Apoteket og senfølger efter kræft

Om projektet

Projektet vil afdække, hvor mange nuværende og tidligere kræftpatienter med senfølger, der kommer på apotekerne, hvilke behov og ønsker de har, og om de er interesserede i at få støtte fra en apoteksfarmaceut til at håndtere senfølgerne.

Derudover afdækkes, hvilke erfaringer kræftoverleverne har gjort sig om senfølger og behandling af disse, samt undersøge apoteksfarmaceuters barrierer ift. at indgå i en tværorganisatorisk og -faglig indsats om senfølger.

Baggrund

En ud af tre danskere får kræft inden de fylder 75 år, og to ud af tre overlever deres kræftsygdom i mindst 5 år. Mere end halvdelen af alle kræftoverlevere oplever en eller flere senfølger efter sygdommen eller behandlingen (se nedenstående illustration for eksempler på disse), men mange føler ikke de får den hjælp, de har behov for, for at kunne håndtere disse senfølger.
Da senfølger kan opstå i måneder eller år efter kræftforløbet, rehabilitering og opfølgning, og ansvaret for opsporing og behandling af senfølger er delt mellem hospital, egen læge og kommune, er der en risiko for, at både nuværende og tidligere kræftpatienter med senfølger “falder mellem flere stole” eller at senfølgerne slet ikke bliver adresseret i sundhedsvæsnet. 40% af alle kræftpatienter har også andre kroniske sygdomme, som gør, at de regelmæssigt kommer på apoteket – og typisk kommer de på apoteket langt hyppigere end hos egen læge. Derfor er der et stort potentiale i at få sat apoteket i spil som hjælpere, hvad angår senfølger.
Målet er at undersøge, hvordan apotekerne kan støtte kræftoverlevere i at få adgang til de rehabiliteringstilbud, de har behov for, og at støtte op om den rådgivning, patienten allerede har modtaget fra andre ifm. behandlingsforløbet.

 

Projektets design og metode

Projektet består af en spørgeskemaundersøgelse, der udføres af de studerende på studieophold på landets uddannelsesapoteker. De studerende hverver kunder til spørgeskemaundersøgelsen ud fra et inklusionskriterie om, at kunden skal have haft eller have en eller anden form for kræft. Spørgeskemaet udfyldes online enten på tablet eller computer på apoteket. Spørgeskemaet består af spørgsmål modificeret fra validerede spørgeskemaundersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse, Region H og DSI Institut for Sundhedsvæsen.
Derudover udfører de studerende et kort kvalitativt interview med deres vejleder på apoteket, for at undersøge dennes barrierer ift. at bidrage til en ydelse, der omhandler kræftoverlevere med senfølger efter kræft og/eller kræftbehandling.

 

Tidsplan

Første del af studiet udføres som studieopholdsprojekt på Københavns Universitets uddannelsesapoteker i foråret 2021.

 

Formidling

NUAP nyhedsbrev eller webinar til netværksmedlemmer og studerende samt dansksproget artikel i enten PharmaDanmark bladet eller Farmaci. Resultaterne vil endvidere blive inkluderet i et ph.d. projekt, der pt. søges finansiering af.

 

Organisering

Nadia Lund Olsen, cand.pharm.

Lotte Stig Nørgaard, phd., Lektor på Samfundsfarmaci og Klinisk Farmaci, Københavns Universitet

Ramune Jacobsen, phd., Adjunkt på Samfundsfarmaci og Klinisk Farmaci, Københavns Universitet

Linda Aagaard Thomsen, phd., Chef for forskningsintegritet, evaluering og kommunikation, Kræftens Bekæmpelse

Susanne Dalton, læge, professor, Seniorforsker, leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)

Projektfakta
Finansiering
Ingen finansiering nødvendig
Kontakt
Startdato
1. feb. 2021