15 STARS – validering af spørgeskema til afdækning af medicinbrugeres compliance

15 STARS – validering af spørgeskema til afdækning af medicinbrugeres compliance

Projektets formål er at oversætte og validere 15 STARS-spørgeskemaet til en dansk kontekst, så det kan bruges med dansktalende medicinbrugere, fx på apoteket, til at afdække, hvordan de håndterer deres medicin, og hvilke tanker de gør sig om den.

 

Baggrund

Medicin compliance er et alvorligt problem, der er forbundet med konsekvenser som høje sundhedsomkostninger1, morbiditet2 og dødelighed3. Der er derfor behov for vurderinger af medicinbrugeres compliance, for at der kan udvikles og gennemføres interventioner, der kan forbedre compliance.

En forskergruppe under Pharmaceutical Network Europe (PCNE) har gennem workshops på konferencen udviklet et kortere spørgeskema, end dem, der allerede findes. Det hedder 15 STARS questionnaire, og skal bruges til identifikation og afdækning af patienters håndtering af medicin og tanker om den. Spørgeskemaet kan bruges i forskning og i praksis til at hjælpe medicinbrugere og sundhedsprofessionelle, fx apoteksansatte, til at gå i dialog om medicinbrugernes mulige udfordringer med compliance.

Spørgeskemaet er på engelsk, men for at muliggøre brug i andre lande, og dermed international forskning og sammenligning af resultater på tværs af sprog, skal det oversættes til andre sprog.

Det er allerede oversat til fransk, og planen er, at det også oversættes til dansk, hollandsk, estisk, tysk, portugisisk og spansk.

Projektets design og metode:

Oversættelsen af spørgeskemaet skal ske gennem syv fastlagte trin for at sikre høj kvalitet:

1) forlæns oversættelse (fra engelsk til dansk)

2) baglæns oversættelse (fra dansk til engelsk)

3) vurdering af den baglæns oversættelse

4) kulturel tilpasning

5) kognitiv debriefing

6) sidehoved, sidefod og logoer

7) resumé af krav.

De syv trin gennemføres ud fra en instruktion beskrevet af forskergruppen fra PCNE.

I trin 5 inddrages 5-8 apoteksansatte, som skal gennemgå alle spørgsmål i 15 STARS, og vurdere hvert spørgsmål for udførlighed (kan det forstås og svares på) og sprog (ordvalg) på en skala, og med mulighed for at skrive kommentarer. Dette vurderingsskema er til rådighed på engelsk. Deres vurdering tales igennem med de deltagende apoteksansatte og tilrettes, inden det også testes ved at apoteksansatte anvender og tester spørgeskemaet med kunder.

Formidlingsplan

Projekt præsenteres på netværksmøde og i nyhedsbrev.

Når spørgeskemaet er valideres, skal der i styregruppen tages stilling til, hvordan det stilles til rådighed for forskere og apotekere.

Tidsplan

Januar-Februar 2023: Trin 1-3 i valideringsprocessen og rekruttering af deltagende apoteker.

Marts-April 2023: Trin 4-5

Maj-juni 2023: Trin 6-7 og analyse af data fra test.

Juli-august 2023: Tilretning af spørgeskema og formidling af resultater.

September 2023: Drøftelse i styregruppen for Netværk for Udvikling af Apotekspraksis af, hvordan spørgeskemaet stilles til rådighed.

Organisering

Forskergruppen fra Apotek – Kompetence, Udvikling og Forskning på Pharmakon varetager projektledelsen og gennemførelsen af valideringen.

I trin 5 inddrages 5-8 apoteksansatte.

Referencer

  1. Cutler RL, Fernandez-Llimos F, Frommer M, Benrimoj C, Garcia-Cardenas V. Economic impact of medication non-adherence by disease groups: a systematic review. BMJ open. 2018;8(1):e016982.
  2. Walsh CA, Cahir C, Tecklenborg S, Byrne C, Culbertson MA, Bennett KE. The association between medication non-adherence and adverse health outcomes in ageing populations: A systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2019;85(11):2464-78.
  3. Van Alsten SC, Harris JK. Cost-related nonadherence and mortality in patients with chronic disease: a multiyear investigation, national health interview survey, 2000-2014. Preventing chronic disease. 2020;17:E151.
Projektfakta
Finansiering
Pharmakon og Danmarks Apotekerforening
Projektleder
Startdato
2. jan. 2023