På vej mod mere hensigtsmæssig brug af lægemidler

Om projektet

I projektet vil vi afprøve to ydelser til at stoppe behandling med protonpumpehæmmere (PPI) blandt patienter, der bruger lægemidlerne uden solid indikation for behandling.

Forbruget af PPI er massivt i Danmark såvel som i resten af verden. Den nyeste detaljerede opgørelse på nationalt niveau viser, at over 7 % af alle voksne danskere er i behandling med PPI. I 2016 indløste 584.000 danskere mindst én PPI-recept med et samlet forbrug på 136.000.000 døgndoser - svarende til en årlig samfundsudgift på 109.000.000 kr. Forbruget er støt stigende, og der er indtil videre ingen tegn på, at tendensen aftager.

Vi vil afprøve to ydelser til at stoppe/reducere brug af PPI hos langtidsbehandlede patienter uden indikation for behandling. Patienterne bliver rekrutteret i forbindelse med indløsning af en PPI-recept på apoteket, og deres egen læge vil efterfølgende blive spurgt, om det vurderes sikkert at stoppe behandlingen. Patienterne bliver randomiseret til en simpel eller en udvidet ydelse, og det bliver opgjort, hvilken andel af patienterne der formår at stoppe deres faste PPI-behandling.

 

Projektfakta
Finansiering
Regionernes Medicinpulje
Kontakt
Startdato
1. apr. 2019

Inklusionskriterier for deltagere

Når en patient indløser en PPI-recept på et projekt-apotek, vil de blive tilbudt deltagelse i studiet og kan i første omgang indgå, hvis de opfylder følgende kriterier:

  • De er ≥18 år
  • De er interesserede i at reducere eller stoppe deres PPI-behandling
  • De har ingen eller kun milde symptomer på syregener
  • De har været i fast behandling med PPI i > 6 måneder
  • De er ikke i behandling med NSAID eller antitrombotika.

Interventionen

Patienter vil blive randomiseret i forholdet 1:1 til enten en simpel eller en udvidet ydelse, der sigter mod at reducere eller stoppe behandlingen med PPI. Begge ydelser er baseret på nye guidelines om stop af PPI-behandling som redegjort for herover.
Den simple ydelse vil omfatte udlevering af en skriftlig vejledning (folder), som angiver mulighederne for at stoppe eller reducere PPI-behandlingen. Efter randomisering til den simple intervention vil folderen blive sendt til patienten med posten.
Den udvidede ydelse vil omfatte en individuel telefonkonsultation med en farmaceut. Farmaceuten vil gennemgå de indsamlede data for patienten og kontakte patienten via telefon for, sammen med patienten, at lægge en plan for ophør af PPI-behandling.