Holdninger til sundhedsvidenskabelig forskning på danske apoteker

Om projektet

Apotekerne har en særlig position i det danske sundhedsvæsen. På apoteket kommer apotekspersonalet i direkte kontakt med borgere – i forskellige stadier af sundhed og sygdom – når de kommer på apoteket for at hente deres medicin. I dette direkte møde med slutbrugeren af medicinen opstår en unik mulighed for at stille og få svar på spørgsmål om fx lægemiddelanvendelse, bivirkninger, interaktioner m.m.
De danske apoteker er i kontakt med ca. 94 % af alle voksne danskere årligt, hvilket giver apoteket en stor og bred kontaktflade, som kan udnyttes i forskningsøjemed. Denne store kontaktflade giver mulighed for at indhente store mængder data på forholdsvist kort tid – specielt når flere apoteker deltager i samme forskningsprojekt.

Formålet med dette projekt er at undersøge apotekeres, apoteksansattes samt andre interessenters syn på og holdninger til udførelsen af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter på apoteket med henblik på udvikling af danske apoteker som en platform til sundhedsvidenskabelig forskning. Dette vil skabe viden, der kan kvalificere og styrke forskningsaktiviteter på danske apoteker.

Design og metode
For at undersøge holdninger til udførelse af forskning på danske apoteker vil projektet blive opstillet som et kvalitativt studie baseret på semistrukturerede fokusgruppeinterviews. Deltagerne i projektet vil være forskellige interessenter i den danske primærapotekssektor: apotekere, farmaceuter, farmakonomer samt repræsentanter fra fagforeningerne Danmarks Apotekerforening, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen. Det er planlagt at gennemføre 6 fokusgruppeinterviews samt 3 individuelle interviews.

Formidling
Projektets resultater vil blive publiceret i et internationalt peer-reviewed tidsskrift i en videnskabelig artikel. Derudover vil resultaterne blive præsenteret i nationale og internationale konferencer, danske artikler i relevante fagblade samt til medlemmerne af Netværk for Udvikling af Apotekspraksis.

Projektfakta
Finansiering
Ingen finansiering – projektet er en af et ph.d.-projekt
Kontakt
Startdato
1. nov. 2021