Charlotte Verner Rossing

Udviklingschef, Cand.pharm., Ph.d.

Charlotte Rossing er forskningsleder på Pharmakon. Hun er uddannet farmaceut og fuldførte i 2003 sin Ph.d. “The Practice of Pharmaceutical care in Denmark – a quantitative approach”, hvor hun afdækkede implementeringen af strategien Farmaceutisk omsorg på de danske apoteker.

Charlotte Verner Rossing
Charlotte Verner Rossing
Udviklingschef, Cand.pharm., Ph.d.

+45 48 20 63 76

Charlotte har det strategiske ansvar for opgaver og projekter, der udvikler og dokumenterer apotekets rolle i sundhedsvæsenet, så de understøtter borgernes medicinsikkerhed.

Primære arbejdsområder

 • Udvikling, evaluering og afholdelse af uddannelse i mentalisering på apoteker
 • Udvikling af ydelser leveret fra apotek
 • Implementering af nye initiativer på apotek
 • Sikker og effektiv medicinbrug
 • Evaluering af teknologier til at støtte medicinsikkerhed og implementering af behandling
 • Klinisk farmaci på plejehjem og i hjemmepleje
 • Udvikling og evaluering af apoteksleveret medicingennemgang
 • Udvikling af kompetenceforløb for medarbejdere på botilbud
 • Samarbejde mellem apoteker og kommuner om forebyggelse og sundhedsfremme
 • Patientovergange mellem sekundær- og primær sektor
 • Farmakonomers rolle og opgaver
 • Apotekets rolle og opgaver i fremtiden
 • Apotekernes praksis i dag
 • Udvikling af indsatser, der sikrer medicinsikkerheden for borgere

Relevante aktiviteter

Charlotte er med i bestyrelsen i det verdensomspændende forskningsnetværk Pharmacy Practice Research.

Hun har tidligere siddet i bestyrelsen og været formand for forskningsnetværket Pharmaceutical Care Network Europe.

Charlotte deltager herudover i:

 • Arbejdsgruppen ”Pharmacy Practice Research Special Interest Group” under International Pharmaceutical Federation - læs mere her.
 • Styregruppen for Netværk for Udvikling af apotekspraksis - læs mere her.
 • Reviewer for International Journal of Clinical Pharmacy
 • Reviewer for Research in Social and Administrative Pharmacy

Charlotte har desuden erfaring som vejleder både på master-, kandidat- og Ph.d.- niveau samt mange års erfaring som underviser.