Anvendelse af protonpumpehæmmere i Danmark: Et apoteksbaseret spørgeskemastudie

Om projektet

Forbruget af PPI er massivt i Danmark såvel som i resten af verden.

Den nyeste detaljerede opgørelse på nationalt niveau viser, at over 7 % af alle voksne danskere er i behandling med PPI. I 2016 indløste 584.000 danskere mindst én PPI-recept med et samlet forbrug på 136.000.000 døgndoser svarende til en årlig samfundsudgift på 109.000.000 kr. Forbruget er støt stigende, og der er indtil videre ingen tegn på, at denne tendens aftager.

Formålet med projektet er at identificere kundernes forbrugsmønstre samt hvilke indikationer der ligger til grund for behandlingen med protonpumpehæmmere. Derudover vil projektet også kortlægge kundernes symptomer og selvrapporterede forbrug af protonpumpehæmmere ift. hvad behandlende læge har angivet.

Projektet er en kombination af et registerstudie og en spørgeskemaundersøgelse.
Data vil blive indsamlet direkte fra apoteket, hvor apotekspersonalet interviewer kunden og udfylder spørgeskemaet i REDCap © (en online digital database).
Data vil blive behandlet i REDCap © og statistiske analyser vil blive fuldført i STATA. Der vil ikke blive indsamlet personfølsomme informationer i projektet.

Projektfakta
Finansiering
Del af PhD-projekt. Ingen finansiering nødvendig.
Kontakt
Startdato
14. mar. 2022