15 STARS – validering af spørgeskema til afdækning af medicinbrugeres compliance

Om projektet

Projektets formål er at oversætte og validere 15 STARS-spørgeskemaet til en dansk kontekst, så det kan bruges med dansktalende medicinbrugere, fx på apoteket, til at afdække, hvordan de håndterer deres medicin, og hvilke tanker de gør sig om den.

 

Medicincompliance er et alvorligt problem, der er forbundet med konsekvenser som høje sundhedsomkostninger, morbiditet og dødelighed. Der er derfor behov for vurderinger af medicinbrugeres compliance, for at der kan udvikles og gennemføres interventioner, der kan forbedre compliance.
En forskergruppe under Pharmaceutical Network Europe (PCNE) har gennem workshops på konferencen udviklet et kortere spørgeskema, end dem, der allerede findes. Det hedder 15 STARS questionnaire, og skal bruges til identifikation og afdækning af patienters håndtering af medicin og tanker om den. Spørgeskemaet kan bruges i forskning og i praksis til at hjælpe medicinbrugere og sundhedsprofessionelle, fx apoteksansatte, til at gå i dialog om medicinbrugernes mulige udfordringer med compliance.
Spørgeskemaet er på engelsk, men for at muliggøre brug i andre lande, skal det oversættes til andre sprog.
Det er allerede oversat til fransk og tysk og planen er, at det også oversættes til dansk, hollandsk, estisk, portugisisk og spansk m.fl.
Oversættelsen af spørgeskemaet sker efter en fastlagt proces beskrevet af forskergruppen fra PCNE. 
Otte apoteksansatte farmakonomer/farmaceuter inddrages i processen, hvor de skal gennemgå alle spørgsmål i det oversatte spørgeskema, og vurdere hvert spørgsmål for dets forståelighed og sprog/ordvalg på en skala, og med mulighed for at skrive kommentarer. Spørgeskemaet tilrettes, inden det også testes ved at apoteksansatte anvender og tester spørgeskemaet med en-to patienter hver.
Projektfakta
Finansiering
Pharmakon og Danmarks Apotekerforening
Kontakt
Startdato
2. jan. 2023