The Practice of Pharmaceutical care in Denmark – a quantitative approach”, hvor hun afdækkede implementeringen af strategien Farmaceutisk omsorg på de danske apoteker. 

Charlotte Verner Rossing
Charlotte Verner Rossing
Udviklingschef, Cand.pharm., Ph.d.

+45 48 20 63 76

Charlotte har det strategiske ansvar for projekter, der tjener medicinsikkerheden. Projekterne har fokus på, hvordan apotekerne i Danmark udvikler deres praksis til gavn for borgerne.

Primære forskningsområder

 • Udvikling af ydelser leveret fra apotek
 • Implementering af nye initiativer på apotek
 • Sikker og effektiv medicinbrug
 • Evaluering af teknologier til at støtte medicinsikkerhed og implementering af behandling
 • Klinisk farmaci på plejehjem og i hjemmepleje
 • Udvikling og evaluering af apoteksleveret medicingennemgang
 • Udvikling af kompetenceforløb for medarbejdere på botilbud
 • Samarbejde mellem apoteker og kommuner om forebyggelse og sundhedsfremme
 • Patientovergange mellem sekundær- og primær sektor
 • Farmakonomers rolle og opgaver på apotek
 • Apotekets rolle og opgaver i fremtiden
 • Apotekernes praksis i dag
 • Udvikling af indsatser, der sikrer medicinsikkerheden for borgere

Charlotte har arbejdet med forskning og udvikling af apotekspraksis i 20 år.
Siden 2004 har Charlottes været ansat på Pharmakon. Her har hendes fokus være at udvikle og afprøve af en række initiativer og borgerrettede ydelser, der støtter sikker og effektiv medicinbrug.
Siden 2007 har Charlotte haft ansvar for Pharmakons forskning.

Charlotte har desuden i hele sin karriere arbejdet internationalt med forskning:
Charlotte er med i bestyrelsen i det verdensomspændende forskningsnetværk Pharmacy Practice Research 
Hun har tidligere siddet i bestyrelsen og været formand for forskningsnetværket Pharmaceutical Care Network Europe

Aktuel forskning

Charlotte har det overordnede strategiske ansvar for forskningen og bidrager på tværs af alle igangværende forskningsprojekter.

Desuden er Charlotte aktiv som pH.d. vejleder. Aktuelt er hun vejleder for:

Publikationer

Charlotte deltager i følgende:

adobestock_117420444_certificering